Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 2

Wrz. 3, 2019 by

Jedno z tych badań przeprowadzono w Japonii i objęło 275 pacjentów. Następnie przeprowadzono dwa międzynarodowe badania: Badania kliniczne oceniające pirfenidon w idiopatycznym włóknieniu płuc: badanie skuteczności i bezpieczeństwo wyników (badania

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc

Wrz. 3, 2019 by

W dwóch z trzech badań fazy 3 pirfenidon, doustna terapia przeciwwłóknieniowa, zmniejszała postęp choroby, mierzony spadkiem siły życiowej (FVC) lub wydolnością życiową u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc; w trzeciej

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 7

Wrz. 3, 2019 by

Nie było istotnych różnic między obiema grupami pod względem poprawy stabilności dławicy piersiowej (18,1 vs. 8,3 punktów, P = 0,16) lub częstotliwości dławicowej (15,3 vs 11,0 punktów, P = 0,44)

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 6

Wrz. 3, 2019 by

Wszystkie analizy zostały wykonane przy użyciu oprogramowania SPSS, wersja 21 (IBM). Wyniki Charakterystyka na linii bazowej Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów. Od kwietnia 2010 r. Do kwietnia 2013 r.

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 8

Wrz. 2, 2019 by

Jednakże, ponieważ pogorszenie idiopatycznego zwłóknienia płuc jest wynikiem badania, uzasadnione jest wyłączenie pacjentów z pogarszającym się włóknieniem w analizie poważnych zdarzeń niepożądanych. W przypadku wykluczenia takich pacjentów ciężkie zdarzenia niepożądane

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 7

Wrz. 2, 2019 by

Wyniki śmiertelności Analiza śmiertelności z wszystkich przyczyn wykazała mniej zgonów w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo, chociaż różnica nie była znacząca. Jedenaście pacjentów (4,0%) w grupie pirfenidonu zmarło w

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 6

Wrz. 2, 2019 by

Panel D pokazuje rozkład Kaplana-Meiera dla prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od progresji. Wartość P obliczono za pomocą testu log-rank. W analizie ANOVA w rankingu leczenie pirfenidonem skutkowało znaczącą różnicą między grupami

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 5

Wrz. 2, 2019 by

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa są zgłaszane jako zdarzenia, które wystąpiły w okresie od wartości początkowej do 28 dni po ostatniej dawce badanego leku. Wyniki Badaj pacjentów Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 4

Wrz. 2, 2019 by

Przeprowadzono również analizy wspomagające w celu oceny odporności na działanie FVC. Dwa główne drugorzędne punkty końcowe i trzy dodatkowe drugorzędowe punkty końcowe zostały wcześniej zdefiniowane. Kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi, które

Kontrolowana próba odnerwienia nerek dla opornego nadciśnienia AD 3

Wrz. 1, 2019 by

Po 6 miesiącach pacjenci w grupie kontrolnej mogli przejść na drugą stronę, aby poddać się odnerwieniu, jeśli nadal spełniali kryteria włączenia do badania. Badanie leczenia Pacjenci w grupie leczonej poddani