Posted by on 3 września 2019

W dwóch z trzech badań fazy 3 pirfenidon, doustna terapia przeciwwłóknieniowa, zmniejszała postęp choroby, mierzony spadkiem siły życiowej (FVC) lub wydolnością życiową u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc; w trzeciej próbie ten punkt końcowy nie został osiągnięty. Staraliśmy się potwierdzić korzystny wpływ pirfenidonu na progresję choroby u takich pacjentów. Metody
W tym badaniu fazy 3 losowo przydzielono 555 pacjentom z idiopatycznym włóknieniem płuc, którzy otrzymywali doustny pirfenidon (2403 mg na dobę) lub placebo przez 52 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana FVC lub zgonu w 52. tygodniu. Drugorzędowymi punktami końcowymi były 6-minutowy dystans, przeżycie wolne od progresji, duszność i śmierć z dowolnej przyczyny lub z idiopatycznego zwłóknienia płuc.
Wyniki
W grupie otrzymującej pirfenidon, w porównaniu z grupą placebo, odnotowano względną redukcję 47,9% w odsetku pacjentów, którzy mieli bezwzględny spadek o 10 punktów procentowych lub więcej w procentach przewidywanego PS lub którzy zmarli; nastąpił również względny wzrost o 132,5% w stosunku do pacjentów bez spadku FVC (p <0,001). Pirfenidon zmniejszył spadek w 6-minutowej odległości spaceru (P = 0,04) i poprawił przeżycie wolne od progresji (P <0,001). Nie stwierdzono znamiennej różnicy między wskaźnikami duszności (P = 0,16) a częstością zgonów z jakiejkolwiek przyczyny (P = 0,10) lub z idiopatycznego zwłóknienia płuc (p = 0,23). Jednakże we wcześniej sprecyzowanej zbiorczej analizie uwzględniającej wyniki z dwóch poprzednich badań fazy III różnica między grupami faworyzująca pirfenidon była istotna z powodu śmierci z dowolnej przyczyny (P = 0,01) i idiopatycznego zwłóknienia płuc (p = 0,006). Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i skóry były częstsze w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo, ale rzadko prowadziły do przerwania leczenia.
Wnioski
Pirfenidon, w porównaniu z placebo, zmniejszał postęp choroby, co odzwierciedlało czynność płuc, tolerancja wysiłku i czas przeżycia bez progresji, u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc. Leczenie wiązało się z akceptowalnym profilem skutków ubocznych i mniejszą liczbą zgonów. (Finansowane przez InterMune, numer ASCEND ClinicalTrials.gov, NCT01366209.)
Wprowadzenie
Idiopatyczne zwłóknienie płuc jest przewlekłą, postępującą i śmiertelną chorobą płuc, która charakteryzuje się nieodwracalną utratą funkcji płuc.1 Chociaż można zaobserwować okresy przejściowej stabilności klinicznej, ciągły postęp choroby jest nieunikniony.2 Rokowanie jest złe, z 5-letnie przeżycie podobne do częstości kilku nowotworów.3-6
Pirfenidon jest doustną terapią przeciwzwłóknieniową ocenianą w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc w trzech badaniach klinicznych III fazy z randomizacją i grupą kontrolną.
[podobne: termometr rteciowy, fostex ulotka, medkol zielona góra ]

 1. Melania
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog bielsko biała[…]

 2. Nadia
  19 stycznia 2019

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

 3. Hubert
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do operacja na zaćmę[…]

 4. Disco Thunder
  23 stycznia 2019

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

Powiązane tematy z artykułem: fostex ulotka medkol zielona góra termometr rteciowy

Posted by on 3 września 2019

W dwóch z trzech badań fazy 3 pirfenidon, doustna terapia przeciwwłóknieniowa, zmniejszała postęp choroby, mierzony spadkiem siły życiowej (FVC) lub wydolnością życiową u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc; w trzeciej próbie ten punkt końcowy nie został osiągnięty. Staraliśmy się potwierdzić korzystny wpływ pirfenidonu na progresję choroby u takich pacjentów. Metody
W tym badaniu fazy 3 losowo przydzielono 555 pacjentom z idiopatycznym włóknieniem płuc, którzy otrzymywali doustny pirfenidon (2403 mg na dobę) lub placebo przez 52 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana FVC lub zgonu w 52. tygodniu. Drugorzędowymi punktami końcowymi były 6-minutowy dystans, przeżycie wolne od progresji, duszność i śmierć z dowolnej przyczyny lub z idiopatycznego zwłóknienia płuc.
Wyniki
W grupie otrzymującej pirfenidon, w porównaniu z grupą placebo, odnotowano względną redukcję 47,9% w odsetku pacjentów, którzy mieli bezwzględny spadek o 10 punktów procentowych lub więcej w procentach przewidywanego PS lub którzy zmarli; nastąpił również względny wzrost o 132,5% w stosunku do pacjentów bez spadku FVC (p <0,001). Pirfenidon zmniejszył spadek w 6-minutowej odległości spaceru (P = 0,04) i poprawił przeżycie wolne od progresji (P <0,001). Nie stwierdzono znamiennej różnicy między wskaźnikami duszności (P = 0,16) a częstością zgonów z jakiejkolwiek przyczyny (P = 0,10) lub z idiopatycznego zwłóknienia płuc (p = 0,23). Jednakże we wcześniej sprecyzowanej zbiorczej analizie uwzględniającej wyniki z dwóch poprzednich badań fazy III różnica między grupami faworyzująca pirfenidon była istotna z powodu śmierci z dowolnej przyczyny (P = 0,01) i idiopatycznego zwłóknienia płuc (p = 0,006). Działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego i skóry były częstsze w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo, ale rzadko prowadziły do przerwania leczenia.
Wnioski
Pirfenidon, w porównaniu z placebo, zmniejszał postęp choroby, co odzwierciedlało czynność płuc, tolerancja wysiłku i czas przeżycia bez progresji, u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc. Leczenie wiązało się z akceptowalnym profilem skutków ubocznych i mniejszą liczbą zgonów. (Finansowane przez InterMune, numer ASCEND ClinicalTrials.gov, NCT01366209.)
Wprowadzenie
Idiopatyczne zwłóknienie płuc jest przewlekłą, postępującą i śmiertelną chorobą płuc, która charakteryzuje się nieodwracalną utratą funkcji płuc.1 Chociaż można zaobserwować okresy przejściowej stabilności klinicznej, ciągły postęp choroby jest nieunikniony.2 Rokowanie jest złe, z 5-letnie przeżycie podobne do częstości kilku nowotworów.3-6
Pirfenidon jest doustną terapią przeciwzwłóknieniową ocenianą w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc w trzech badaniach klinicznych III fazy z randomizacją i grupą kontrolną.
[podobne: termometr rteciowy, fostex ulotka, medkol zielona góra ]

 1. Melania
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog bielsko biała[…]

 2. Nadia
  19 stycznia 2019

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

 3. Hubert
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do operacja na zaćmę[…]

 4. Disco Thunder
  23 stycznia 2019

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

Powiązane tematy z artykułem: fostex ulotka medkol zielona góra termometr rteciowy