Posted by on 6 grudnia 2018

Drugi argument przemawiający rzekomo za prawdziwością tezy o sublimacji zaczerpnięty jest raczej z socjologii – jest to mianowicie twierdzenie, jakoby polityczna prężność i ekspansywność społeczeństw rosła w miarę ograniczeń w zaspokajaniu potrzeby seksualnej. Można by stąd wnosić, że polityczna aktywność grup społecznych stanowi sublimację potrzeby seksualnej i wtórnie doprowadza do jej zaspokojenia. J. B. Unwin na podstawie analizy 80 kultur stwierdził (cytuję za H. Sche1skym, 1949, s. 242), że można wykryć ścisłe korelacje pomiędzy przedmałżeńską i małżeńską powściągliwością płciową i swobodą płciową z jednej strony a rozmiarami społecznych i politycznych energii danego społeczeństwa z drugiej strony każde społeczeństwo ma możność wyboru bądź rozwinąć wielkie energie, bądź korzystać ze swobód seksualnych. Koncepcja Sublimacji potrzeby seksualnej zyskała sobie dużą popularność, szczególnie wśród szerokich rzesz pedagogów, którzy widząc w niej pewnego rodzaju panaceum na kłopoty seksualne dojrzewającej młodzieży i przyjmowali tę koncepcję nawet mimo odrzucenia wszelkich psychoanalitycznych jej przesłanek. Jednakże pomijając już okoliczność, że teoria ta jest całkowicie oparta na koncepcji libido jako jedynego źródła całej aktywności ludzkiej koncepcji, której słuszność bynajmniej nie jest oczywista i co najmniej bardzo dyskusyjna, należałoby podkreślić dwa momenty: po pierwsze – argumenty cytowane na poparcie teorii sublimacji wydają się niewystarczające, oraz po drugie – powoli gromadzą się fakty przemawiające, jak się zdaje, wyraźnie przeciw niej. Oba omówione poprzednio argumenty nasuwają poważne wątpliwości. Jeżeli ludzie aktywni i twórczy mniej od innych cierpią wskutek napięć seksualnych, to można to tłumaczyć niekoniecznie sublimacją. Można np. przypuszczać, że dzięki swej aktywności i pomysłowości potrafią oni w ogóle lepiej zaspokajać potrzeby, w tym również potrzebę seksualną, wskutek czego napięcia seksualne normalnie rozładowywane nie przybierają u nich jakichś niepokojących rozmiarów. Możliwa jest również inna hipoteza: Czynności ludzi intensywnie pracujących i żywo zainteresowanych swoją pracą, twórców, polityków, działaczy społecznych itp. , wymagają od nich tak wielkiego nakładu energii całego organizmu, że potrzeba seksualna zostaje wówczas zepchnięta na dalszy plan, napięcia związane z innymi potrzebami otamowują napięcia seksualne, zgodnie z prawem dominanty nerwowej. Jest wreszcie możliwa i trzecia hipoteza tłumacząca fakty, przypisywane bezkrytycznie sublimacji potrzeby seksualnej [podobne: półpasiec leczenie jak długo, ozena objawy, nfz szczecin kolejka do sanatorium ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: nfz szczecin kolejka do sanatorium ozena objawy półpasiec leczenie jak długo

Posted by on 6 grudnia 2018

Drugi argument przemawiający rzekomo za prawdziwością tezy o sublimacji zaczerpnięty jest raczej z socjologii – jest to mianowicie twierdzenie, jakoby polityczna prężność i ekspansywność społeczeństw rosła w miarę ograniczeń w zaspokajaniu potrzeby seksualnej. Można by stąd wnosić, że polityczna aktywność grup społecznych stanowi sublimację potrzeby seksualnej i wtórnie doprowadza do jej zaspokojenia. J. B. Unwin na podstawie analizy 80 kultur stwierdził (cytuję za H. Sche1skym, 1949, s. 242), że można wykryć ścisłe korelacje pomiędzy przedmałżeńską i małżeńską powściągliwością płciową i swobodą płciową z jednej strony a rozmiarami społecznych i politycznych energii danego społeczeństwa z drugiej strony każde społeczeństwo ma możność wyboru bądź rozwinąć wielkie energie, bądź korzystać ze swobód seksualnych. Koncepcja Sublimacji potrzeby seksualnej zyskała sobie dużą popularność, szczególnie wśród szerokich rzesz pedagogów, którzy widząc w niej pewnego rodzaju panaceum na kłopoty seksualne dojrzewającej młodzieży i przyjmowali tę koncepcję nawet mimo odrzucenia wszelkich psychoanalitycznych jej przesłanek. Jednakże pomijając już okoliczność, że teoria ta jest całkowicie oparta na koncepcji libido jako jedynego źródła całej aktywności ludzkiej koncepcji, której słuszność bynajmniej nie jest oczywista i co najmniej bardzo dyskusyjna, należałoby podkreślić dwa momenty: po pierwsze – argumenty cytowane na poparcie teorii sublimacji wydają się niewystarczające, oraz po drugie – powoli gromadzą się fakty przemawiające, jak się zdaje, wyraźnie przeciw niej. Oba omówione poprzednio argumenty nasuwają poważne wątpliwości. Jeżeli ludzie aktywni i twórczy mniej od innych cierpią wskutek napięć seksualnych, to można to tłumaczyć niekoniecznie sublimacją. Można np. przypuszczać, że dzięki swej aktywności i pomysłowości potrafią oni w ogóle lepiej zaspokajać potrzeby, w tym również potrzebę seksualną, wskutek czego napięcia seksualne normalnie rozładowywane nie przybierają u nich jakichś niepokojących rozmiarów. Możliwa jest również inna hipoteza: Czynności ludzi intensywnie pracujących i żywo zainteresowanych swoją pracą, twórców, polityków, działaczy społecznych itp. , wymagają od nich tak wielkiego nakładu energii całego organizmu, że potrzeba seksualna zostaje wówczas zepchnięta na dalszy plan, napięcia związane z innymi potrzebami otamowują napięcia seksualne, zgodnie z prawem dominanty nerwowej. Jest wreszcie możliwa i trzecia hipoteza tłumacząca fakty, przypisywane bezkrytycznie sublimacji potrzeby seksualnej [podobne: półpasiec leczenie jak długo, ozena objawy, nfz szczecin kolejka do sanatorium ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: nfz szczecin kolejka do sanatorium ozena objawy półpasiec leczenie jak długo

Archiwum

SimpleShift from ThemeShift - WordPress