Intensyfikacja dawki antracykliny w ostrej białaczce szpikowej

Maj. 25, 2018 by

Fernandez i in. (Wydanie 24 września) stwierdzam, że dużą dawkę antracykliny można bezpiecznie podawać pacjentom z ostrą białaczką szpikową o wysokim ryzyku lub umiarkowanym ryzykiem (AML). W praktyce klinicznej istnieje

Patogeny bakteryjne i śmierć podczas pandemii grypy w 1918 roku

Maj. 25, 2018 by

Wyniki kulturowe dla pacjentów podczas pandemii w 1918 r., W zależności od rodzaju kultury i stanu zapalenia płuc w czasie kultury. Przegląd powtórnych próbek tkanek płucnych i opublikowanych serii autopsji

Injectionable Colagenase Clostridium Histolyticum for Dupuytrens Contracture

Maj. 25, 2018 by

Hurst i in. (Wydanie 3 września) raport na temat istotnego efektu terapeutycznego wstrzykiwanej kolagenazy Clostridium histolyticum u pacjentów z przykurczem Dupuytrena. Zgłaszają również dwa przypadki pęknięcia ścięgien. Jesteśmy zaniepokojeni głębokością

Syndrom nagłej śmierci niemowląt

Maj. 25, 2018 by

Kinney and Thach (wydanie z 20 sierpnia) ocenia domniemany terminalowy szlak oddechowy związany z zespołem nagłej śmierci niemowląt (SIDS) i wskazują one na zagrożenie życia i niepowodzenie podniecenia jako pierwsze