Skuteczność metforminy u pacjentów z cukrzycą nie zależną od insuliny ad 10

Gru. 4, 2018 by

W warunkach in vitro metformina hamuje glukoneogenezę w wątrobie [27], ale niedawne badanie z udziałem pacjentów z NIDDM wykazało również działanie hamujące glikogenolizę.28 Gdy hiperglikemia utrzymuje się pomimo maksymalnych dawek

Skuteczność metforminy u pacjentów z cukrzycą nie zależną od insuliny ad 9

Gru. 4, 2018 by

Na podstawie danych epidemiologicznych dotyczących powikłań mikronaczyniowych cukrzycy w stężeniu glukozy w osoczu 22, 23 oraz dowodów na to, że dobra kontrola glikemii może zmniejszyć powikłania drobnych naczyń u pacjentów

Skuteczność metforminy u pacjentów z cukrzycą nie zależną od insuliny ad 8

Gru. 4, 2018 by

Cała poprawa wynikała ze zmniejszenia stężenia glukozy w osoczu na czczo. Średnie stężenia insuliny w osoczu i peptydu C nie zmieniły się w grupach otrzymujących gliburyd i terapię skojarzoną, ale

Skuteczność metforminy u pacjentów z cukrzycą nie zależną od insuliny ad 7

Gru. 4, 2018 by

Średnie stężenia metforminy w osoczu na czczo w tych dwóch grupach wynosiły odpowiednio 809 . 60 i 920 . 75 ng na mililitr. Masa ciała i ciśnienie krwi Nie było