Posted by on 1 września 2019

Dane zostały sprawdzone przez przeszkolony zespół lekarzy i studentów medycyny i wpisane w dwóch egzemplarzach do skomputeryzowanej bazy danych. Poufność pacjenta zachowano, rejestrując jedynie datę urodzenia i płeć w formularzu zbierania danych. Rada ds. Etyki badań w szpitalu w Pekinie Ditan zatwierdziła projekt badania. Zatwierdzenie przez komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego w uczestniczących w projekcie szpitalach nie było wymagane ze względu na ogólne uznanie, że zbieranie danych dotyczących nowo pojawiającego się patogenu leży w interesie zdrowia publicznego. Potwierdzenie zakażenia w laboratorium
Wirus H1N1 z 2009 roku wykrywano za pomocą testu RT-PCR w czasie rzeczywistym zgodnie z protokołem z amerykańskich Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorobom, zgodnie z zaleceniem WHO.11 Produkty PCR sekwencjonowano w celu dalszego potwierdzenia za pomocą użycie zestawu BigDye Terminator, wersja 3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) zgodnie z instrukcjami producenta.
Analiza statystyczna
Zmienne ciągłe podsumowano jako średnie (. SD) lub mediany (z odstępami międzykwartylowymi). W przypadku zmiennych jakościowych obliczono odsetki pacjentów w każdej kategorii. Porównywano charakterystykę kliniczną między podgrupami pacjentów zi bez gorączki oraz pomiędzy pacjentami zi bez rozpoznania zapalenia płuc za pomocą niesparowanego testu t Studenta, testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, stosownie do przypadku.
Zastosowano wiele analiz logistyczno-regresyjnych w celu zidentyfikowania niezależnych czynników predykcyjnych czasu uwalniania wirusa u pacjentów otrzymujących leczenie oseltamiwirem. Wynik został przewidziany przy użyciu czynników takich jak wiek, płeć, nasilenie lub liczba objawów (np. Gorączka, kaszel, ból gardła lub kaszel z wytwarzaniem plwociny) oraz przerwa między początkiem objawów a rozpoczęciem leczenia oseltamiwirem ( mniej niż lub więcej niż 48 godzin). Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania SPSS dla systemu Windows (wersja 13.0).
Wyniki
Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów
Sześćdziesiąt jeden głównych szpitali zlokalizowanych w 20 prowincjach w całym kraju zaangażowało się w nadzwyczajną reakcję zdrowia publicznego. Pierwszy przypadek potwierdzonej importowanej infekcji został zidentyfikowany 10 maja 2009 r., A pierwszy drugorzędny przypadek potwierdzonej infekcji (u pacjenta o znanym narażeniu na osobę z importowanym zakażeniem) został zidentyfikowany 29 maja. Pierwszy przypadek krajowy – w którym osoba zakażona nie miała wyraźnej historii narażenia – została zgłoszona 13 czerwca. W Chinach kontynentalnych w maju odnotowano 22 przypadki potwierdzone laboratoryjnie i 544 takie przypadki w czerwcu. Do 10 sierpnia zbadano łącznie 20 329 bliskich kontaktów w związku z infekcją wirusem pandemicznym grypy A (H1N1) w 2009 r. Podczas kwarantanny; wyniki testu były pozytywne dla 797 osób (3,9%). Do 23 sierpnia zbadano 56 milionów podróżnych w portach wejścia, a 17 909 z gorączkową chorobą układu oddechowego przebadano pod kątem zakażenia wirusem; wyniki testu były pozytywne dla 757 osób (14 na milion).
Ryc. 1. Ryc. 1. Rozkład 426 potwierdzonych przypadków infekcji człowieka z 2009 r. Pandemiczny wirus grypy A (H1N1) rozpoznany w Chinach w okresie badania
[patrz też: eozynofile poniżej normy, fostex ulotka, medkol zielona góra ]

 1. Midnight Rambler
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leki[…]

 2. Adrianna
  15 stycznia 2019

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 3. Karol
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Relaks spa[…]

 4. Zesty Dragon
  19 stycznia 2019

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

 5. Pepper Legs
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Olimp Carbonox[…]

 6. Roksana
  23 stycznia 2019

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

Powiązane tematy z artykułem: eozynofile poniżej normy fostex ulotka medkol zielona góra

Posted by on 1 września 2019

Dane zostały sprawdzone przez przeszkolony zespół lekarzy i studentów medycyny i wpisane w dwóch egzemplarzach do skomputeryzowanej bazy danych. Poufność pacjenta zachowano, rejestrując jedynie datę urodzenia i płeć w formularzu zbierania danych. Rada ds. Etyki badań w szpitalu w Pekinie Ditan zatwierdziła projekt badania. Zatwierdzenie przez komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego w uczestniczących w projekcie szpitalach nie było wymagane ze względu na ogólne uznanie, że zbieranie danych dotyczących nowo pojawiającego się patogenu leży w interesie zdrowia publicznego. Potwierdzenie zakażenia w laboratorium
Wirus H1N1 z 2009 roku wykrywano za pomocą testu RT-PCR w czasie rzeczywistym zgodnie z protokołem z amerykańskich Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorobom, zgodnie z zaleceniem WHO.11 Produkty PCR sekwencjonowano w celu dalszego potwierdzenia za pomocą użycie zestawu BigDye Terminator, wersja 3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) zgodnie z instrukcjami producenta.
Analiza statystyczna
Zmienne ciągłe podsumowano jako średnie (. SD) lub mediany (z odstępami międzykwartylowymi). W przypadku zmiennych jakościowych obliczono odsetki pacjentów w każdej kategorii. Porównywano charakterystykę kliniczną między podgrupami pacjentów zi bez gorączki oraz pomiędzy pacjentami zi bez rozpoznania zapalenia płuc za pomocą niesparowanego testu t Studenta, testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, stosownie do przypadku.
Zastosowano wiele analiz logistyczno-regresyjnych w celu zidentyfikowania niezależnych czynników predykcyjnych czasu uwalniania wirusa u pacjentów otrzymujących leczenie oseltamiwirem. Wynik został przewidziany przy użyciu czynników takich jak wiek, płeć, nasilenie lub liczba objawów (np. Gorączka, kaszel, ból gardła lub kaszel z wytwarzaniem plwociny) oraz przerwa między początkiem objawów a rozpoczęciem leczenia oseltamiwirem ( mniej niż lub więcej niż 48 godzin). Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania SPSS dla systemu Windows (wersja 13.0).
Wyniki
Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów
Sześćdziesiąt jeden głównych szpitali zlokalizowanych w 20 prowincjach w całym kraju zaangażowało się w nadzwyczajną reakcję zdrowia publicznego. Pierwszy przypadek potwierdzonej importowanej infekcji został zidentyfikowany 10 maja 2009 r., A pierwszy drugorzędny przypadek potwierdzonej infekcji (u pacjenta o znanym narażeniu na osobę z importowanym zakażeniem) został zidentyfikowany 29 maja. Pierwszy przypadek krajowy – w którym osoba zakażona nie miała wyraźnej historii narażenia – została zgłoszona 13 czerwca. W Chinach kontynentalnych w maju odnotowano 22 przypadki potwierdzone laboratoryjnie i 544 takie przypadki w czerwcu. Do 10 sierpnia zbadano łącznie 20 329 bliskich kontaktów w związku z infekcją wirusem pandemicznym grypy A (H1N1) w 2009 r. Podczas kwarantanny; wyniki testu były pozytywne dla 797 osób (3,9%). Do 23 sierpnia zbadano 56 milionów podróżnych w portach wejścia, a 17 909 z gorączkową chorobą układu oddechowego przebadano pod kątem zakażenia wirusem; wyniki testu były pozytywne dla 757 osób (14 na milion).
Ryc. 1. Ryc. 1. Rozkład 426 potwierdzonych przypadków infekcji człowieka z 2009 r. Pandemiczny wirus grypy A (H1N1) rozpoznany w Chinach w okresie badania
[patrz też: eozynofile poniżej normy, fostex ulotka, medkol zielona góra ]

 1. Midnight Rambler
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leki[…]

 2. Adrianna
  15 stycznia 2019

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 3. Karol
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Relaks spa[…]

 4. Zesty Dragon
  19 stycznia 2019

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

 5. Pepper Legs
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Olimp Carbonox[…]

 6. Roksana
  23 stycznia 2019

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

Powiązane tematy z artykułem: eozynofile poniżej normy fostex ulotka medkol zielona góra