Posted by on 2 września 2019

Wyniki śmiertelności
Analiza śmiertelności z wszystkich przyczyn wykazała mniej zgonów w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo, chociaż różnica nie była znacząca. Jedenaście pacjentów (4,0%) w grupie pirfenidonu zmarło w trakcie badania, w porównaniu z 20 pacjentami (7,2%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,55, 95% CI, 0,26 do 1,15, P = 0,10). Zgony z idiopatycznego zwłóknienia płuc wystąpiły odpowiednio u 3 pacjentów (1,1%) i 7 pacjentów (2,5%) w grupach otrzymujących pirfenidon i placebo (współczynnik ryzyka, 0,44, 95% CI, 0,11 do 1,72, P = 0,23).
Tabela 2. Tabela 2. Śmiertelność w próbach ASCEND i CAPACITY. W analizowanej wcześniej analizie śmiertelności ogólnej w zbiorczej populacji 1247 pacjentów (555 z badania ASCEND i 692 z badań CAPACITY), pirfenidon zmniejszał ryzyko zgonu o rok o 48% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka , 0,52; 95% CI, 0,31 do 0,87; P = 0,01) (Tabela 2). Ponadto w populacji łącznej ryzyko zgonu z powodu idiopatycznego zwłóknienia płuc po roku zmniejszyło się o 68% w grupie otrzymującej pirfenidon, w porównaniu z grupą placebo (współczynnik ryzyka, 0,32; 95% CI, 0,14 do 0,76; P = 0,006). (Dodatkowe wyniki dotyczące śmiertelności podano w tabelach S3, S4 i S5 w dodatkowym dodatku).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas okresu badania, zestawiono w Tabeli 3. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe i skórne występowały częściej w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo; zdarzenia te miały na ogół nasilenie łagodne do umiarkowanego, odwracalne i bez istotnych klinicznie następstw. Zdarzenia niepożądane ze strony przewodu pokarmowego stopnia 3. zgłaszano u 15 pacjentów (5,4%) w grupie otrzymującej pirfenidon i u 4 pacjentów (1,4%) w grupie placebo. Działania niepożądane związane ze skórą stopnia 3 zgłaszano u 5 pacjentów (1,8%) w grupie otrzymującej pirfenidon i pacjenta (0,4%) w grupie placebo. Żaden z pacjentów w żadnej z grup nie miał epizodu żołądkowo-jelitowego lub związanego ze skórą stopnia czwartego. Kaszel, pogorszenie idiopatycznego zwłóknienia płuc i duszność występowały częściej w grupie placebo. Liczba zgonów była mniejsza w grupie otrzymującej pirfenidon niż w grupie placebo (8 [2,9%] vs. 15 [5,4%] między stanem wyjściowym a 28 dni po ostatniej dawce badanego leku).
Względna różnica między grupami terapeutycznymi w ogólnej częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych jest mniej jasna. Jeśli pogorszenie idiopatycznego zwłóknienia płuc jest liczone jako zdarzenie niepożądane (jak określono w protokole), było 55 pacjentów (19,8%) w grupie pirfenidonu i 69 pacjentów (24,9%) w grupie placebo, którzy mieli poważne niekorzystne zdarzenie. Najczęstszym ciężkim działaniem niepożądanym było nasilenie idiopatycznego zwłóknienia płuc, które odnotowano u 7 pacjentów (2,5%) w grupie otrzymującej pirfenidon iu 27 pacjentów (9,7%) w grupie placebo
[patrz też: carident, clatra ulotka, medikool skoczów ]

 1. Tomasz
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do spalacze tłuszczu sklep[…]

 2. Łukasz
  15 stycznia 2019

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 3. Mad Jack
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do rewitalizacja pochwy[…]

 4. Nessie
  19 stycznia 2019

  jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

 5. Daniel
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu przepuklina[…]

 6. Rooster
  23 stycznia 2019

  Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

Powiązane tematy z artykułem: carident clatra ulotka medikool skoczów

Posted by on 2 września 2019

Wyniki śmiertelności
Analiza śmiertelności z wszystkich przyczyn wykazała mniej zgonów w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo, chociaż różnica nie była znacząca. Jedenaście pacjentów (4,0%) w grupie pirfenidonu zmarło w trakcie badania, w porównaniu z 20 pacjentami (7,2%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,55, 95% CI, 0,26 do 1,15, P = 0,10). Zgony z idiopatycznego zwłóknienia płuc wystąpiły odpowiednio u 3 pacjentów (1,1%) i 7 pacjentów (2,5%) w grupach otrzymujących pirfenidon i placebo (współczynnik ryzyka, 0,44, 95% CI, 0,11 do 1,72, P = 0,23).
Tabela 2. Tabela 2. Śmiertelność w próbach ASCEND i CAPACITY. W analizowanej wcześniej analizie śmiertelności ogólnej w zbiorczej populacji 1247 pacjentów (555 z badania ASCEND i 692 z badań CAPACITY), pirfenidon zmniejszał ryzyko zgonu o rok o 48% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka , 0,52; 95% CI, 0,31 do 0,87; P = 0,01) (Tabela 2). Ponadto w populacji łącznej ryzyko zgonu z powodu idiopatycznego zwłóknienia płuc po roku zmniejszyło się o 68% w grupie otrzymującej pirfenidon, w porównaniu z grupą placebo (współczynnik ryzyka, 0,32; 95% CI, 0,14 do 0,76; P = 0,006). (Dodatkowe wyniki dotyczące śmiertelności podano w tabelach S3, S4 i S5 w dodatkowym dodatku).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas okresu badania, zestawiono w Tabeli 3. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe i skórne występowały częściej w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo; zdarzenia te miały na ogół nasilenie łagodne do umiarkowanego, odwracalne i bez istotnych klinicznie następstw. Zdarzenia niepożądane ze strony przewodu pokarmowego stopnia 3. zgłaszano u 15 pacjentów (5,4%) w grupie otrzymującej pirfenidon i u 4 pacjentów (1,4%) w grupie placebo. Działania niepożądane związane ze skórą stopnia 3 zgłaszano u 5 pacjentów (1,8%) w grupie otrzymującej pirfenidon i pacjenta (0,4%) w grupie placebo. Żaden z pacjentów w żadnej z grup nie miał epizodu żołądkowo-jelitowego lub związanego ze skórą stopnia czwartego. Kaszel, pogorszenie idiopatycznego zwłóknienia płuc i duszność występowały częściej w grupie placebo. Liczba zgonów była mniejsza w grupie otrzymującej pirfenidon niż w grupie placebo (8 [2,9%] vs. 15 [5,4%] między stanem wyjściowym a 28 dni po ostatniej dawce badanego leku).
Względna różnica między grupami terapeutycznymi w ogólnej częstości występowania poważnych zdarzeń niepożądanych jest mniej jasna. Jeśli pogorszenie idiopatycznego zwłóknienia płuc jest liczone jako zdarzenie niepożądane (jak określono w protokole), było 55 pacjentów (19,8%) w grupie pirfenidonu i 69 pacjentów (24,9%) w grupie placebo, którzy mieli poważne niekorzystne zdarzenie. Najczęstszym ciężkim działaniem niepożądanym było nasilenie idiopatycznego zwłóknienia płuc, które odnotowano u 7 pacjentów (2,5%) w grupie otrzymującej pirfenidon iu 27 pacjentów (9,7%) w grupie placebo
[patrz też: carident, clatra ulotka, medikool skoczów ]

 1. Tomasz
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do spalacze tłuszczu sklep[…]

 2. Łukasz
  15 stycznia 2019

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 3. Mad Jack
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do rewitalizacja pochwy[…]

 4. Nessie
  19 stycznia 2019

  jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

 5. Daniel
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu przepuklina[…]

 6. Rooster
  23 stycznia 2019

  Lekarze czesto sie wsciekaja, ze ludzie na wlasna reke dokdztalcaja sie w internecie

Powiązane tematy z artykułem: carident clatra ulotka medikool skoczów