Posted by on 7 września 2019

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku, konieczne bowiem staje się spełnienie jeszcze jednego warunku – adekwatne odzwierciedlenie w świadomości przedmiotu tej potrzeby. Okoliczność ta powoduje nadto obok skomplikowania jednocześnie rozszerzenie zakresu wpływu tej potrzeby na zachowanie się człowieka. Niektórzy psychologowie, głównie psychoanalitycy, twierdzą, że napięcie związane z potrzebą rozmnażania może być siłą napędową w wielu działaniach nie pozostających w żadnej relacji z jej zaspokojeniem właśnie dlatego, że nie ukierunkowuje ono specyficznie działania i nie przynosi szkody organizmowi w przypadku, gdy nie zostanie rozładowane. Takie możliwości zużytkowania owej siły napędowej widzą oni np. w twórczości artystycznej, w zwiększeniu ekspansywności ogólnej czy zainteresowania innymi ludźmi. Jednakże tej tak zwanej zasady sublimacji libido nie można, jak jeszcze będzie o tym mowa, stosować śladem psychoanalityków bezkrytycznie, choć w niektórych wypadkach niewątpliwie może nastąpić pewne przesunięcie przedmiotu potrzeby (np. zastępcze wyładowanie w marzeniach na jawie, w twórczości o charakterze erotycznym, czy nawet pornograficznym itp. ). W każdym razie faktem jest, że technika zaspokajania potrzeby rozmnażania może, dzięki jej zależności od doświadczenia, przybierać bardzo różnorodne, często – wydawałoby się – wręcz fantastyczne formy, zależnie od kultury danego środowiska, i często wykazuje znaczne zróżnicowanie nawet u członków jednej i tej samej grupy kulturowej. Badania Kinseya (1949) wykazały, że różnice te zależą nawet od takich czynników jak wykształcenie wyznanie lub pochodzenie społeczne. Ściśle z poprzednią wiąże się druga specyficzna cecha tej potrzeby u człowieka. Jest nią, jak to określił H. Schelsky, możność oddzielenia zmysłowej rozkoszy od biologicznego celu gatunkowego, w wyniku, czego rozkosz seksualna staje się nowym, bez- pośrednim celem stosunków płciowych. Fakt ten, dotyczący warunku trzeciego, którym jest istnie nieodpowiedniego osobnika płci odmiennej zdolnego do udziału w zaspokajaniu potrzeby zachowania gatunku, każe rozszerzyć zakres tego warunku przez zastąpienie pojęcia osobnik płci odmiennej pojęciem przedmiot u umożliwiający rozładowanie tego napięcia. Człowiek ma możliwość zaspokojenia potrzeby rozmnażania za pomocą czynności niemających nic wspólnego z biologicznym celem prokreacji, co więcej, może nawet – jak to się zdarza – same właściwe czynności związane z popędem do rozmnożenia uznać za coś brudnego i wstrętnego i zastępować je innymi technikami seksualnymi [podobne: witamina b17 wikipedia terapia, witamina b17 wikipedia, polpril skutki uboczne ]

 1. Nel
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: prześcieradło jednorazowe[…]

 2. Digger
  15 stycznia 2019

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

 3. Leo
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabloty sklepowe[…]

 4. Sandra
  19 stycznia 2019

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 5. Konstanty
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu potykacz[…]

 6. Nikodem
  23 stycznia 2019

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: fostex ulotka polpril skutki uboczne witamina b17 wikipedia

Posted by on 7 września 2019

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku, konieczne bowiem staje się spełnienie jeszcze jednego warunku – adekwatne odzwierciedlenie w świadomości przedmiotu tej potrzeby. Okoliczność ta powoduje nadto obok skomplikowania jednocześnie rozszerzenie zakresu wpływu tej potrzeby na zachowanie się człowieka. Niektórzy psychologowie, głównie psychoanalitycy, twierdzą, że napięcie związane z potrzebą rozmnażania może być siłą napędową w wielu działaniach nie pozostających w żadnej relacji z jej zaspokojeniem właśnie dlatego, że nie ukierunkowuje ono specyficznie działania i nie przynosi szkody organizmowi w przypadku, gdy nie zostanie rozładowane. Takie możliwości zużytkowania owej siły napędowej widzą oni np. w twórczości artystycznej, w zwiększeniu ekspansywności ogólnej czy zainteresowania innymi ludźmi. Jednakże tej tak zwanej zasady sublimacji libido nie można, jak jeszcze będzie o tym mowa, stosować śladem psychoanalityków bezkrytycznie, choć w niektórych wypadkach niewątpliwie może nastąpić pewne przesunięcie przedmiotu potrzeby (np. zastępcze wyładowanie w marzeniach na jawie, w twórczości o charakterze erotycznym, czy nawet pornograficznym itp. ). W każdym razie faktem jest, że technika zaspokajania potrzeby rozmnażania może, dzięki jej zależności od doświadczenia, przybierać bardzo różnorodne, często – wydawałoby się – wręcz fantastyczne formy, zależnie od kultury danego środowiska, i często wykazuje znaczne zróżnicowanie nawet u członków jednej i tej samej grupy kulturowej. Badania Kinseya (1949) wykazały, że różnice te zależą nawet od takich czynników jak wykształcenie wyznanie lub pochodzenie społeczne. Ściśle z poprzednią wiąże się druga specyficzna cecha tej potrzeby u człowieka. Jest nią, jak to określił H. Schelsky, możność oddzielenia zmysłowej rozkoszy od biologicznego celu gatunkowego, w wyniku, czego rozkosz seksualna staje się nowym, bez- pośrednim celem stosunków płciowych. Fakt ten, dotyczący warunku trzeciego, którym jest istnie nieodpowiedniego osobnika płci odmiennej zdolnego do udziału w zaspokajaniu potrzeby zachowania gatunku, każe rozszerzyć zakres tego warunku przez zastąpienie pojęcia osobnik płci odmiennej pojęciem przedmiot u umożliwiający rozładowanie tego napięcia. Człowiek ma możliwość zaspokojenia potrzeby rozmnażania za pomocą czynności niemających nic wspólnego z biologicznym celem prokreacji, co więcej, może nawet – jak to się zdarza – same właściwe czynności związane z popędem do rozmnożenia uznać za coś brudnego i wstrętnego i zastępować je innymi technikami seksualnymi [podobne: witamina b17 wikipedia terapia, witamina b17 wikipedia, polpril skutki uboczne ]

 1. Nel
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: prześcieradło jednorazowe[…]

 2. Digger
  15 stycznia 2019

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

 3. Leo
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabloty sklepowe[…]

 4. Sandra
  19 stycznia 2019

  Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

 5. Konstanty
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu potykacz[…]

 6. Nikodem
  23 stycznia 2019

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: fostex ulotka polpril skutki uboczne witamina b17 wikipedia