Posted by on 14 grudnia 2018

Przykłady przytaczane przez zwolenników tych poglądów nieraz stanowią interesujące obserwacje, mogą jednak być impretowane w inny sposób, bardziej zgodny z danymi naukami i zdrowym rozsądkiem. 5. ROLA POTRZEBY SEKSUALNEJ W ZYCIU CZŁOWIEKA Z poprzednich rozważań można wysnuć wniosek, że najprawdopodobniej potrzeba seksualna sam przez się nie odgrywa w życiu człowieka tak zasadniczej roli, jak to twierdzą zwolennicy freudyzmu, a także przedstawicie le szeroko rozpowszechnionego poglądu przypisującego przemożną siłę romantycznej miłości oraz popędowi seksualnemu, szczególnie u mężczyzn. Historia wskazuje na to, że w pewnych epokach miłość płciowa miała bardzo małe znaczenie w porównaniu z takimi wartościami, jak pozycja społeczna lub solidarność rodowa. Interesy rodu, plemienia, były wówczas również osobistymi interesami jednostki. Jedynie w epokach schyłkowych, w starych kulturach chylących się ku upadkowi, w ustrojach politycznych, które zatraciły surowość bojownika, w miarę wzrostu indywidualizmu wzrastało znaczenie miłości płciowej. Ale i wtedy miłość płciowa w ścisłym tego słowa znaczeniu nieraz ustępowała miejsca jakiemuś uwielbieniu dla bezpłciowego piękna. Dla klasycznego piewcy miłości w świecie starożytnym, starego Anakreonta, miłość płciowa w naszym pojęciu była tak obojętna, że nawet płeć ukochanej istoty była dlań obojętna – zauważa z ironią Engels (1949, s. 78). Niemniej prawdą jest, że szereg faktów świadczy o dużym znaczeniu, jakie w życiu pewnych jednostek i całych grup społecznych odgrywają wartości seksualne. Można wymienić ich sporo. Przede wszystkim jest zastanawiającą rzeczą, że od tysięcy lat społeczeństwa ludzkie obwarowały zaspokajanie potrzeby seksualnej mnóstwem zakazów, nakazów i przesądów niespotykanych w odniesieniu do innych potrzeb. Już to samo wskazywałoby na jakieś wyjątkowe znaczenie tych spraw. Niewątpliwie też klinika nerwic wskazuje, że w wielu wypadkach u podstawy zaburzeń leżą płciowe frustracje i urazy. Wreszcie sam fakt tak szerokiego rozpowszechnienia freudowskiej teorii podkreślającej rolę seksualizmu w życiu człowieka wskazywałby na to, że koncepcja wszechpotężnego libido odpowiadała jakoś potocznej ocenie znaczenia spraw seksualnych w życiu ludzkim może, jako podstawa teoretyczna do buntu przeciw zakłamanym rytuałom mieszczańskiej moralności, a może nie tylko dlatego. Faktom trudno zaprzeczać, wydaje się jednak, że psycholog powinien je interpretować, same w sobie, bowiem są one tylko surowym materiałem, który może mieć różne znaczenie, tak jak omówione poprzednio argumenty przemawiające rzekomo za teorią sublimacji [patrz też: nfz szczecin kolejka do sanatorium, flexiderm, wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe ]

Powiązane tematy z artykułem: flexiderm nfz szczecin kolejka do sanatorium wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe

Posted by on 14 grudnia 2018

Przykłady przytaczane przez zwolenników tych poglądów nieraz stanowią interesujące obserwacje, mogą jednak być impretowane w inny sposób, bardziej zgodny z danymi naukami i zdrowym rozsądkiem. 5. ROLA POTRZEBY SEKSUALNEJ W ZYCIU CZŁOWIEKA Z poprzednich rozważań można wysnuć wniosek, że najprawdopodobniej potrzeba seksualna sam przez się nie odgrywa w życiu człowieka tak zasadniczej roli, jak to twierdzą zwolennicy freudyzmu, a także przedstawicie le szeroko rozpowszechnionego poglądu przypisującego przemożną siłę romantycznej miłości oraz popędowi seksualnemu, szczególnie u mężczyzn. Historia wskazuje na to, że w pewnych epokach miłość płciowa miała bardzo małe znaczenie w porównaniu z takimi wartościami, jak pozycja społeczna lub solidarność rodowa. Interesy rodu, plemienia, były wówczas również osobistymi interesami jednostki. Jedynie w epokach schyłkowych, w starych kulturach chylących się ku upadkowi, w ustrojach politycznych, które zatraciły surowość bojownika, w miarę wzrostu indywidualizmu wzrastało znaczenie miłości płciowej. Ale i wtedy miłość płciowa w ścisłym tego słowa znaczeniu nieraz ustępowała miejsca jakiemuś uwielbieniu dla bezpłciowego piękna. Dla klasycznego piewcy miłości w świecie starożytnym, starego Anakreonta, miłość płciowa w naszym pojęciu była tak obojętna, że nawet płeć ukochanej istoty była dlań obojętna – zauważa z ironią Engels (1949, s. 78). Niemniej prawdą jest, że szereg faktów świadczy o dużym znaczeniu, jakie w życiu pewnych jednostek i całych grup społecznych odgrywają wartości seksualne. Można wymienić ich sporo. Przede wszystkim jest zastanawiającą rzeczą, że od tysięcy lat społeczeństwa ludzkie obwarowały zaspokajanie potrzeby seksualnej mnóstwem zakazów, nakazów i przesądów niespotykanych w odniesieniu do innych potrzeb. Już to samo wskazywałoby na jakieś wyjątkowe znaczenie tych spraw. Niewątpliwie też klinika nerwic wskazuje, że w wielu wypadkach u podstawy zaburzeń leżą płciowe frustracje i urazy. Wreszcie sam fakt tak szerokiego rozpowszechnienia freudowskiej teorii podkreślającej rolę seksualizmu w życiu człowieka wskazywałby na to, że koncepcja wszechpotężnego libido odpowiadała jakoś potocznej ocenie znaczenia spraw seksualnych w życiu ludzkim może, jako podstawa teoretyczna do buntu przeciw zakłamanym rytuałom mieszczańskiej moralności, a może nie tylko dlatego. Faktom trudno zaprzeczać, wydaje się jednak, że psycholog powinien je interpretować, same w sobie, bowiem są one tylko surowym materiałem, który może mieć różne znaczenie, tak jak omówione poprzednio argumenty przemawiające rzekomo za teorią sublimacji [patrz też: nfz szczecin kolejka do sanatorium, flexiderm, wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe ]

Powiązane tematy z artykułem: flexiderm nfz szczecin kolejka do sanatorium wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe