Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach czesc 4

Maj. 10, 2019 by

Liczby w nawiasach wskazują liczbę potwierdzonych przypadków z każdego regionu. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka, podstawowe warunki medyczne i wyniki 426 pacjentów zakażonych wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) z 2009

Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach cd

Maj. 10, 2019 by

Dane zostały sprawdzone przez przeszkolony zespół lekarzy i studentów medycyny i wpisane w dwóch egzemplarzach do skomputeryzowanej bazy danych. Poufność pacjenta zachowano, rejestrując jedynie datę urodzenia i płeć w formularzu

Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach ad

Maj. 10, 2019 by

W niniejszym raporcie opisano charakterystykę kliniczną i epidemiologiczną pierwszych 426 pacjentów hospitalizowanych w Chinach od maja do czerwca 2009 r. Z potwierdzonymi przypadkami infekcji wirusem pandemicznym grypy A 2009 (H1N1).

Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach

Maj. 10, 2019 by

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem pandemii grypy A (H1N1) w 2009 r. W Chinach udokumentowano 10 maja. Następnie zbadano osoby z podejrzeniem zakażenia i kontaktami osób podejrzanych o zakażenie. Osoby, u

Rezultaty długoterminowe związane z wczesną repolaryzacją w elektrokardiografii cd

Maj. 9, 2019 by

Przedłużony odstęp QTc określono jako co najmniej 440 msek dla mężczyzn i co najmniej 460 ms dla kobiet. Aby zminimalizować błędy w procesie oceny, ocenialiśmy 556 zapisów EKG dla zmiennych

Rezultaty długoterminowe związane z wczesną repolaryzacją w elektrokardiografii ad

Maj. 9, 2019 by

Przeprowadziliśmy również analizę wtórną, która porównała znaczenie prognostyczne wzoru wczesnej repolaryzacji z opisanymi wcześniej markerami ryzyka elektrokardiograficznego, takimi jak odstęp QT skorygowany o częstość akcji serca (QTc) i objawy przerostu

Rezultaty długoterminowe związane z wczesną repolaryzacją w elektrokardiografii

Maj. 9, 2019 by

Wczesna repolaryzacja, która charakteryzuje się podniesieniem połączenia QRS-ST (punkt J) w odprowadzeniach innych niż V1 do V3 w elektrokardiografii 12-odprowadzeniowej, wiąże się z podatnością na migotanie komór, ale niewiele wiadomo

Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach ad 6

Maj. 9, 2019 by

Te przejściowe zmiany w liczbie leukocytów krwi obwodowej są podobne do obserwowanych w przypadku grypy sezonowej; Sygnalizacja ligandu Fas-Fas, która indukuje apoptozę, odgrywa główną rolę w mechanizmach regulujących populację leukocytów.16

Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach ad 5

Maj. 9, 2019 by

W sumie, 96,0% pacjentów miało ujemny wynik testu na RT-PCR w czasie rzeczywistym w ciągu tygodnia po tym, jak ich temperatura powróciła do normy. Wyniki jednozmiennej analizy ryzyka stałego dodatniego

Warianty genetyczne związane z Lp (a) poziomem lipoproteiny i chorobą wieńcową ad

Maj. 8, 2019 by

Jednak uwarunkowań genetycznych poziomów lipoprotein Lp (a) i wielkości izoform nie można w pełni zrozumieć, podobnie jak znaczenie obu miar dla choroby wieńcowej.12. Nasze wieloośrodkowe studium przypadku, zwane badaniem nad