Posted by on 6 września 2019

Rozumowanie tego typu jak przytoczony argument Unwina charakteryzuje poza błędami logicznymi (zakłada się z góry to, co miało zostać udowodnione), dyletancki psychologizm, upraszczający rzeczywistość i nie biorący pod uwagę skomplikowanych, obiektywnych uwarunkowań bytu i rozwoju społecznego, jak to słusznie zauważył na przykład T. Tomaszewski (1959) omawiając psychologiczne aspekty wojny. Zgodnie z założeniami marksistowskiego sposobu rozumienia świata sądzi on, że psychologiczne tłumaczenie takich zjawisk społecznych jak wojna czy pokój jest upraszczaniem sprawy. Procesy i właściwości człowieka są wprawdzie potężnym czynnikiem kształtowania świata, ale fałszem jest sądzić, że jest to czynnik niezależny który działa sam przez się. W istocie wojna i pokój są wynikiem układu określonych warunków ekonomiczno-społecznych. Warunki te kształtują psychikę człowieka i w tym uwikłaniu psychika ma nie wątpliwy wpływ na życie społeczeństwa, ale też nie można tego wpływu rozpatrywać, w oderwaniu od owego obiektywnego kontekstu. Można zresztą znaleźć podstawy do odrzucenia argumentu Unwina, nawet choćby się nie negowało trafności jego obserwacji. Jeśli, odwrócimy tok jego argumentacji, okaże się, iż społeczeństwa żyjące w ramach bardziej zwartego i prężnego systemu politycznego, z natury rzeczy stawiającego bardziej rygorystyczne wymagania w stosunku do indywidualnego stylu życia, mogą rzeczywiście odznaczać się większą dyscypliną w zaspokajaniu potrzeby seksualnej. Są zresztą na to liczne dowody nawet we współczesnym świecie. Z tego jednak wcale nie musi wynikać wniosek, że dyscyplina seksualna decyduje o prężności i ekspansywności społeczno-politycznej. Sama korelacja dwóch zjawisk nie daje przecież żadnej informacji o tym, co jest przyczyną, a co skutkiem. Również badania eksperymentalne nie potwierdzają teorii sublimacji. L. F. Sharff (1956) podaje, że badania, którym poddano grupę wybitnych twórców posiadających w stanie wolnym, nie potwierdziły hipotezy, jakoby ich artystyczne czy intelektualne osiągnięcia zastępowały normalne zaspokajanie potrzeby seksualnej. Do takiego samego wniosku doszedł Taylor na podstawie badania 40 mężczyzn z wyższym wykształceniem, o wyraźnych zamiłowaniach estetycznych (por. Mc V. Hunt, 1944, t. I, s. 320). Podsumowanie tych wywodów, zdaje się dostarczać dostateczne podstawy do stwierdzenia, że wszelkie teorie tłumaczące zachowanie się społeczne człowieka takimi lub innymi formami sublimacji lub konwersji potrzeby seksualnej są niewystarczająco uzasadnione, nie uwzględniają one ani całej złożoności osobowości ludzkiej, ani podstawowych praw rozwoju społecznego [hasła pokrewne: medikool skoczów, witamina b17 wikipedia, puder propolisowy ]

 1. Teodor
  11 stycznia 2019

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 2. Ksawery
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Implant zęba Poznań[…]

 3. Aleksander
  15 stycznia 2019

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

 4. Mercury Reborn
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: implanty gliwice[…]

 5. Jan
  19 stycznia 2019

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 6. Beetle King
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: nebulizator[…]

 7. Marcel
  23 stycznia 2019

  Chcecie omega-3, to jest chia

Powiązane tematy z artykułem: medikool skoczów puder propolisowy witamina b17 wikipedia

Posted by on 6 września 2019

Rozumowanie tego typu jak przytoczony argument Unwina charakteryzuje poza błędami logicznymi (zakłada się z góry to, co miało zostać udowodnione), dyletancki psychologizm, upraszczający rzeczywistość i nie biorący pod uwagę skomplikowanych, obiektywnych uwarunkowań bytu i rozwoju społecznego, jak to słusznie zauważył na przykład T. Tomaszewski (1959) omawiając psychologiczne aspekty wojny. Zgodnie z założeniami marksistowskiego sposobu rozumienia świata sądzi on, że psychologiczne tłumaczenie takich zjawisk społecznych jak wojna czy pokój jest upraszczaniem sprawy. Procesy i właściwości człowieka są wprawdzie potężnym czynnikiem kształtowania świata, ale fałszem jest sądzić, że jest to czynnik niezależny który działa sam przez się. W istocie wojna i pokój są wynikiem układu określonych warunków ekonomiczno-społecznych. Warunki te kształtują psychikę człowieka i w tym uwikłaniu psychika ma nie wątpliwy wpływ na życie społeczeństwa, ale też nie można tego wpływu rozpatrywać, w oderwaniu od owego obiektywnego kontekstu. Można zresztą znaleźć podstawy do odrzucenia argumentu Unwina, nawet choćby się nie negowało trafności jego obserwacji. Jeśli, odwrócimy tok jego argumentacji, okaże się, iż społeczeństwa żyjące w ramach bardziej zwartego i prężnego systemu politycznego, z natury rzeczy stawiającego bardziej rygorystyczne wymagania w stosunku do indywidualnego stylu życia, mogą rzeczywiście odznaczać się większą dyscypliną w zaspokajaniu potrzeby seksualnej. Są zresztą na to liczne dowody nawet we współczesnym świecie. Z tego jednak wcale nie musi wynikać wniosek, że dyscyplina seksualna decyduje o prężności i ekspansywności społeczno-politycznej. Sama korelacja dwóch zjawisk nie daje przecież żadnej informacji o tym, co jest przyczyną, a co skutkiem. Również badania eksperymentalne nie potwierdzają teorii sublimacji. L. F. Sharff (1956) podaje, że badania, którym poddano grupę wybitnych twórców posiadających w stanie wolnym, nie potwierdziły hipotezy, jakoby ich artystyczne czy intelektualne osiągnięcia zastępowały normalne zaspokajanie potrzeby seksualnej. Do takiego samego wniosku doszedł Taylor na podstawie badania 40 mężczyzn z wyższym wykształceniem, o wyraźnych zamiłowaniach estetycznych (por. Mc V. Hunt, 1944, t. I, s. 320). Podsumowanie tych wywodów, zdaje się dostarczać dostateczne podstawy do stwierdzenia, że wszelkie teorie tłumaczące zachowanie się społeczne człowieka takimi lub innymi formami sublimacji lub konwersji potrzeby seksualnej są niewystarczająco uzasadnione, nie uwzględniają one ani całej złożoności osobowości ludzkiej, ani podstawowych praw rozwoju społecznego [hasła pokrewne: medikool skoczów, witamina b17 wikipedia, puder propolisowy ]

 1. Teodor
  11 stycznia 2019

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 2. Ksawery
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Implant zęba Poznań[…]

 3. Aleksander
  15 stycznia 2019

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

 4. Mercury Reborn
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: implanty gliwice[…]

 5. Jan
  19 stycznia 2019

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 6. Beetle King
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: nebulizator[…]

 7. Marcel
  23 stycznia 2019

  Chcecie omega-3, to jest chia

Powiązane tematy z artykułem: medikool skoczów puder propolisowy witamina b17 wikipedia