Posted by on 4 kwietnia 2018

Potwierdza to dobitnie statystyka. Dziewięćdziesiąt procent – rozbitków umiera w ciągu trzech dni po katastrofie, a trzeba więcej czasu, aby umrzeć z głodu lub pragnienia” (A Bombard, 1958, s. 9). Jak wspomniałem, również w licznych sprawozdaniach z hitlerowskich obozów śmierci często podkreśla się fakt, że najlepiej przetrwali ten straszliwy okres ludzie aktywni, nie poddający się strachowi, angażujący się z miejsca w sprawy społeczności więźniów, ale rzecz jasna, nie zostali zamordowani. Ludzi, którym zabrakło sił do dalszej walki – również „sił psychicznych” – tych, którzy załamali się psychicznie i poddali się biernie swemu losowi, określano mianem „muzułmanów”. Muzułmanin to był ten, który tracił odporność – przede wszystkim psychiczną – i w rezultacie szybko umierał. Obserwacje tego rodzaju. Taktów wskazują na to, że w przypadku niezaspokojenia potrzeby pokarmowej przebieg procesów psychicznych, kształtowanie się określonych cech osobowości, a nawet przebieg procesów fizjologicznych zależy od istniejących już określonych cech osobowości. Wskazuje to na, charakterystyczną dla człowieka możliwość częściowego uodpornienia się na braki w zaspokajaniu przynajmniej niektórych potrzeb fizjologicznych. Przyczyny tego można dopatrywać się we wspomnianym już, charakterystycznym dla człowieka zjawisku odrębności świadomości przedmiotu potrzeby i napięć powstających wskutek niezaspokojenia potrzeby. Napięcia związane z głodem są prawdopodobnie u każdego takie same, ale ich intelektualne opracowanie bywa różne, zależne od doświadczenia osobnika, od postaw wyznaczających wybór jego motywu. To właśnie stanowi ów niezwykle ważny czynnik decydujący o tym, jak napięcie wpływa na organizm. Sądzę, że zachodzi w tej kwestii wyraźne analogia z „zasadą dwóch komponentów”, sformułowaną przez Katza (1933) i głoszącą, że różnym ludziom, u których „natężenie głodu” jest jednakowe, mogą wystarczyć do utrzymania się przy życiu różne ilości pokarmu, zależnie od warunków zewnętrznych, z tym, że należałoby chyba uzupełnić to sformułowanie słowami i od cech osobowości. Zajmując się potrzebą pokarmową, psycholog ma wiele innych jeszcze okazji do stwierdzenia, że owa „psychiczna nadbudówka” w znacznym stopniu decyduje o zachowaniu się człowieka w sytuacji niezaspokojenia potrzeby. W poprzednich rozdziałach wspomniano o przypadkach, w których jednostka odczuwa napięcie związane z niezaspokojeniem potrzeby, ale nie wie, o którą potrzebę chodzi. Możliwe jednak są również inne sytuacje. Człowiek mimo faktycznego zaspokojenia potrzeby pokarmowej może być przekonany, że nie została ona zaspokojona, i nadal kontynuować proces jej zaspokajania, może zaspokajać ją za pomocą innych przedmiotów niż te, których naprawdę potrzebuje, może też nie odczuwać potrzeby w sytuacji, w której powinna ona powstać z uwagi na obiektywne warunki, tj [patrz też: fizjoterapeuta, Autyzm kielce, dzieci z autyzmem terapia ]

Powiązane tematy z artykułem: Autyzm kielce dzieci z autyzmem terapia fizjoterapeuta

Posted by on 4 kwietnia 2018

Potwierdza to dobitnie statystyka. Dziewięćdziesiąt procent – rozbitków umiera w ciągu trzech dni po katastrofie, a trzeba więcej czasu, aby umrzeć z głodu lub pragnienia” (A Bombard, 1958, s. 9). Jak wspomniałem, również w licznych sprawozdaniach z hitlerowskich obozów śmierci często podkreśla się fakt, że najlepiej przetrwali ten straszliwy okres ludzie aktywni, nie poddający się strachowi, angażujący się z miejsca w sprawy społeczności więźniów, ale rzecz jasna, nie zostali zamordowani. Ludzi, którym zabrakło sił do dalszej walki – również „sił psychicznych” – tych, którzy załamali się psychicznie i poddali się biernie swemu losowi, określano mianem „muzułmanów”. Muzułmanin to był ten, który tracił odporność – przede wszystkim psychiczną – i w rezultacie szybko umierał. Obserwacje tego rodzaju. Taktów wskazują na to, że w przypadku niezaspokojenia potrzeby pokarmowej przebieg procesów psychicznych, kształtowanie się określonych cech osobowości, a nawet przebieg procesów fizjologicznych zależy od istniejących już określonych cech osobowości. Wskazuje to na, charakterystyczną dla człowieka możliwość częściowego uodpornienia się na braki w zaspokajaniu przynajmniej niektórych potrzeb fizjologicznych. Przyczyny tego można dopatrywać się we wspomnianym już, charakterystycznym dla człowieka zjawisku odrębności świadomości przedmiotu potrzeby i napięć powstających wskutek niezaspokojenia potrzeby. Napięcia związane z głodem są prawdopodobnie u każdego takie same, ale ich intelektualne opracowanie bywa różne, zależne od doświadczenia osobnika, od postaw wyznaczających wybór jego motywu. To właśnie stanowi ów niezwykle ważny czynnik decydujący o tym, jak napięcie wpływa na organizm. Sądzę, że zachodzi w tej kwestii wyraźne analogia z „zasadą dwóch komponentów”, sformułowaną przez Katza (1933) i głoszącą, że różnym ludziom, u których „natężenie głodu” jest jednakowe, mogą wystarczyć do utrzymania się przy życiu różne ilości pokarmu, zależnie od warunków zewnętrznych, z tym, że należałoby chyba uzupełnić to sformułowanie słowami i od cech osobowości. Zajmując się potrzebą pokarmową, psycholog ma wiele innych jeszcze okazji do stwierdzenia, że owa „psychiczna nadbudówka” w znacznym stopniu decyduje o zachowaniu się człowieka w sytuacji niezaspokojenia potrzeby. W poprzednich rozdziałach wspomniano o przypadkach, w których jednostka odczuwa napięcie związane z niezaspokojeniem potrzeby, ale nie wie, o którą potrzebę chodzi. Możliwe jednak są również inne sytuacje. Człowiek mimo faktycznego zaspokojenia potrzeby pokarmowej może być przekonany, że nie została ona zaspokojona, i nadal kontynuować proces jej zaspokajania, może zaspokajać ją za pomocą innych przedmiotów niż te, których naprawdę potrzebuje, może też nie odczuwać potrzeby w sytuacji, w której powinna ona powstać z uwagi na obiektywne warunki, tj [patrz też: fizjoterapeuta, Autyzm kielce, dzieci z autyzmem terapia ]

Powiązane tematy z artykułem: Autyzm kielce dzieci z autyzmem terapia fizjoterapeuta