Posted by on 19 grudnia 2018

KAMICA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (LITHIASIS VESICAE FELLEAE) Anatomia patologiczna. Zmiany anatomiczne i obraz kliniczny kamicy pęcherzyka żółciowego nie zawsze idą równolegle w łagodnie przebiegającej kamicy stwierdza się nieraz ciężkie uszkodzenia w ścianie pęcherzyka żółciowego. W przypadkach kamieni cholesterolowych, powstających na tle zastoju żółci, badanie histopatologiczne pęcherzyka żółciowego przeważnie nie wykrywa pierwotnych zmian, w przeciwieństwie do przypadków kamieni wytwarzających się na tle jego zakażenia. Kamienie cholesterolowe wywołują często wtórne zakażenie pęcherzyka żółciowego z następowym ostrym lub podostrym, jego zapaleniem (cholecystitis calculosa). Ostre kamicowe zapalenie pęcherzyka żółciowego objawia się w postaci zapalenia surowiczo-włóknikowego (cholecystitis calcuiosa acuta seroso-fibrinosa) lub surowiczo-ropnego (cholecystitis calcuiosa acuta seroso-purulenta). W obu postaciach pęcherzyk żółciowy jest powiększony wskutek gromadzenia się w nim wysięku i ś luzu, zmieszanych z zalegającą żółcią. W zapaleniu surowiczo-włóknikowym pęcherzyka żółciowego stwierdza się obfite łuszczenie się nabłonka, przekrwienie i naciek drobnokomórkowy w ścianie pęcherzyka żółciowego oraz znaczne rozszerzenie przewodów Luschki zależnie od wzmożenia w nim ciśnienia. W zapaleniu surowiczo-ropnym pęcherzyka żółciowego zmiany te są rozleglejsze i poważniejsze w pęcherzyku gromadzi się ropa, a w jego ścianie powstają ubytki. W błonie śluzowej (ctioiecustiti ulcerosa) i znaczniejsze nacieki ropne, czasami zaś rozwija się rozległa ropowica (cholecystitis phlegmo nosa). W razie znaczniejszego niedokrwienia silnie rozciągniętego pęcherzyka żółciowego może nastąpić jego zgorzel (cholecystitis gangraenosa). Zapalenie często nie ogranicza się do błony śluzowej i warstwy mięsnej pęcherzyka żółciowego, lecz przechodzi także na jego błonę surowiczą (zapalenie około pęcherzykowe, pericholecystitis). W przeb iegu zapalenia pęcherzyka żółciowego ważną rzeczą jest powstanie w jego ścianie licznych gruczołów śluzowych, które w warunkach prawidłowych znajdują się tylko w jego szyjce. Śluz, wydzielany przez nie w obfitej ilości, zakłócając równowagę układu koloidowego żółci, sprzyja strącaniu się jej składników i powiększaniu się istniejących już kamieni oraz tworzeniu się nowych. Wydzielina zapalna oraz bakterie łatwo się zatrzymują w zagłębieniach przewodów Luschki. Tym się tłumaczy uporczywość zapalenia, częste zejście jego w stan przewlekły oraz nawroty ostrego zapalenia. W rozszerzonych przewodach Luschki mogą osiadać małe kamyczki i tu pozostawać jako kamyczki śródścienne jeżeli ujście przewodu zarośnie. [hasła pokrewne: kiretaż zamknięty, specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy, usg jamy brzusznej olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: kiretaż zamknięty specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy usg jamy brzusznej olsztyn

Posted by on 19 grudnia 2018

KAMICA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (LITHIASIS VESICAE FELLEAE) Anatomia patologiczna. Zmiany anatomiczne i obraz kliniczny kamicy pęcherzyka żółciowego nie zawsze idą równolegle w łagodnie przebiegającej kamicy stwierdza się nieraz ciężkie uszkodzenia w ścianie pęcherzyka żółciowego. W przypadkach kamieni cholesterolowych, powstających na tle zastoju żółci, badanie histopatologiczne pęcherzyka żółciowego przeważnie nie wykrywa pierwotnych zmian, w przeciwieństwie do przypadków kamieni wytwarzających się na tle jego zakażenia. Kamienie cholesterolowe wywołują często wtórne zakażenie pęcherzyka żółciowego z następowym ostrym lub podostrym, jego zapaleniem (cholecystitis calculosa). Ostre kamicowe zapalenie pęcherzyka żółciowego objawia się w postaci zapalenia surowiczo-włóknikowego (cholecystitis calcuiosa acuta seroso-fibrinosa) lub surowiczo-ropnego (cholecystitis calcuiosa acuta seroso-purulenta). W obu postaciach pęcherzyk żółciowy jest powiększony wskutek gromadzenia się w nim wysięku i ś luzu, zmieszanych z zalegającą żółcią. W zapaleniu surowiczo-włóknikowym pęcherzyka żółciowego stwierdza się obfite łuszczenie się nabłonka, przekrwienie i naciek drobnokomórkowy w ścianie pęcherzyka żółciowego oraz znaczne rozszerzenie przewodów Luschki zależnie od wzmożenia w nim ciśnienia. W zapaleniu surowiczo-ropnym pęcherzyka żółciowego zmiany te są rozleglejsze i poważniejsze w pęcherzyku gromadzi się ropa, a w jego ścianie powstają ubytki. W błonie śluzowej (ctioiecustiti ulcerosa) i znaczniejsze nacieki ropne, czasami zaś rozwija się rozległa ropowica (cholecystitis phlegmo nosa). W razie znaczniejszego niedokrwienia silnie rozciągniętego pęcherzyka żółciowego może nastąpić jego zgorzel (cholecystitis gangraenosa). Zapalenie często nie ogranicza się do błony śluzowej i warstwy mięsnej pęcherzyka żółciowego, lecz przechodzi także na jego błonę surowiczą (zapalenie około pęcherzykowe, pericholecystitis). W przeb iegu zapalenia pęcherzyka żółciowego ważną rzeczą jest powstanie w jego ścianie licznych gruczołów śluzowych, które w warunkach prawidłowych znajdują się tylko w jego szyjce. Śluz, wydzielany przez nie w obfitej ilości, zakłócając równowagę układu koloidowego żółci, sprzyja strącaniu się jej składników i powiększaniu się istniejących już kamieni oraz tworzeniu się nowych. Wydzielina zapalna oraz bakterie łatwo się zatrzymują w zagłębieniach przewodów Luschki. Tym się tłumaczy uporczywość zapalenia, częste zejście jego w stan przewlekły oraz nawroty ostrego zapalenia. W rozszerzonych przewodach Luschki mogą osiadać małe kamyczki i tu pozostawać jako kamyczki śródścienne jeżeli ujście przewodu zarośnie. [hasła pokrewne: kiretaż zamknięty, specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy, usg jamy brzusznej olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: kiretaż zamknięty specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy usg jamy brzusznej olsztyn