Wprawdzie istnieje zawsze mozliwosc zaspokojenia potrzeby seksualnej bez udzialu partnera

Lut. 14, 2019 by

Wprawdzie istnieje zawsze możliwość zaspokojenia potrzeby seksualnej bez udziału partnera, jednakże takie samotnicze techniki nie dają człowiekowi, jak wiadomo, tak pełnego zaspokojenia jak techniki dwuosobowe i mogą dominować tylko w

Zreszta przesada byloby uwazac – te mozliwosc rozdzialu czynnosci seksualnych lad biologicznego celu rozmnazania za wlasciwy

Lut. 14, 2019 by

Zresztą przesadą byłoby uważać – tę możliwość rozdziału czynności seksualnych lad biologicznego celu rozmnażania za właściwy, tylko człowiekowi. Wiadomo, że małpy onanizują się, a nawet uprawiają stosunki homoseksualne. B. Zawadzki

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku

Lut. 14, 2019 by

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku, konieczne bowiem staje się spełnienie jeszcze jednego warunku – adekwatne odzwierciedlenie w świadomości przedmiotu tej potrzeby. Okoliczność ta powoduje nadto obok skomplikowania jednocześnie

Pierwszym jest posiadanie i prawidlowe funkcjonowanie mechanizmów fizjologicznych, umozliwiajacych zaspokojenie tej potrzeby (krag czynnosci rozmnazania).

Lut. 14, 2019 by

Istnieją też innego typu zależności obu mechanizmów, jak na przykład wstrzymanie czynności rozrodczych jako reakcja na niebezpieczeństwo (Tietze, 1959, s. 413). Ta ostatnia zależność będzie prawdopodobnie wyrazem fizjologicznej nadrzędności interesów

Zacznijmy te próbe interpretacji od zastanowienia sie nad mnogoscia norm i obyczajów spolecznych

Lut. 13, 2019 by

Zacznijmy tę próbę interpretacji od zastanowienia się nad mnogością norm i obyczajów społecznych, które regulują zaspokajanie potrzeby seksualnej. Wydaje się, że nie dowodzą one wcale jakiegoś wyjątkowego znaczenia tej potrzeby

Przyklady przytaczane przez zwolenników tych pogladów nieraz stanowia interesujace obserwacje

Lut. 13, 2019 by

Przykłady przytaczane przez zwolenników tych poglądów nieraz stanowią interesujące obserwacje, mogą jednak być impretowane w inny sposób, bardziej zgodny z danymi naukami i zdrowym rozsądkiem. 5. ROLA POTRZEBY SEKSUALNEJ W

Rozumowanie tego typu jak przytoczony argument Unwina charakteryzuje poza bledami logicznymi (zaklada sie z góry to

Lut. 13, 2019 by

Rozumowanie tego typu jak przytoczony argument Unwina charakteryzuje poza błędami logicznymi (zakłada się z góry to, co miało zostać udowodnione), dyletancki psychologizm, upraszczający rzeczywistość i nie biorący pod uwagę skomplikowanych,

Tajemnica ludzi aktywnych i twórczych

Lut. 13, 2019 by

Tajemnicą ludzi aktywnych i twórczych, a przy tym harmonijnych i zrównoważonych, może być po prostu zdyscyplinowanie, opanowania potrzeby seksualnej i wyznaczenie jej właściwego miejsca wśród innych potrzeb, może nawet podporządkowanie

Drugi argument przemawiajacy rzekomo za prawdziwoscia tezy o sublimacji zaczerpniety jest raczej z socjologii

Lut. 13, 2019 by

Drugi argument przemawiający rzekomo za prawdziwością tezy o sublimacji zaczerpnięty jest raczej z socjologii – jest to mianowicie twierdzenie, jakoby polityczna prężność i ekspansywność społeczeństw rosła w miarę ograniczeń w

Lenalidomid i deksametazon u pacjentów ze szpiczakiem nie kwalifikujących się do leczenia AD 10

Lut. 12, 2019 by

18 cykli lenalidomidu-deksametazonu i 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu w porównaniu z MPT), ważne jest rozważenie zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa. Ciągły lenalidomid-deksametazon jest skuteczniejszym reżimem niż 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu: ciągły reżim