Posted by on 20 grudnia 2018

Rola wieku Wiek odgrywa dużą rolę w podstawowej przemianie materii. We wczesnym dzieciństwie, to jest w okresie wzmożonego wzrostu, procesy utleniania przebiegają znacznie intensywniej, przy czym intensywność ta jest wyraźna nawet w porównaniu z człowiekiem dojrzałym w obliczeniu na l m2 powierzchni ciała. Od okresu dojrzałości aż do sześćdziesiątego roku życia- przemiana podstawowa nie ulega większym wahaniom i dopiero w starości występuje wyraźne jej obniżenie się. U noworodków widzimy stosunkowo. nieduże zapotrzebowanie na tlen, co – zdaje się – ma związek z chwiejną ciepłoregulacją i brakiem tendencji do energicznego wzrostu w pierwszych dniach życia. Szybko jednak następuje zwiększenie się podstawowej przemiany materii i w trzecim miesiącu życia podstawowa przemiana materii . przewyższą przemianę materii dorosłych o 40-50%, a nawet więcej s–w obliczeniu na l m2 powierzchni ciała. Szczyt zwiększenia się podstawowej, przemiany materii przypada na koniec 1 spada początkowo szybko później wolno liczbach, odpowiadających danej osobie, roku życia, później przemiana w 20 roku życia ustala się na 4. [podobne: studia chirurg szczękowy częstochowa poznań, zakład rehabilitacji leczniczej, chirurg szczękowy częstochowa ]

Powiązane tematy z artykułem: chirurg szczękowy częstochowa wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe zakład rehabilitacji leczniczej

Posted by on 20 grudnia 2018

Rola wieku Wiek odgrywa dużą rolę w podstawowej przemianie materii. We wczesnym dzieciństwie, to jest w okresie wzmożonego wzrostu, procesy utleniania przebiegają znacznie intensywniej, przy czym intensywność ta jest wyraźna nawet w porównaniu z człowiekiem dojrzałym w obliczeniu na l m2 powierzchni ciała. Od okresu dojrzałości aż do sześćdziesiątego roku życia- przemiana podstawowa nie ulega większym wahaniom i dopiero w starości występuje wyraźne jej obniżenie się. U noworodków widzimy stosunkowo. nieduże zapotrzebowanie na tlen, co – zdaje się – ma związek z chwiejną ciepłoregulacją i brakiem tendencji do energicznego wzrostu w pierwszych dniach życia. Szybko jednak następuje zwiększenie się podstawowej przemiany materii i w trzecim miesiącu życia podstawowa przemiana materii . przewyższą przemianę materii dorosłych o 40-50%, a nawet więcej s–w obliczeniu na l m2 powierzchni ciała. Szczyt zwiększenia się podstawowej, przemiany materii przypada na koniec 1 spada początkowo szybko później wolno liczbach, odpowiadających danej osobie, roku życia, później przemiana w 20 roku życia ustala się na 4. [podobne: studia chirurg szczękowy częstochowa poznań, zakład rehabilitacji leczniczej, chirurg szczękowy częstochowa ]

Powiązane tematy z artykułem: chirurg szczękowy częstochowa wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe zakład rehabilitacji leczniczej