Posted by on 7 września 2019

Istnieją też innego typu zależności obu mechanizmów, jak na przykład wstrzymanie czynności rozrodczych jako reakcja na niebezpieczeństwo (Tietze, 1959, s. 413). Ta ostatnia zależność będzie prawdopodobnie wyrazem fizjologicznej nadrzędności interesów ustroju nad interesem gatunku u zwierząt wyższych nadrzędności, która prawdopodobnie sprawia, że abstynencja, czyli nie uwzględnienie potrzeby zachowania gatunku, nie odbija się, jak już wspomniałem, uje- mnie na zasadniczej biologicznej równowadze wewnętrznej ustroju, co stwierdziło wielu badaczy (Stockert, 1959). Tyle wyjaśnień, dlaczego należałoby zająć się w pracy tą wyjątkową potrzebą, której niezaspokojenie nie jest obwarowane żadnymi materialnymi konsekwencjami dla jednostki, poza stanem napięcia. Jakie warunki są niezbędne do tego, aby osobnik był zdolny do udziału w procesie zachowania gatunku? Sądzę, że można wyróżnić ich trzy. 1. Pierwszym jest posiadanie i prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów fizjologicznych, umożliwiających zaspokojenie tej potrzeby (krąg czynności rozmnażania). Mechanizmy te pełnią funkcję dwojaką, przede wszystkim wywołują one w odpowiedniej sytuacji określony stan napięcia, hamujący procesy zmierzające do zaspokajania innych potrzeb i dający się zredukować normalnie tylko przez zadziałanie specyficznych dla tej potrzeby bodźców i odpowiednią reakcję, następnie zaś nadają osobnikowi te cechy zewnętrzne (drugorzędne cechy płciowe), które stanowią dla osobników płci odmiennej sygnał do podjęcia czynności seksualnych w szerokim tego słowa znaczeniu (zachowania się seksualnego); 2. Drugim warunkiem tego, aby osobnik był zdolny do aktywnego uczestniczenia w procesach rozmnażania, jest prawidłowa samoregulacja, tzn. utrzymanie takiego poziomu zaspokajania potrzeb fizjologicznych i orientacyjnych, jaki umożliwi normalne funkcjonalnie członów mechanizmu kręgu rozmnażania oraz odszukanie i zdobycie partnera; 3. Trzecim, zresztą dość oczywistym warunkiem jest obecność osobnika płci odmiennej również zdolnego do, udziału w zaspokajaniu tej potrzeby. Są to najbardziej niezbędne warunki i bez spełnienia któregokolwiek z nich potrzeba zachowania gatunku nie będzie mogła być zaspokojona. 2. SPECYFICZNOSC LUDZKIEJ POTRZEBY SEKSUALNEJ Wymienione powyżej trzy warunki zaspokojenia potrzeby gatunkowej są wspólne dla człowieka i zwierząt. Jednakże potrzeba zachowania gatunku u człowieka ma jeszcze dodatkowo pewne cechy specyficzne, których u zwierząt nie obserwujemy. Jako naj- ważniejszą z nich wymienię właściwość polegającą na tym, że napięcie związane z potrzebą jest tu oddzielone od mechanizmu ukierunkowującego działanie [podobne: ggtp podwyższone, granulocyty segmentowane, polpril skutki uboczne ]

 1. Cool Whip
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: lublin psycholog[…]

 2. Tomasz
  15 stycznia 2019

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 3. Dorota
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: spalacze tłuszczu[…]

 4. Melania
  19 stycznia 2019

  Bezpiecznie sie po prostu badac

 5. Hightower
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: serum do włosów[…]

 6. Sexual Chocolate
  23 stycznia 2019

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: ggtp podwyższone granulocyty segmentowane polpril skutki uboczne

Posted by on 7 września 2019

Istnieją też innego typu zależności obu mechanizmów, jak na przykład wstrzymanie czynności rozrodczych jako reakcja na niebezpieczeństwo (Tietze, 1959, s. 413). Ta ostatnia zależność będzie prawdopodobnie wyrazem fizjologicznej nadrzędności interesów ustroju nad interesem gatunku u zwierząt wyższych nadrzędności, która prawdopodobnie sprawia, że abstynencja, czyli nie uwzględnienie potrzeby zachowania gatunku, nie odbija się, jak już wspomniałem, uje- mnie na zasadniczej biologicznej równowadze wewnętrznej ustroju, co stwierdziło wielu badaczy (Stockert, 1959). Tyle wyjaśnień, dlaczego należałoby zająć się w pracy tą wyjątkową potrzebą, której niezaspokojenie nie jest obwarowane żadnymi materialnymi konsekwencjami dla jednostki, poza stanem napięcia. Jakie warunki są niezbędne do tego, aby osobnik był zdolny do udziału w procesie zachowania gatunku? Sądzę, że można wyróżnić ich trzy. 1. Pierwszym jest posiadanie i prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów fizjologicznych, umożliwiających zaspokojenie tej potrzeby (krąg czynności rozmnażania). Mechanizmy te pełnią funkcję dwojaką, przede wszystkim wywołują one w odpowiedniej sytuacji określony stan napięcia, hamujący procesy zmierzające do zaspokajania innych potrzeb i dający się zredukować normalnie tylko przez zadziałanie specyficznych dla tej potrzeby bodźców i odpowiednią reakcję, następnie zaś nadają osobnikowi te cechy zewnętrzne (drugorzędne cechy płciowe), które stanowią dla osobników płci odmiennej sygnał do podjęcia czynności seksualnych w szerokim tego słowa znaczeniu (zachowania się seksualnego); 2. Drugim warunkiem tego, aby osobnik był zdolny do aktywnego uczestniczenia w procesach rozmnażania, jest prawidłowa samoregulacja, tzn. utrzymanie takiego poziomu zaspokajania potrzeb fizjologicznych i orientacyjnych, jaki umożliwi normalne funkcjonalnie członów mechanizmu kręgu rozmnażania oraz odszukanie i zdobycie partnera; 3. Trzecim, zresztą dość oczywistym warunkiem jest obecność osobnika płci odmiennej również zdolnego do, udziału w zaspokajaniu tej potrzeby. Są to najbardziej niezbędne warunki i bez spełnienia któregokolwiek z nich potrzeba zachowania gatunku nie będzie mogła być zaspokojona. 2. SPECYFICZNOSC LUDZKIEJ POTRZEBY SEKSUALNEJ Wymienione powyżej trzy warunki zaspokojenia potrzeby gatunkowej są wspólne dla człowieka i zwierząt. Jednakże potrzeba zachowania gatunku u człowieka ma jeszcze dodatkowo pewne cechy specyficzne, których u zwierząt nie obserwujemy. Jako naj- ważniejszą z nich wymienię właściwość polegającą na tym, że napięcie związane z potrzebą jest tu oddzielone od mechanizmu ukierunkowującego działanie [podobne: ggtp podwyższone, granulocyty segmentowane, polpril skutki uboczne ]

 1. Cool Whip
  13 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: lublin psycholog[…]

 2. Tomasz
  15 stycznia 2019

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 3. Dorota
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: spalacze tłuszczu[…]

 4. Melania
  19 stycznia 2019

  Bezpiecznie sie po prostu badac

 5. Hightower
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: serum do włosów[…]

 6. Sexual Chocolate
  23 stycznia 2019

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: ggtp podwyższone granulocyty segmentowane polpril skutki uboczne