Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 8

Kwi. 19, 2018 by

Ostre zaostrzenie w INPULSIS-1 i INPULSIS-2 w INPULSIS-1 w INPULSIS-1 nie wykazało istotnych różnic między grupami nintedanibu i placebo w czasie do pierwszego ostrego zaostrzenia (współczynnik ryzyka w nintedanibie grupa,

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 7

Kwi. 19, 2018 by

I słupki wskazują błędy standardowe dla skorygowanej rocznej stopy spadku FVC i zaobserwowanej zmiany w stosunku do wartości wyjściowej. W obu badaniach skorygowana roczna stopa zmian FVC była istotnie niższa

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 6

Kwi. 19, 2018 by

W badaniu INPULSIS-1 łącznie 513 pacjentów otrzymało co najmniej jedną dawkę badanego leku (309 otrzymywało nintedanib, a 204 otrzymywało placebo). Ogółem 78 pacjentów (25,2%) w grupie nintedanibu i 36 pacjentów

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 5

Kwi. 19, 2018 by

Wszystkie dostępne wartości FVC od wartości wyjściowej do 52. tygodnia były stosowane w modelu pierwotnym, w tym pomiary FVC podczas wizyty kontrolnej u pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali leczenie badaniem i