Posted by on 19 czerwca 2018

Po wyjściu z pęcherzyka żółciowego kamień może uwięznąć we wspólnym przewodzie żółciowym, wywołując całkowitą lub częściową jego niedrożność (occlusio ductus cnoledochi compieta lub partialis). Najczęstszym zejściem ostrego zapalenia pęcherzyka na tle kamicy jest zapalenie przewlekłe. W niektórych przypadkach jest to zapalenie wytwórcze, wiodące do zgrubienia, a następnie kurczenia się ścian pęcherzyka i zmniejszenia jego pojemności. Błona śluzowa rozrasta się czasami nadmiernie, tworząc polipy (cholecystitis poliposa). W innych przypadkach, zwłaszcza w zapaleniu ropnym oraz przebiegającym z owrzodzeniami, mogą w pęcherzyku żółciowym powstawać głębokie blizny (zapalenie pęcherzyka żółciowego bliznowaciejące (cholesystitis iatricans), przewężające jego światło. Pęcherzyk żółciowy może skurczyć się tak znacznie, że nie łatwo go odnaleźć. W razie zniszczenia całej błony śluzowej pęcherzyk żółciowy może zarosn ąć całkowicie (zapalenie pęcherzyka zarostowe, cholecystitis obliterans). Kamienie w takim pęcherzyku są obrosłe ze wszystkich stron tkanką łączną bliznowatą, która z czasem nieraz wapnieje. Prócz zmian w pęcherzyku żółciowym, stwierdza się w kamicy pęcherzykowej także zmiany w samej wątrobie, przeważnie w postaci zapalenia miąższowego powierzchownych warstw wątroby (przy brzeżne miąższowe zapalenie wątroby, hepatitis paren- chymatosa corticalis), a w przypadkach cięższych, przebiegających z gorączką i żółtaczką, także warstw głębokich. Najcięższe zmiany (zwyrodnienie, martwica) dotyczą przeważnie komórek wątrobowych w środkowej części zrazików. Na tle zakażenia dróg żółciowych mogą powstawać w wątrobie ropnie odosobnione lub liczne. W kamicy pęcherzykowej stwierdza się dość często zmiany nie tylko w wątrobie, ale i w trzustce, przeważnie w obrębie jej głowy, w postaci zapalenia miąższowego, krwotocznego, martwicy i marskości objawy. Kamica pęcherzykowa może przebiegać zupełnie bez dolegliwości, zwłaszcza w przypadkach kamieni cholesterolowych. Na sekcji zwłok w pęcherzyku żółciowym stwierdza się nier az niespodzianie nawet bardzo liczne kamienie. [przypisy: program do prezentacji danych na mapach, studia autyzm poznań, orteza stawu skokowego ]

Powiązane tematy z artykułem: orteza stawu skokowego program do prezentacji danych na mapach studia autyzm poznań

Posted by on 19 czerwca 2018

Po wyjściu z pęcherzyka żółciowego kamień może uwięznąć we wspólnym przewodzie żółciowym, wywołując całkowitą lub częściową jego niedrożność (occlusio ductus cnoledochi compieta lub partialis). Najczęstszym zejściem ostrego zapalenia pęcherzyka na tle kamicy jest zapalenie przewlekłe. W niektórych przypadkach jest to zapalenie wytwórcze, wiodące do zgrubienia, a następnie kurczenia się ścian pęcherzyka i zmniejszenia jego pojemności. Błona śluzowa rozrasta się czasami nadmiernie, tworząc polipy (cholecystitis poliposa). W innych przypadkach, zwłaszcza w zapaleniu ropnym oraz przebiegającym z owrzodzeniami, mogą w pęcherzyku żółciowym powstawać głębokie blizny (zapalenie pęcherzyka żółciowego bliznowaciejące (cholesystitis iatricans), przewężające jego światło. Pęcherzyk żółciowy może skurczyć się tak znacznie, że nie łatwo go odnaleźć. W razie zniszczenia całej błony śluzowej pęcherzyk żółciowy może zarosn ąć całkowicie (zapalenie pęcherzyka zarostowe, cholecystitis obliterans). Kamienie w takim pęcherzyku są obrosłe ze wszystkich stron tkanką łączną bliznowatą, która z czasem nieraz wapnieje. Prócz zmian w pęcherzyku żółciowym, stwierdza się w kamicy pęcherzykowej także zmiany w samej wątrobie, przeważnie w postaci zapalenia miąższowego powierzchownych warstw wątroby (przy brzeżne miąższowe zapalenie wątroby, hepatitis paren- chymatosa corticalis), a w przypadkach cięższych, przebiegających z gorączką i żółtaczką, także warstw głębokich. Najcięższe zmiany (zwyrodnienie, martwica) dotyczą przeważnie komórek wątrobowych w środkowej części zrazików. Na tle zakażenia dróg żółciowych mogą powstawać w wątrobie ropnie odosobnione lub liczne. W kamicy pęcherzykowej stwierdza się dość często zmiany nie tylko w wątrobie, ale i w trzustce, przeważnie w obrębie jej głowy, w postaci zapalenia miąższowego, krwotocznego, martwicy i marskości objawy. Kamica pęcherzykowa może przebiegać zupełnie bez dolegliwości, zwłaszcza w przypadkach kamieni cholesterolowych. Na sekcji zwłok w pęcherzyku żółciowym stwierdza się nier az niespodzianie nawet bardzo liczne kamienie. [przypisy: program do prezentacji danych na mapach, studia autyzm poznań, orteza stawu skokowego ]

Powiązane tematy z artykułem: orteza stawu skokowego program do prezentacji danych na mapach studia autyzm poznań