Posted by on 2 września 2019

Panel D pokazuje rozkład Kaplana-Meiera dla prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od progresji. Wartość P obliczono za pomocą testu log-rank. W analizie ANOVA w rankingu leczenie pirfenidonem skutkowało znaczącą różnicą między grupami w pierwotnym punkcie końcowym, zmianą od wartości wyjściowej do 52 tygodnia w procentach przewidywanego FVC (P <0,001). W 52. tygodniu odsetek pacjentów, którzy mieli spadek o 10 punktów procentowych lub więcej w procentach przewidywanego FVC lub którzy zmarli był zmniejszony o 47,9% w grupie pirfenidonu w porównaniu z grupą placebo (46 pacjentów [16,5%]. ] w porównaniu do 88 pacjentów [31,8%]) (ryc. 2A), a odsetek pacjentów bez obniżenia odsetka przewidywanego FVC wzrósł o 132,5% w grupie otrzymującej pirfenidon (63 pacjentów [22,7%] vs. [9,7%]) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku).
Efekt terapeutyczny był widoczny w 13. tygodniu i wzrósł przez cały czas trwania badania. Analizy wspomagające pierwotnego punktu końcowego dały podobne wyniki. Średni spadek od wartości wyjściowej FVC wynosił 235 ml w grupie otrzymującej pirfenidon i 428 ml w grupie placebo (różnica absolutna, 193 ml, względna różnica, 45,1%, P <0,001) (Figura 2B). Liniowy spadek FVC w 52. tygodniu wynosił -164 ml w grupie pirfenidonu i -280 ml w grupie placebo (różnica absolutna, 116 ml, względna różnica, 41,5%, P <0,001) (ryc. S2 w Dodatku Dodatek).
Prespecified Secondary Efficacy Analysis
Pirfenidon powodował znaczącą różnicę między grupami w zmianie od wartości wyjściowej do 52. tygodnia w 6-minutowej odległości spaceru (P = 0,04). W 52. tygodniu spadek o 50 m lub więcej w 6-minutowym marszu lub zgonie wystąpił u 72 pacjentów (25,9%) w grupie otrzymującej pirfenidon iu 99 pacjentów (35,7%) w grupie placebo, dla względnej redukcji 27,5% w grupie pirfenidonu (ryc. 2C i ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Pirfenidon, w porównaniu z placebo, zmniejszył względne ryzyko zgonu lub postępu choroby o 43% (współczynnik ryzyka w grupie pirfenidonu, 0,57, przedział ufności 95% [CI], 0,43 do 0,77, P <0,001) (wykres 2D). Dla każdego składnika złożonego punktu końcowego, mniej pacjentów w grupie otrzymującej pirfenidon niż w grupie placebo miało zdarzenie kwalifikujące, w tym zgon (3,6% vs. 5,1%), potwierdzony bezwzględny spadek o 10 punktów procentowych lub więcej w procentach przewidywany FVC (6,5% vs. 17,7%) i potwierdzony spadek o 50 m lub więcej na 6-minutowej odległości (16,5% vs. 19,5%).
Analiza wyników UCSD SOBQ nie wykazała istotnej różnicy w zakresie duszności w 52. tygodniu. Punkt końcowy wzrostu o 20 punktów lub więcej (co wskazuje na pogorszenie) w zakresie oceny duszności lub zgonu wystąpił u 81 pacjentów (29,1%) w pirfenidonie grupa i 100 pacjentów (36,1%) w grupie placebo (różnica bezwzględna, 7,0 punktów procentowych, względna redukcja, 19,3%, P = 0,16) (ryc.
[hasła pokrewne: guzek schmorla, pyralgina dla psa, termometr rteciowy ]

 1. Airport Hobo
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Opieka nad osobami starszymi[…]

 2. Nikola
  19 stycznia 2019

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

 3. Hightower
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usuwanie tatuaży warszawa[…]

 4. Remigiusz
  23 stycznia 2019

  refundowane przez NFZ

Powiązane tematy z artykułem: guzek schmorla pyralgina dla psa termometr rteciowy

Posted by on 2 września 2019

Panel D pokazuje rozkład Kaplana-Meiera dla prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od progresji. Wartość P obliczono za pomocą testu log-rank. W analizie ANOVA w rankingu leczenie pirfenidonem skutkowało znaczącą różnicą między grupami w pierwotnym punkcie końcowym, zmianą od wartości wyjściowej do 52 tygodnia w procentach przewidywanego FVC (P <0,001). W 52. tygodniu odsetek pacjentów, którzy mieli spadek o 10 punktów procentowych lub więcej w procentach przewidywanego FVC lub którzy zmarli był zmniejszony o 47,9% w grupie pirfenidonu w porównaniu z grupą placebo (46 pacjentów [16,5%]. ] w porównaniu do 88 pacjentów [31,8%]) (ryc. 2A), a odsetek pacjentów bez obniżenia odsetka przewidywanego FVC wzrósł o 132,5% w grupie otrzymującej pirfenidon (63 pacjentów [22,7%] vs. [9,7%]) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku).
Efekt terapeutyczny był widoczny w 13. tygodniu i wzrósł przez cały czas trwania badania. Analizy wspomagające pierwotnego punktu końcowego dały podobne wyniki. Średni spadek od wartości wyjściowej FVC wynosił 235 ml w grupie otrzymującej pirfenidon i 428 ml w grupie placebo (różnica absolutna, 193 ml, względna różnica, 45,1%, P <0,001) (Figura 2B). Liniowy spadek FVC w 52. tygodniu wynosił -164 ml w grupie pirfenidonu i -280 ml w grupie placebo (różnica absolutna, 116 ml, względna różnica, 41,5%, P <0,001) (ryc. S2 w Dodatku Dodatek).
Prespecified Secondary Efficacy Analysis
Pirfenidon powodował znaczącą różnicę między grupami w zmianie od wartości wyjściowej do 52. tygodnia w 6-minutowej odległości spaceru (P = 0,04). W 52. tygodniu spadek o 50 m lub więcej w 6-minutowym marszu lub zgonie wystąpił u 72 pacjentów (25,9%) w grupie otrzymującej pirfenidon iu 99 pacjentów (35,7%) w grupie placebo, dla względnej redukcji 27,5% w grupie pirfenidonu (ryc. 2C i ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Pirfenidon, w porównaniu z placebo, zmniejszył względne ryzyko zgonu lub postępu choroby o 43% (współczynnik ryzyka w grupie pirfenidonu, 0,57, przedział ufności 95% [CI], 0,43 do 0,77, P <0,001) (wykres 2D). Dla każdego składnika złożonego punktu końcowego, mniej pacjentów w grupie otrzymującej pirfenidon niż w grupie placebo miało zdarzenie kwalifikujące, w tym zgon (3,6% vs. 5,1%), potwierdzony bezwzględny spadek o 10 punktów procentowych lub więcej w procentach przewidywany FVC (6,5% vs. 17,7%) i potwierdzony spadek o 50 m lub więcej na 6-minutowej odległości (16,5% vs. 19,5%).
Analiza wyników UCSD SOBQ nie wykazała istotnej różnicy w zakresie duszności w 52. tygodniu. Punkt końcowy wzrostu o 20 punktów lub więcej (co wskazuje na pogorszenie) w zakresie oceny duszności lub zgonu wystąpił u 81 pacjentów (29,1%) w pirfenidonie grupa i 100 pacjentów (36,1%) w grupie placebo (różnica bezwzględna, 7,0 punktów procentowych, względna redukcja, 19,3%, P = 0,16) (ryc.
[hasła pokrewne: guzek schmorla, pyralgina dla psa, termometr rteciowy ]

 1. Airport Hobo
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Opieka nad osobami starszymi[…]

 2. Nikola
  19 stycznia 2019

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

 3. Hightower
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usuwanie tatuaży warszawa[…]

 4. Remigiusz
  23 stycznia 2019

  refundowane przez NFZ

Powiązane tematy z artykułem: guzek schmorla pyralgina dla psa termometr rteciowy