Posted by on 2 września 2019

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa są zgłaszane jako zdarzenia, które wystąpiły w okresie od wartości początkowej do 28 dni po ostatniej dawce badanego leku. Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na linii podstawowej. Od lipca 2011 r. Do stycznia 2013 r. Zapisano łącznie 555 pacjentów; 278 zostało przydzielonych do otrzymania pirfenidonu, a 277 zostało przydzielonych do otrzymania placebo. Charakterystykę demograficzną i wyjściową zestawiono w Tabeli 1. Nie stwierdzono istotnych zaburzeń równowagi w istotnych klinicznie cechach wyjściowych między dwiema badanymi grupami. Większość pacjentów stanowili mężczyźni (79,9% i 76,9% odpowiednio w grupie pirfenidonu i placebo), białe (odpowiednio 91,7% i 90,6%) i 65 lat lub więcej (odpowiednio 73,7% i 68,2%). Średnia wartość wyjściowa FVC (. SD) wynosiła 67,8 . 11,2% wartości przewidywanej w grupie pirfenidonu i 68,6 . 10,9% wartości przewidywanej w grupie placebo.
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Wymienione przyczyny wykluczenia z badania zgłoszono u co najmniej 10% pacjentów poddanych badaniom przesiewowym. Pacjenci mogą mieć więcej niż jeden powód do wykluczenia. Liczba pacjentów, którzy wycofali się z badania, nie obejmuje pacjentów, którzy zmarli lub przeszedł transplantację płuc. Pacjenci, którzy przerwali leczenie, zostali włączeni do analizy danych dla pacjentów, którzy ukończyli badanie. Dlco oznacza zdolność dyfundowania tlenku węgla, FEV1 wymuszoną objętość wydechową w ciągu jednej sekundy, wymuszoną pojemność życiową FVC i tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości HRCT.
Łącznie 522 pacjentów (94,1%) ukończyło badanie: 261 pacjentów (93,9%) w grupie pirfenidonu i 261 pacjentów (94,2%) w grupie placebo (Figura 1). Leczenie badaniem przerwano przedwcześnie u 55 pacjentów (19,8%) w grupie pirfenidonu iu 39 pacjentów (14,1%) w grupie placebo. Spełnienie warunków badania było wysokie; 237 pacjentów (85,3%) i 256 (92,4%) pacjentów w grupach otrzymujących pirfenidon i placebo otrzymało co najmniej 80% przepisanych dawek przypisanego badanego leku.
Podstawowa analiza skuteczności
Rysunek 2. Rycina 2. Pierwotne i kluczowe wtórne wyniki skuteczności podczas 52-tygodniowego okresu badania. Panel A pokazuje odsetek pacjentów, którzy mieli zmniejszony procent przewidywanego FVC (zdefiniowany jako spadek o co najmniej 10 punktów procentowych od wartości wyjściowej) lub którzy zmarli. Panel B pokazuje średnią zmianę w stosunku do wartości wyjściowej w FVC. Panel C pokazuje odsetek pacjentów, którzy mieli zmniejszony dystans spacerowy (definiowany jako spadek o 50 m lub więcej w odległości pokonanej w 6 minut) lub który zmarł. Wartości P pokazane w panelach A, B i C obliczono za pomocą analizy rankingowej kowariancji
[więcej w: ggtp podwyższone, clatra ulotka, monika goździalska instagram ]

 1. The China Wall
  15 stycznia 2019

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

 2. Olaf
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: wczasy odchudzające[…]

 3. Paulina
  19 stycznia 2019

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 4. Rooster
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: choroba meniera[…]

 5. Twitch
  23 stycznia 2019

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka ggtp podwyższone monika goździalska instagram

Posted by on 2 września 2019

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa są zgłaszane jako zdarzenia, które wystąpiły w okresie od wartości początkowej do 28 dni po ostatniej dawce badanego leku. Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na linii podstawowej. Od lipca 2011 r. Do stycznia 2013 r. Zapisano łącznie 555 pacjentów; 278 zostało przydzielonych do otrzymania pirfenidonu, a 277 zostało przydzielonych do otrzymania placebo. Charakterystykę demograficzną i wyjściową zestawiono w Tabeli 1. Nie stwierdzono istotnych zaburzeń równowagi w istotnych klinicznie cechach wyjściowych między dwiema badanymi grupami. Większość pacjentów stanowili mężczyźni (79,9% i 76,9% odpowiednio w grupie pirfenidonu i placebo), białe (odpowiednio 91,7% i 90,6%) i 65 lat lub więcej (odpowiednio 73,7% i 68,2%). Średnia wartość wyjściowa FVC (. SD) wynosiła 67,8 . 11,2% wartości przewidywanej w grupie pirfenidonu i 68,6 . 10,9% wartości przewidywanej w grupie placebo.
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Wymienione przyczyny wykluczenia z badania zgłoszono u co najmniej 10% pacjentów poddanych badaniom przesiewowym. Pacjenci mogą mieć więcej niż jeden powód do wykluczenia. Liczba pacjentów, którzy wycofali się z badania, nie obejmuje pacjentów, którzy zmarli lub przeszedł transplantację płuc. Pacjenci, którzy przerwali leczenie, zostali włączeni do analizy danych dla pacjentów, którzy ukończyli badanie. Dlco oznacza zdolność dyfundowania tlenku węgla, FEV1 wymuszoną objętość wydechową w ciągu jednej sekundy, wymuszoną pojemność życiową FVC i tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości HRCT.
Łącznie 522 pacjentów (94,1%) ukończyło badanie: 261 pacjentów (93,9%) w grupie pirfenidonu i 261 pacjentów (94,2%) w grupie placebo (Figura 1). Leczenie badaniem przerwano przedwcześnie u 55 pacjentów (19,8%) w grupie pirfenidonu iu 39 pacjentów (14,1%) w grupie placebo. Spełnienie warunków badania było wysokie; 237 pacjentów (85,3%) i 256 (92,4%) pacjentów w grupach otrzymujących pirfenidon i placebo otrzymało co najmniej 80% przepisanych dawek przypisanego badanego leku.
Podstawowa analiza skuteczności
Rysunek 2. Rycina 2. Pierwotne i kluczowe wtórne wyniki skuteczności podczas 52-tygodniowego okresu badania. Panel A pokazuje odsetek pacjentów, którzy mieli zmniejszony procent przewidywanego FVC (zdefiniowany jako spadek o co najmniej 10 punktów procentowych od wartości wyjściowej) lub którzy zmarli. Panel B pokazuje średnią zmianę w stosunku do wartości wyjściowej w FVC. Panel C pokazuje odsetek pacjentów, którzy mieli zmniejszony dystans spacerowy (definiowany jako spadek o 50 m lub więcej w odległości pokonanej w 6 minut) lub który zmarł. Wartości P pokazane w panelach A, B i C obliczono za pomocą analizy rankingowej kowariancji
[więcej w: ggtp podwyższone, clatra ulotka, monika goździalska instagram ]

 1. The China Wall
  15 stycznia 2019

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

 2. Olaf
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: wczasy odchudzające[…]

 3. Paulina
  19 stycznia 2019

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 4. Rooster
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: choroba meniera[…]

 5. Twitch
  23 stycznia 2019

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka ggtp podwyższone monika goździalska instagram