Posted by on 17 grudnia 2018

Stąd też autorzy skłonni są sądzić, że istotną rolę w wystąpieniu objawów psychotycznych odegrało poza głodówką organiczne uszkodzenie mózgu, które jak sądzą – musiało u tych osobników już nastąpić. Drugim czynnikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za wystąpienie halucynacji katatymicznych miało być odwodnienie ustroju. Autorzy dochodzą do tego wniosku na podstawie analogii ze znanym internistom objawem widzenia wody występującym u chorych na cukrzycę oraz zjawiskiem fatamorgany, którą Tadeusz Bilikiewicz uważa za rezultat odwodnienia ustroju. Hipotez tych nie można uznać za uzasadnione, gdyż o ile chodzi o pierwszy warunek – nie podano, czy istnienie organicznego uszkodzenia mózgu stwierdzono klinicznie. Co do drugiego zaś – to fakt, że: odwodnienie prowadzi do halucynacji katatymicznych, których treścią jest – jak należy spodziewać się – woda, nie musi świadczyć o tym, że gdy w stanie głodu – treścią halucynacji jest pokarm – przyczyną jest odwodnienie. Jak wiadomo z wielu badań (J. W. Atkinson, D. C. McClelland, J. Brożek, A. Keys, H. H. Murray), niezaspokojenie potrzeby, jakiego bądź rodzaju przy pewnym stopniu jej nasilenia i skonkretyzowania daje w efekcie projekcję jej treści w wyobraźni, skojarzeniach, snach i zainteresowaniach człowieka. Zrozumiałe, więc, że gdy następuje rozregulowanie czynności mózgu (obojętnie, z jakich przyczyn – zatrucia, odwodnienia, wyniszczenia głodowego, przemęczenia czy po prostu zbyt silnego stresu emocjonalnego), dochodzi do utraty kontroli nad przebiegiem procesów psychicznych, co daje obraz psychozy (porównaj opisane wyżej wyniki badań nad skutkami deprywacji sensorycznej). Wobec powyższego należałoby wystąpienie opisanych objawów klinicznych tłumaczyć, jako skutek samej tylko głodówki, a w patologii osobowości pacjentów szukać raczej przyczyny głodówki. Były to obserwacje kliniczne przeprowadzane na ludziach, którzy przeszli głodówkę, w warunkach, jeśli je tak można nazwać, naturalnych. Badania eksperymentalne nad wpływem głodu ma człowieka przeprowadzono W USA w czasie II wojny światowej na 32 ochotnikach. Byli oni poddani 3- miesięcznej obserwacji, a następnie zastosowano 6-miesięczne ścisłe ograniczenie ilości pokarmu, po tym okresie waga ich spadła przeciętnie o 25 %. Przeprowadzono wówczas drobiazgowe badania fizjologiczne i psychologiczne, stwierdzając znaczne różnice indywidualne między badanymi. U wszystkich wystąpiło poczucie znacznego osłabienia, pojawiły się bóle słodowe, drażliwość, brak zainteresowania sprawami seksualnymi, a znaczne zainteresowanie książkami kucharskimi i ilustracjami przedstawiającymi jedzenie [hasła pokrewne: ibuprom max ulotka, olej abisyński, troponiny sercowe ]

Powiązane tematy z artykułem: ibuprom max ulotka olej abisyński troponiny sercowe

Posted by on 17 grudnia 2018

Stąd też autorzy skłonni są sądzić, że istotną rolę w wystąpieniu objawów psychotycznych odegrało poza głodówką organiczne uszkodzenie mózgu, które jak sądzą – musiało u tych osobników już nastąpić. Drugim czynnikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za wystąpienie halucynacji katatymicznych miało być odwodnienie ustroju. Autorzy dochodzą do tego wniosku na podstawie analogii ze znanym internistom objawem widzenia wody występującym u chorych na cukrzycę oraz zjawiskiem fatamorgany, którą Tadeusz Bilikiewicz uważa za rezultat odwodnienia ustroju. Hipotez tych nie można uznać za uzasadnione, gdyż o ile chodzi o pierwszy warunek – nie podano, czy istnienie organicznego uszkodzenia mózgu stwierdzono klinicznie. Co do drugiego zaś – to fakt, że: odwodnienie prowadzi do halucynacji katatymicznych, których treścią jest – jak należy spodziewać się – woda, nie musi świadczyć o tym, że gdy w stanie głodu – treścią halucynacji jest pokarm – przyczyną jest odwodnienie. Jak wiadomo z wielu badań (J. W. Atkinson, D. C. McClelland, J. Brożek, A. Keys, H. H. Murray), niezaspokojenie potrzeby, jakiego bądź rodzaju przy pewnym stopniu jej nasilenia i skonkretyzowania daje w efekcie projekcję jej treści w wyobraźni, skojarzeniach, snach i zainteresowaniach człowieka. Zrozumiałe, więc, że gdy następuje rozregulowanie czynności mózgu (obojętnie, z jakich przyczyn – zatrucia, odwodnienia, wyniszczenia głodowego, przemęczenia czy po prostu zbyt silnego stresu emocjonalnego), dochodzi do utraty kontroli nad przebiegiem procesów psychicznych, co daje obraz psychozy (porównaj opisane wyżej wyniki badań nad skutkami deprywacji sensorycznej). Wobec powyższego należałoby wystąpienie opisanych objawów klinicznych tłumaczyć, jako skutek samej tylko głodówki, a w patologii osobowości pacjentów szukać raczej przyczyny głodówki. Były to obserwacje kliniczne przeprowadzane na ludziach, którzy przeszli głodówkę, w warunkach, jeśli je tak można nazwać, naturalnych. Badania eksperymentalne nad wpływem głodu ma człowieka przeprowadzono W USA w czasie II wojny światowej na 32 ochotnikach. Byli oni poddani 3- miesięcznej obserwacji, a następnie zastosowano 6-miesięczne ścisłe ograniczenie ilości pokarmu, po tym okresie waga ich spadła przeciętnie o 25 %. Przeprowadzono wówczas drobiazgowe badania fizjologiczne i psychologiczne, stwierdzając znaczne różnice indywidualne między badanymi. U wszystkich wystąpiło poczucie znacznego osłabienia, pojawiły się bóle słodowe, drażliwość, brak zainteresowania sprawami seksualnymi, a znaczne zainteresowanie książkami kucharskimi i ilustracjami przedstawiającymi jedzenie [hasła pokrewne: ibuprom max ulotka, olej abisyński, troponiny sercowe ]

Powiązane tematy z artykułem: ibuprom max ulotka olej abisyński troponiny sercowe