Posted by on 17 kwietnia 2018

Przykłady przytaczane przez zwolenników tych poglądów nieraz stanowią interesujące obserwacje, mogą jednak być impretowane w inny sposób, bardziej zgodny z danymi naukami i zdrowym rozsądkiem. 5. ROLA POTRZEBY SEKSUALNEJ W ZYCIU CZŁOWIEKA Z poprzednich rozważań można wysnuć wniosek, że najprawdopodobniej potrzeba seksualna sam przez się nie odgrywa w życiu człowieka tak zasadniczej roli, jak to twierdzą zwolennicy freudyzmu, a także przedstawicie le szeroko rozpowszechnionego poglądu przypisującego przemożną siłę „romantycznej miłości” oraz „popędowi seksualnemu”, szczególnie u mężczyzn. Historia wskazuje na to, że w pewnych epokach miłość płciowa miała bardzo małe znaczenie w porównaniu z takimi wartościami, jak pozycja społeczna lub solidarność rodowa. Interesy rodu, plemienia, były wówczas również osobistymi interesami jednostki. Jedynie w epokach schyłkowych, w starych kulturach chylących się ku upadkowi, w ustrojach politycznych, które zatraciły surowość bojownika, w miarę wzrostu indywidualizmu wzrastało znaczenie miłości płciowej. Ale i wtedy miłość płciowa w ścisłym tego słowa znaczeniu nieraz ustępowała miejsca jakiemuś uwielbieniu dla bezpłciowego piękna. „Dla klasycznego piewcy miłości w świecie starożytnym, starego Anakreonta, miłość płciowa w naszym pojęciu była tak obojętna, że nawet płeć ukochanej istoty była dlań obojętna” – zauważa z ironią Engels (1949, s. 78). Niemniej prawdą jest, że szereg faktów świadczy o dużym znaczeniu, jakie w życiu pewnych jednostek i całych grup społecznych odgrywają wartości seksualne. Można wymienić ich sporo. Przede wszystkim jest zastanawiającą rzeczą, że od tysięcy lat społeczeństwa ludzkie obwarowały zaspokajanie potrzeby seksualnej mnóstwem zakazów, nakazów i przesądów niespotykanych w odniesieniu do innych potrzeb. Już to samo wskazywałoby na jakieś wyjątkowe znaczenie tych spraw. Niewątpliwie też klinika nerwic wskazuje, że w wielu wypadkach u podstawy zaburzeń leżą płciowe frustracje i urazy. Wreszcie sam fakt tak szerokiego rozpowszechnienia freudowskiej teorii podkreślającej rolę seksualizmu w życiu człowieka wskazywałby na to, że koncepcja wszechpotężnego „libido” odpowiadała jakoś potocznej ocenie znaczenia spraw seksualnych w życiu ludzkim może, jako podstawa teoretyczna do buntu przeciw zakłamanym rytuałom mieszczańskiej moralności, a może nie tylko dlatego. Faktom trudno zaprzeczać, wydaje się jednak, że psycholog powinien je interpretować, same w sobie, bowiem są one tylko surowym materiałem, który może mieć różne znaczenie, tak jak omówione poprzednio „argumenty” przemawiające rzekomo za teorią sublimacji [patrz też: ortopeda warszawa, fizjoterapia warszawa, studia autyzm poznań ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia warszawa ortopeda warszawa studia autyzm poznań

Posted by on 17 kwietnia 2018

Przykłady przytaczane przez zwolenników tych poglądów nieraz stanowią interesujące obserwacje, mogą jednak być impretowane w inny sposób, bardziej zgodny z danymi naukami i zdrowym rozsądkiem. 5. ROLA POTRZEBY SEKSUALNEJ W ZYCIU CZŁOWIEKA Z poprzednich rozważań można wysnuć wniosek, że najprawdopodobniej potrzeba seksualna sam przez się nie odgrywa w życiu człowieka tak zasadniczej roli, jak to twierdzą zwolennicy freudyzmu, a także przedstawicie le szeroko rozpowszechnionego poglądu przypisującego przemożną siłę „romantycznej miłości” oraz „popędowi seksualnemu”, szczególnie u mężczyzn. Historia wskazuje na to, że w pewnych epokach miłość płciowa miała bardzo małe znaczenie w porównaniu z takimi wartościami, jak pozycja społeczna lub solidarność rodowa. Interesy rodu, plemienia, były wówczas również osobistymi interesami jednostki. Jedynie w epokach schyłkowych, w starych kulturach chylących się ku upadkowi, w ustrojach politycznych, które zatraciły surowość bojownika, w miarę wzrostu indywidualizmu wzrastało znaczenie miłości płciowej. Ale i wtedy miłość płciowa w ścisłym tego słowa znaczeniu nieraz ustępowała miejsca jakiemuś uwielbieniu dla bezpłciowego piękna. „Dla klasycznego piewcy miłości w świecie starożytnym, starego Anakreonta, miłość płciowa w naszym pojęciu była tak obojętna, że nawet płeć ukochanej istoty była dlań obojętna” – zauważa z ironią Engels (1949, s. 78). Niemniej prawdą jest, że szereg faktów świadczy o dużym znaczeniu, jakie w życiu pewnych jednostek i całych grup społecznych odgrywają wartości seksualne. Można wymienić ich sporo. Przede wszystkim jest zastanawiającą rzeczą, że od tysięcy lat społeczeństwa ludzkie obwarowały zaspokajanie potrzeby seksualnej mnóstwem zakazów, nakazów i przesądów niespotykanych w odniesieniu do innych potrzeb. Już to samo wskazywałoby na jakieś wyjątkowe znaczenie tych spraw. Niewątpliwie też klinika nerwic wskazuje, że w wielu wypadkach u podstawy zaburzeń leżą płciowe frustracje i urazy. Wreszcie sam fakt tak szerokiego rozpowszechnienia freudowskiej teorii podkreślającej rolę seksualizmu w życiu człowieka wskazywałby na to, że koncepcja wszechpotężnego „libido” odpowiadała jakoś potocznej ocenie znaczenia spraw seksualnych w życiu ludzkim może, jako podstawa teoretyczna do buntu przeciw zakłamanym rytuałom mieszczańskiej moralności, a może nie tylko dlatego. Faktom trudno zaprzeczać, wydaje się jednak, że psycholog powinien je interpretować, same w sobie, bowiem są one tylko surowym materiałem, który może mieć różne znaczenie, tak jak omówione poprzednio „argumenty” przemawiające rzekomo za teorią sublimacji [patrz też: ortopeda warszawa, fizjoterapia warszawa, studia autyzm poznań ]

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia warszawa ortopeda warszawa studia autyzm poznań

SimpleShift from ThemeShift - WordPress