Kontrolowana próba odnerwienia nerek dla opornego nadciśnienia AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Po 6 miesiącach pacjenci w grupie kontrolnej mogli przejść na drugą stronę, aby poddać się odnerwieniu, jeśli nadal spełniali kryteria włączenia do badania. Badanie leczenia Pacjenci w grupie leczonej poddani

Kontrolowana próba odnerwienia nerek dla opornego nadciśnienia AD 2

Kwi. 19, 2018 by

Badanie SYMPLICITY HTN-3 zostało starannie zaprojektowane, aby przezwyciężyć te niedociągnięcia metodologiczne.13 Metody Projekt badania i nadzór Projekt badania SYMPLICITY HTN-3 opisano wcześniej.13 W skrócie, pacjenci w wieku od 18 do

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 10

Kwi. 19, 2018 by

Efekt leczenia dla rocznej stopy spadku FVC był zgodny z efektem leczenia dla bezwzględnej zmiany wartości wyjściowej dla FVC. Krzywe zmian wartości wyjściowej FVC w czasie w grupach nintedanibu i

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 9

Kwi. 19, 2018 by

Odsetek pacjentów, którzy zmarli z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 52-tygodniowego okresu leczenia wynosił 5,5% w grupie nintedanibu i 7,8% w grupie placebo (współczynnik ryzyka w grupie nintedanibu, 0,70; 95% CI,