Posted by on 8 września 2019

Do najbardziej jednak interesujących i ważnych, ze względu na ilość danych i łatwość śledzenia wpływu na psychikę i zależności od psychiki, należy potrzeba pokarmowa, na niej też starałem się zilustrować kilka istotnych prawidłowości psychologicznych, Wydaje się, że szczególnie wyraźnie występuje tu społeczny charakter zaspokajania potrzeb fizjologicznych u człowieka, zależność od doświadczenia jednostki i cech osobowości nabytych w toku obcowania z grupą społeczną. Tym się właśnie tłumaczy fakt, że wpływ, jaki ma na organizm człowieka pobawienie go tak doniosłego dla jego życia czynnika, jak pokarm – zależy w bardzo wysokim stopniu od psychiki. Z drugiej strony jednak obiektywny stan niezaspokojenia jakiejś potrzeby, np. brak pokarmu, ma niewątpliwie duży wpływ zarówno na aktualny przebieg procesów psychicznych, jak też na kształtowanie się osobowości i należy uważać go za jeden z ważnych z psychologicznego punktu widzenia warunków kształtowania się życia psychicznego człowieka. Jeśli dziś, jak twierdzi na przykład De Castro (Geografia głodu), ogromna liczba ludzi w państwach słabo rozwiniętych ekonomicznie żyje w warunkach długotrwałego głodu, można sobie wyobrazić, jak wieki wpływ musi mieć też czynnik na ich sposób myślenia i odczuwania oraz na kształtowanie się ich właściwości psychicznych. Jest to niewątpliwie sprawa doniosła nie tylko z teoretycznego punktu widzenia. POTRZEBA SEKSUALNA l. POTRZEBA ZACHOWANIA GATUNKU Wprawdzie wielu autorów byłoby skłonnych użyć w tytule tego rozdziału liczby mnogiej i mówić o potrzebach zachowania gatunku, takich jak potrzeba macierzyństwa, ojcostwa, opieki nad potomstwem, monogamii itp. , ze względu jednak na zdecydowany brak zgodności między twórcami tego typu klasyfikacji, opartych często na ich subiektywnych przeżyciach lub obserwacjach zwierząt, pominę zasadniczą dyskusję nad argumentami za i przeciw przyjęciu poszczególnych rodzajów tych potrzeb i ograniczę się do przyjęcia jednej potrzeby której istnienie i poważna rola w życiu tak człowieka jak i zwierząt nie ulega wątpliwości. Jest ona związana bezpośrednio z tym, co H. Schelsky nazywa seksualnym zachowaniem się, a czego naturalnym skutkiem jest zapłodnienie. W myśl przyjętych założeń definicja potrzeby zachowania gatunku będzie następująca: Potrzeba zachowania gatunku jest to taka właściwość osobnika, która powoduje, że bez znalezienia odpowiedniego partnera przeciwnej płci i wykonania odpowiednich czynności nie jest on zdolny do udziału w procesie utrzymania gatunku. Definicja ta, w odróżnieniu od definicji potrzeb samozachowania, nie zawiera elementu groźby fizjologicznych konsekwencji dla osobnika w razie niezaspokojenia potrzeby [przypisy: niski poziom ferrytyny, monika goździalska instagram, medkol zielona góra ]

 1. Franciszek
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: protetyka[…]

 2. Aurelia
  15 stycznia 2019

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 3. Mia
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta bydgoszcz[…]

 4. Nina
  19 stycznia 2019

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

 5. Witold
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kurs przyklejania rzęs[…]

 6. Dr. Cocktail
  23 stycznia 2019

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

Powiązane tematy z artykułem: medkol zielona góra monika goździalska instagram niski poziom ferrytyny

Posted by on 8 września 2019

Do najbardziej jednak interesujących i ważnych, ze względu na ilość danych i łatwość śledzenia wpływu na psychikę i zależności od psychiki, należy potrzeba pokarmowa, na niej też starałem się zilustrować kilka istotnych prawidłowości psychologicznych, Wydaje się, że szczególnie wyraźnie występuje tu społeczny charakter zaspokajania potrzeb fizjologicznych u człowieka, zależność od doświadczenia jednostki i cech osobowości nabytych w toku obcowania z grupą społeczną. Tym się właśnie tłumaczy fakt, że wpływ, jaki ma na organizm człowieka pobawienie go tak doniosłego dla jego życia czynnika, jak pokarm – zależy w bardzo wysokim stopniu od psychiki. Z drugiej strony jednak obiektywny stan niezaspokojenia jakiejś potrzeby, np. brak pokarmu, ma niewątpliwie duży wpływ zarówno na aktualny przebieg procesów psychicznych, jak też na kształtowanie się osobowości i należy uważać go za jeden z ważnych z psychologicznego punktu widzenia warunków kształtowania się życia psychicznego człowieka. Jeśli dziś, jak twierdzi na przykład De Castro (Geografia głodu), ogromna liczba ludzi w państwach słabo rozwiniętych ekonomicznie żyje w warunkach długotrwałego głodu, można sobie wyobrazić, jak wieki wpływ musi mieć też czynnik na ich sposób myślenia i odczuwania oraz na kształtowanie się ich właściwości psychicznych. Jest to niewątpliwie sprawa doniosła nie tylko z teoretycznego punktu widzenia. POTRZEBA SEKSUALNA l. POTRZEBA ZACHOWANIA GATUNKU Wprawdzie wielu autorów byłoby skłonnych użyć w tytule tego rozdziału liczby mnogiej i mówić o potrzebach zachowania gatunku, takich jak potrzeba macierzyństwa, ojcostwa, opieki nad potomstwem, monogamii itp. , ze względu jednak na zdecydowany brak zgodności między twórcami tego typu klasyfikacji, opartych często na ich subiektywnych przeżyciach lub obserwacjach zwierząt, pominę zasadniczą dyskusję nad argumentami za i przeciw przyjęciu poszczególnych rodzajów tych potrzeb i ograniczę się do przyjęcia jednej potrzeby której istnienie i poważna rola w życiu tak człowieka jak i zwierząt nie ulega wątpliwości. Jest ona związana bezpośrednio z tym, co H. Schelsky nazywa seksualnym zachowaniem się, a czego naturalnym skutkiem jest zapłodnienie. W myśl przyjętych założeń definicja potrzeby zachowania gatunku będzie następująca: Potrzeba zachowania gatunku jest to taka właściwość osobnika, która powoduje, że bez znalezienia odpowiedniego partnera przeciwnej płci i wykonania odpowiednich czynności nie jest on zdolny do udziału w procesie utrzymania gatunku. Definicja ta, w odróżnieniu od definicji potrzeb samozachowania, nie zawiera elementu groźby fizjologicznych konsekwencji dla osobnika w razie niezaspokojenia potrzeby [przypisy: niski poziom ferrytyny, monika goździalska instagram, medkol zielona góra ]

 1. Franciszek
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: protetyka[…]

 2. Aurelia
  15 stycznia 2019

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 3. Mia
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta bydgoszcz[…]

 4. Nina
  19 stycznia 2019

  Mój przyjaciel cierpi na tę alergię

 5. Witold
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kurs przyklejania rzęs[…]

 6. Dr. Cocktail
  23 stycznia 2019

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

Powiązane tematy z artykułem: medkol zielona góra monika goździalska instagram niski poziom ferrytyny