Posted by on 21 grudnia 2018

PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII 2. Rola powierzchni ciała Rubner wykazał, że u zwierząt stałocieplnych na czczo i w pełnym spokoju zapotrzebowanie tlenu jest proporcjonalne do powierzchni ciała. Przemiana materii będzie więc tym intensywniejsza, im większa będzie aktualna powierzchnia ciała. Przykładem tego. może być doświadczenie na dwóch psach, z których jeden ważył 3,19 kg, drugi zaś 31,2 kg. Okazało się, iż przemiana materii na l kg wagi każdego psa na dobę była bardzo różna, mianowicie dla jednego psa 88,1 . i 35,7 kkal dla drugiego. Obliczenie natomiast przemiany materii na l m2 powierzchni ciała wykazało. bardzo zbliżone liczby, mianowicie 1212 i 1036 kkal na dobę, czyli różnica w kilokaloriach u psa dużego i małego. była bardzo. niewielka. Tak samo bardzo. bliskie liczby przemiany materii uzyskano u konia i myszy na podstawie wyliczeń na l m2 powierzchni ciała. Dalej okazało się, że u zwierząt stało-cieplnych dobowe wytwarzanie ciepła w całkowitym spokoju i na czczo, obliczone na m2 powierzchni ciała waha się w granicach 1040-1240 kkal, dla człowieka zaś średnio 1042 kkal. Widzimy więc z tych doświadczeń, że powierzchnia ciała odgrywa zasadniczą rolę w przemianie materii. Waga odgrywa rolę niewielką, ,gdyż: zmagazynowany tłuszcz w składnicach tłuszczowych, powodujący zwiększenie wagi osobnika, nie bierze udziału w utlenianiu, z drugiej zaś strony odkładanie się tłuszczu może być skutkiem zmniejszonej przemiany materii; w czynnej protoplazmie komórki. [hasła pokrewne: nfz szczecin kolejka do sanatorium, specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy, flexiderm ]

Powiązane tematy z artykułem: flexiderm nfz szczecin kolejka do sanatorium specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy

Posted by on 21 grudnia 2018

PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII 2. Rola powierzchni ciała Rubner wykazał, że u zwierząt stałocieplnych na czczo i w pełnym spokoju zapotrzebowanie tlenu jest proporcjonalne do powierzchni ciała. Przemiana materii będzie więc tym intensywniejsza, im większa będzie aktualna powierzchnia ciała. Przykładem tego. może być doświadczenie na dwóch psach, z których jeden ważył 3,19 kg, drugi zaś 31,2 kg. Okazało się, iż przemiana materii na l kg wagi każdego psa na dobę była bardzo różna, mianowicie dla jednego psa 88,1 . i 35,7 kkal dla drugiego. Obliczenie natomiast przemiany materii na l m2 powierzchni ciała wykazało. bardzo zbliżone liczby, mianowicie 1212 i 1036 kkal na dobę, czyli różnica w kilokaloriach u psa dużego i małego. była bardzo. niewielka. Tak samo bardzo. bliskie liczby przemiany materii uzyskano u konia i myszy na podstawie wyliczeń na l m2 powierzchni ciała. Dalej okazało się, że u zwierząt stało-cieplnych dobowe wytwarzanie ciepła w całkowitym spokoju i na czczo, obliczone na m2 powierzchni ciała waha się w granicach 1040-1240 kkal, dla człowieka zaś średnio 1042 kkal. Widzimy więc z tych doświadczeń, że powierzchnia ciała odgrywa zasadniczą rolę w przemianie materii. Waga odgrywa rolę niewielką, ,gdyż: zmagazynowany tłuszcz w składnicach tłuszczowych, powodujący zwiększenie wagi osobnika, nie bierze udziału w utlenianiu, z drugiej zaś strony odkładanie się tłuszczu może być skutkiem zmniejszonej przemiany materii; w czynnej protoplazmie komórki. [hasła pokrewne: nfz szczecin kolejka do sanatorium, specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy, flexiderm ]

Powiązane tematy z artykułem: flexiderm nfz szczecin kolejka do sanatorium specjalizacja pielęgniarstwo zachowawcze testy