Posted by on 13 września 2018

Neutropenia gorączkowa występowała rzadko, występowała u 1% pacjentów leczonych ciągłym lenalidomidem-deksametazonem, u 3% pacjentów leczonych 18 cyklami lenalidomidu-deksametazonu iu 3% pacjentów leczonych MPT. Częstość małopłytkowości 3. i 4. stopnia oraz anemia były podobne we wszystkich grupach leczonych. Infekcja stopnia 3. lub 4. wystąpiła u 29% pacjentów, którzy otrzymywali ciągły lenalidomid-deksametazon, u 22% pacjentów, którzy otrzymywali 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu oraz u 17% pacjentów otrzymujących MPT. Większość przypadków infekcji w grupie ciągłego lenalidomidu-deksametazonu występowała przy braku neutropenii (80%). Częstość występowania zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej lub obu z nich wynosiła 8% w grupie ciągłego lenalidomidu-deksametazonu, 6% w grupie, która otrzymywała 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu i 5% w grupie MPT. Zdarzenia sercowe w stopniu 3 lub 4 wystąpiły odpowiednio u 12%, 7% i 9% pacjentów (patrz Dodatek dodatkowy). Obwodową neuropatię czuciową odnotowano u 1% lub mniej pacjentów leczonych ciągłym lenalidomidem-deksametazonem lub 18 cyklami terapii, w porównaniu z 9% pacjentów leczonych MPT. Dane dotyczące bezpieczeństwa w zależności od wieku zostały przedstawione w Tabeli S15 w Dodatku Uzupełniającym. W grupie ciągłego lenalidomidu-deksametazonu większość działań niepożądanych wystąpiła w ciągu pierwszych 18 miesięcy leczenia i z czasem uległa zmniejszeniu, z wyjątkiem zakażenia, które pozostało stabilne, oraz rozwoju zaćmy, która zwiększyła się po leczeniu trwającym ponad 18 miesięcy (tabela S16). w Dodatku Uzupełniającym).
Inwazyjne wtórne nowotwory wtórne odnotowano u 17 pacjentów (3%), którzy otrzymywali ciągły lenalidomid-deksametazon, u 30 (6%), którzy otrzymywali 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu, a u 27 (5%) pacjentów otrzymujących MPT. Rytmie hematologiczne (ostra białaczka szpikowa i zespół mielodysplastyczny) występowały częściej z MPT (12 przypadków [u 2% pacjentów]) niż z ciągłym lenalidomidem-deksametazonem lub 18 cyklami lenalidomidu-deksametazonu (2 [<1%] w każdej grupie ). Guzy lite odnotowano u 15 pacjentów (3%) w grupie ciągłego lenalidomidu-deksametazonu, w 29 (5%) w grupie, która otrzymywała 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu i 15 (3%) w grupie MPT (tabele S17 i S18 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W tym badaniu porównano triplet zawierający trylometan (MPT) z bezdyminalnym schematem dubletów (lenalidomid-deksametazon), który podawano do czasu progresji choroby lub przez ograniczony okres u pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikowali się do przeszczepienia komórek macierzystych
[hasła pokrewne: niedoczynność tarczycy depresja, borderline blog, zakład rehabilitacji leczniczej ]

Powiązane tematy z artykułem: borderline blog niedoczynność tarczycy depresja zakład rehabilitacji leczniczej

Posted by on 13 września 2018

Neutropenia gorączkowa występowała rzadko, występowała u 1% pacjentów leczonych ciągłym lenalidomidem-deksametazonem, u 3% pacjentów leczonych 18 cyklami lenalidomidu-deksametazonu iu 3% pacjentów leczonych MPT. Częstość małopłytkowości 3. i 4. stopnia oraz anemia były podobne we wszystkich grupach leczonych. Infekcja stopnia 3. lub 4. wystąpiła u 29% pacjentów, którzy otrzymywali ciągły lenalidomid-deksametazon, u 22% pacjentów, którzy otrzymywali 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu oraz u 17% pacjentów otrzymujących MPT. Większość przypadków infekcji w grupie ciągłego lenalidomidu-deksametazonu występowała przy braku neutropenii (80%). Częstość występowania zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej lub obu z nich wynosiła 8% w grupie ciągłego lenalidomidu-deksametazonu, 6% w grupie, która otrzymywała 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu i 5% w grupie MPT. Zdarzenia sercowe w stopniu 3 lub 4 wystąpiły odpowiednio u 12%, 7% i 9% pacjentów (patrz Dodatek dodatkowy). Obwodową neuropatię czuciową odnotowano u 1% lub mniej pacjentów leczonych ciągłym lenalidomidem-deksametazonem lub 18 cyklami terapii, w porównaniu z 9% pacjentów leczonych MPT. Dane dotyczące bezpieczeństwa w zależności od wieku zostały przedstawione w Tabeli S15 w Dodatku Uzupełniającym. W grupie ciągłego lenalidomidu-deksametazonu większość działań niepożądanych wystąpiła w ciągu pierwszych 18 miesięcy leczenia i z czasem uległa zmniejszeniu, z wyjątkiem zakażenia, które pozostało stabilne, oraz rozwoju zaćmy, która zwiększyła się po leczeniu trwającym ponad 18 miesięcy (tabela S16). w Dodatku Uzupełniającym).
Inwazyjne wtórne nowotwory wtórne odnotowano u 17 pacjentów (3%), którzy otrzymywali ciągły lenalidomid-deksametazon, u 30 (6%), którzy otrzymywali 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu, a u 27 (5%) pacjentów otrzymujących MPT. Rytmie hematologiczne (ostra białaczka szpikowa i zespół mielodysplastyczny) występowały częściej z MPT (12 przypadków [u 2% pacjentów]) niż z ciągłym lenalidomidem-deksametazonem lub 18 cyklami lenalidomidu-deksametazonu (2 [<1%] w każdej grupie ). Guzy lite odnotowano u 15 pacjentów (3%) w grupie ciągłego lenalidomidu-deksametazonu, w 29 (5%) w grupie, która otrzymywała 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu i 15 (3%) w grupie MPT (tabele S17 i S18 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W tym badaniu porównano triplet zawierający trylometan (MPT) z bezdyminalnym schematem dubletów (lenalidomid-deksametazon), który podawano do czasu progresji choroby lub przez ograniczony okres u pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikowali się do przeszczepienia komórek macierzystych
[hasła pokrewne: niedoczynność tarczycy depresja, borderline blog, zakład rehabilitacji leczniczej ]

Powiązane tematy z artykułem: borderline blog niedoczynność tarczycy depresja zakład rehabilitacji leczniczej