Posted by on 10 kwietnia 2018

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku, konieczne bowiem staje się spełnienie jeszcze jednego warunku – adekwatne odzwierciedlenie w świadomości przedmiotu tej potrzeby. Okoliczność ta powoduje nadto obok skomplikowania jednocześnie rozszerzenie zakresu wpływu tej potrzeby na zachowanie się człowieka. Niektórzy psychologowie, głównie psychoanalitycy, twierdzą, że napięcie związane z potrzebą rozmnażania może być siłą napędową w wielu działaniach nie pozostających w żadnej relacji z jej zaspokojeniem właśnie dlatego, że nie ukierunkowuje ono specyficznie działania i nie przynosi szkody organizmowi w przypadku, gdy nie zostanie rozładowane. Takie możliwości zużytkowania owej siły napędowej widzą oni np. w twórczości artystycznej, w zwiększeniu ekspansywności ogólnej czy zainteresowania innymi ludźmi. Jednakże tej tak zwanej zasady sublimacji „libido” nie można, jak jeszcze będzie o tym mowa, stosować śladem psychoanalityków bezkrytycznie, choć w niektórych wypadkach niewątpliwie może nastąpić pewne przesunięcie przedmiotu potrzeby (np. zastępcze wyładowanie w marzeniach na jawie, w twórczości o charakterze erotycznym, czy nawet pornograficznym itp. ). W każdym razie faktem jest, że technika zaspokajania potrzeby rozmnażania może, dzięki jej zależności od doświadczenia, przybierać bardzo różnorodne, często – wydawałoby się – wręcz fantastyczne formy, zależnie od kultury danego środowiska, i często wykazuje znaczne zróżnicowanie nawet u członków jednej i tej samej grupy kulturowej. Badania Kinseya (1949) wykazały, że różnice te zależą nawet od takich czynników jak wykształcenie wyznanie lub pochodzenie społeczne. Ściśle z poprzednią wiąże się druga specyficzna cecha tej potrzeby u człowieka. Jest nią, jak to określił H. Schelsky, „możność oddzielenia zmysłowej rozkoszy od biologicznego celu gatunkowego, w wyniku, czego rozkosz seksualna staje się nowym, bez- pośrednim celem stosunków płciowych”. Fakt ten, dotyczący warunku trzeciego, którym jest „istnie nieodpowiedniego osobnika płci odmiennej zdolnego do udziału w zaspokajaniu potrzeby zachowania gatunku”, każe rozszerzyć zakres tego warunku przez zastąpienie pojęcia „osobnik płci odmiennej” pojęciem „przedmiot u umożliwiający rozładowanie tego napięcia”. Człowiek ma możliwość zaspokojenia potrzeby rozmnażania za pomocą czynności niemających nic wspólnego z biologicznym celem prokreacji, co więcej, może nawet – jak to się zdarza – same właściwe czynności związane z popędem do rozmnożenia uznać za „coś brudnego i wstrętnego” i zastępować je innymi technikami seksualnymi [podobne: autyzm terapia, autyzm, laryngolog wrocław ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: autyzm autyzm terapia laryngolog wrocław

Posted by on 10 kwietnia 2018

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku, konieczne bowiem staje się spełnienie jeszcze jednego warunku – adekwatne odzwierciedlenie w świadomości przedmiotu tej potrzeby. Okoliczność ta powoduje nadto obok skomplikowania jednocześnie rozszerzenie zakresu wpływu tej potrzeby na zachowanie się człowieka. Niektórzy psychologowie, głównie psychoanalitycy, twierdzą, że napięcie związane z potrzebą rozmnażania może być siłą napędową w wielu działaniach nie pozostających w żadnej relacji z jej zaspokojeniem właśnie dlatego, że nie ukierunkowuje ono specyficznie działania i nie przynosi szkody organizmowi w przypadku, gdy nie zostanie rozładowane. Takie możliwości zużytkowania owej siły napędowej widzą oni np. w twórczości artystycznej, w zwiększeniu ekspansywności ogólnej czy zainteresowania innymi ludźmi. Jednakże tej tak zwanej zasady sublimacji „libido” nie można, jak jeszcze będzie o tym mowa, stosować śladem psychoanalityków bezkrytycznie, choć w niektórych wypadkach niewątpliwie może nastąpić pewne przesunięcie przedmiotu potrzeby (np. zastępcze wyładowanie w marzeniach na jawie, w twórczości o charakterze erotycznym, czy nawet pornograficznym itp. ). W każdym razie faktem jest, że technika zaspokajania potrzeby rozmnażania może, dzięki jej zależności od doświadczenia, przybierać bardzo różnorodne, często – wydawałoby się – wręcz fantastyczne formy, zależnie od kultury danego środowiska, i często wykazuje znaczne zróżnicowanie nawet u członków jednej i tej samej grupy kulturowej. Badania Kinseya (1949) wykazały, że różnice te zależą nawet od takich czynników jak wykształcenie wyznanie lub pochodzenie społeczne. Ściśle z poprzednią wiąże się druga specyficzna cecha tej potrzeby u człowieka. Jest nią, jak to określił H. Schelsky, „możność oddzielenia zmysłowej rozkoszy od biologicznego celu gatunkowego, w wyniku, czego rozkosz seksualna staje się nowym, bez- pośrednim celem stosunków płciowych”. Fakt ten, dotyczący warunku trzeciego, którym jest „istnie nieodpowiedniego osobnika płci odmiennej zdolnego do udziału w zaspokajaniu potrzeby zachowania gatunku”, każe rozszerzyć zakres tego warunku przez zastąpienie pojęcia „osobnik płci odmiennej” pojęciem „przedmiot u umożliwiający rozładowanie tego napięcia”. Człowiek ma możliwość zaspokojenia potrzeby rozmnażania za pomocą czynności niemających nic wspólnego z biologicznym celem prokreacji, co więcej, może nawet – jak to się zdarza – same właściwe czynności związane z popędem do rozmnożenia uznać za „coś brudnego i wstrętnego” i zastępować je innymi technikami seksualnymi [podobne: autyzm terapia, autyzm, laryngolog wrocław ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: autyzm autyzm terapia laryngolog wrocław

SimpleShift from ThemeShift - WordPress