Posted by on 6 września 2019

Drugi argument przemawiający rzekomo za prawdziwością tezy o sublimacji zaczerpnięty jest raczej z socjologii – jest to mianowicie twierdzenie, jakoby polityczna prężność i ekspansywność społeczeństw rosła w miarę ograniczeń w zaspokajaniu potrzeby seksualnej. Można by stąd wnosić, że polityczna aktywność grup społecznych stanowi sublimację potrzeby seksualnej i wtórnie doprowadza do jej zaspokojenia. J. B. Unwin na podstawie analizy 80 kultur stwierdził (cytuję za H. Sche1skym, 1949, s. 242), że można wykryć ścisłe korelacje pomiędzy przedmałżeńską i małżeńską powściągliwością płciową i swobodą płciową z jednej strony a rozmiarami społecznych i politycznych energii danego społeczeństwa z drugiej strony każde społeczeństwo ma możność wyboru bądź rozwinąć wielkie energie, bądź korzystać ze swobód seksualnych. Koncepcja Sublimacji potrzeby seksualnej zyskała sobie dużą popularność, szczególnie wśród szerokich rzesz pedagogów, którzy widząc w niej pewnego rodzaju panaceum na kłopoty seksualne dojrzewającej młodzieży i przyjmowali tę koncepcję nawet mimo odrzucenia wszelkich psychoanalitycznych jej przesłanek. Jednakże pomijając już okoliczność, że teoria ta jest całkowicie oparta na koncepcji libido jako jedynego źródła całej aktywności ludzkiej koncepcji, której słuszność bynajmniej nie jest oczywista i co najmniej bardzo dyskusyjna, należałoby podkreślić dwa momenty: po pierwsze – argumenty cytowane na poparcie teorii sublimacji wydają się niewystarczające, oraz po drugie – powoli gromadzą się fakty przemawiające, jak się zdaje, wyraźnie przeciw niej. Oba omówione poprzednio argumenty nasuwają poważne wątpliwości. Jeżeli ludzie aktywni i twórczy mniej od innych cierpią wskutek napięć seksualnych, to można to tłumaczyć niekoniecznie sublimacją. Można np. przypuszczać, że dzięki swej aktywności i pomysłowości potrafią oni w ogóle lepiej zaspokajać potrzeby, w tym również potrzebę seksualną, wskutek czego napięcia seksualne normalnie rozładowywane nie przybierają u nich jakichś niepokojących rozmiarów. Możliwa jest również inna hipoteza: Czynności ludzi intensywnie pracujących i żywo zainteresowanych swoją pracą, twórców, polityków, działaczy społecznych itp. , wymagają od nich tak wielkiego nakładu energii całego organizmu, że potrzeba seksualna zostaje wówczas zepchnięta na dalszy plan, napięcia związane z innymi potrzebami otamowują napięcia seksualne, zgodnie z prawem dominanty nerwowej. Jest wreszcie możliwa i trzecia hipoteza tłumacząca fakty, przypisywane bezkrytycznie sublimacji potrzeby seksualnej [podobne: medkol zielona góra, witamina b17 wikipedia, carident ]

 1. Maja
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dom starców[…]

 2. Oskar
  15 stycznia 2019

  Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie

 3. Milena
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do żywienie[…]

 4. Piotr
  19 stycznia 2019

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 5. The Dude
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do catering dietetyczny Wrocław[…]

 6. The Howling Swede
  23 stycznia 2019

  Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

Powiązane tematy z artykułem: carident medkol zielona góra witamina b17 wikipedia

Posted by on 6 września 2019

Drugi argument przemawiający rzekomo za prawdziwością tezy o sublimacji zaczerpnięty jest raczej z socjologii – jest to mianowicie twierdzenie, jakoby polityczna prężność i ekspansywność społeczeństw rosła w miarę ograniczeń w zaspokajaniu potrzeby seksualnej. Można by stąd wnosić, że polityczna aktywność grup społecznych stanowi sublimację potrzeby seksualnej i wtórnie doprowadza do jej zaspokojenia. J. B. Unwin na podstawie analizy 80 kultur stwierdził (cytuję za H. Sche1skym, 1949, s. 242), że można wykryć ścisłe korelacje pomiędzy przedmałżeńską i małżeńską powściągliwością płciową i swobodą płciową z jednej strony a rozmiarami społecznych i politycznych energii danego społeczeństwa z drugiej strony każde społeczeństwo ma możność wyboru bądź rozwinąć wielkie energie, bądź korzystać ze swobód seksualnych. Koncepcja Sublimacji potrzeby seksualnej zyskała sobie dużą popularność, szczególnie wśród szerokich rzesz pedagogów, którzy widząc w niej pewnego rodzaju panaceum na kłopoty seksualne dojrzewającej młodzieży i przyjmowali tę koncepcję nawet mimo odrzucenia wszelkich psychoanalitycznych jej przesłanek. Jednakże pomijając już okoliczność, że teoria ta jest całkowicie oparta na koncepcji libido jako jedynego źródła całej aktywności ludzkiej koncepcji, której słuszność bynajmniej nie jest oczywista i co najmniej bardzo dyskusyjna, należałoby podkreślić dwa momenty: po pierwsze – argumenty cytowane na poparcie teorii sublimacji wydają się niewystarczające, oraz po drugie – powoli gromadzą się fakty przemawiające, jak się zdaje, wyraźnie przeciw niej. Oba omówione poprzednio argumenty nasuwają poważne wątpliwości. Jeżeli ludzie aktywni i twórczy mniej od innych cierpią wskutek napięć seksualnych, to można to tłumaczyć niekoniecznie sublimacją. Można np. przypuszczać, że dzięki swej aktywności i pomysłowości potrafią oni w ogóle lepiej zaspokajać potrzeby, w tym również potrzebę seksualną, wskutek czego napięcia seksualne normalnie rozładowywane nie przybierają u nich jakichś niepokojących rozmiarów. Możliwa jest również inna hipoteza: Czynności ludzi intensywnie pracujących i żywo zainteresowanych swoją pracą, twórców, polityków, działaczy społecznych itp. , wymagają od nich tak wielkiego nakładu energii całego organizmu, że potrzeba seksualna zostaje wówczas zepchnięta na dalszy plan, napięcia związane z innymi potrzebami otamowują napięcia seksualne, zgodnie z prawem dominanty nerwowej. Jest wreszcie możliwa i trzecia hipoteza tłumacząca fakty, przypisywane bezkrytycznie sublimacji potrzeby seksualnej [podobne: medkol zielona góra, witamina b17 wikipedia, carident ]

 1. Maja
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dom starców[…]

 2. Oskar
  15 stycznia 2019

  Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie

 3. Milena
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do żywienie[…]

 4. Piotr
  19 stycznia 2019

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 5. The Dude
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do catering dietetyczny Wrocław[…]

 6. The Howling Swede
  23 stycznia 2019

  Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

Powiązane tematy z artykułem: carident medkol zielona góra witamina b17 wikipedia