Posted by on 1 września 2019

Wszystkie dostępne wartości FVC od wartości wyjściowej do 52. tygodnia były stosowane w modelu pierwotnym, w tym pomiary FVC podczas wizyty kontrolnej u pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali leczenie badaniem i nie zakończyli wizyt w ramach badania do 52. tygodnia. Model statystyczny zastosowany do analiza pierwotna pozwoliła uzyskać brakujące dane, zakładając, że brakowało ich losowo; brakujące dane nie zostały przypisane do analizy pierwotnej, ale dane zebrane po odstawieniu badanego leku zastosowano w analizie pierwotnej. Testy istotności były dwustronne, z wartością alfa 0,05. Wyższość nintedanibu względem placebo w odniesieniu do podstawowych i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych została przetestowana przy użyciu procedury hierarchicznej, aby uwzględnić wielokrotne porównania (patrz sekcja D w Dodatku uzupełniającym). Analizy wrażliwości przeprowadzono w celu oceny wiarygodności wyników dla podstawowych i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych. Przeprowadzono wiele analiz czułości imputacji w celu oceny wpływu brakujących danych i oszacowania efektu leczenia przy różnych założeniach dotyczących brakujących danych (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Przez czas do pierwszego ostrego zaostrzenia oceniano analizę wrażliwości opartą na występowaniu potwierdzonych lub podejrzewanych zaostrzeń ostrych (określona przez komitet orzekający) w połączonych danych z dwóch badań.
Częstotliwość i ciężkość zdarzeń niepożądanych udokumentowano zgodnie ze Słownikiem medycznym dla działań regulacyjnych, wersja 16.1. Analizy bezpieczeństwa miały charakter opisowy. Informacje na temat analizy statystycznej innych punktów końcowych znajdują się w części D Dodatku uzupełniającego.
Dla każdej próby obliczono wielkość próbki, aby zapewnić 90% mocy do wykrywania różnicy między grupami wynoszącą 100 ml w rocznej stopie spadku FVC. Na podstawie danych z badania fazy 2 przyjęto założenie, że odchylenie standardowe dla zmiany wartości FVC od wartości wyjściowej wynosi 300 ml w obu grupach. Zakładając, że nie byłoby możliwe oszacowanie danych dla 2% pacjentów, wielkość próby obliczono jako 194 pacjentów w grupie placebo i 291 pacjentów w grupie nintedanibu w teście z dwiema grupami na jednostronnym poziomie istotności 2,5%. Ponieważ podstawowa analiza opierała się na modelu regresji o losowym współczynniku, który uwzględniał korektę dla wielu zmiennych i uwzględniała informacje w czasie, spodziewaliśmy się, że moc będzie większa niż 90% obliczone dla testu t.
Wyniki
Pacjenci
Od maja 2011 r. Do września 2012 r. Losowo wybrano 1066 pacjentów: 515 pacjentów w badaniu INPULSIS-1 i 551 pacjentów w badaniu INPULSIS-2 (ryc. S1 w dodatkowym dodatku)
[podobne: medkol zielona góra, revimed, witamina b17 wikipedia ]

 1. Tacklebox
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog wrocław[…]

 2. Amelia
  15 stycznia 2019

  Badaja badaja i nic

 3. Monika
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: dermatolog[…]

 4. Milena
  19 stycznia 2019

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

 5. Pinball Wizard
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu forever aloes[…]

 6. Dancing Madman
  23 stycznia 2019

  Dieta jest ważna,

Powiązane tematy z artykułem: medkol zielona góra revimed witamina b17 wikipedia

Posted by on 1 września 2019

Wszystkie dostępne wartości FVC od wartości wyjściowej do 52. tygodnia były stosowane w modelu pierwotnym, w tym pomiary FVC podczas wizyty kontrolnej u pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali leczenie badaniem i nie zakończyli wizyt w ramach badania do 52. tygodnia. Model statystyczny zastosowany do analiza pierwotna pozwoliła uzyskać brakujące dane, zakładając, że brakowało ich losowo; brakujące dane nie zostały przypisane do analizy pierwotnej, ale dane zebrane po odstawieniu badanego leku zastosowano w analizie pierwotnej. Testy istotności były dwustronne, z wartością alfa 0,05. Wyższość nintedanibu względem placebo w odniesieniu do podstawowych i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych została przetestowana przy użyciu procedury hierarchicznej, aby uwzględnić wielokrotne porównania (patrz sekcja D w Dodatku uzupełniającym). Analizy wrażliwości przeprowadzono w celu oceny wiarygodności wyników dla podstawowych i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych. Przeprowadzono wiele analiz czułości imputacji w celu oceny wpływu brakujących danych i oszacowania efektu leczenia przy różnych założeniach dotyczących brakujących danych (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Przez czas do pierwszego ostrego zaostrzenia oceniano analizę wrażliwości opartą na występowaniu potwierdzonych lub podejrzewanych zaostrzeń ostrych (określona przez komitet orzekający) w połączonych danych z dwóch badań.
Częstotliwość i ciężkość zdarzeń niepożądanych udokumentowano zgodnie ze Słownikiem medycznym dla działań regulacyjnych, wersja 16.1. Analizy bezpieczeństwa miały charakter opisowy. Informacje na temat analizy statystycznej innych punktów końcowych znajdują się w części D Dodatku uzupełniającego.
Dla każdej próby obliczono wielkość próbki, aby zapewnić 90% mocy do wykrywania różnicy między grupami wynoszącą 100 ml w rocznej stopie spadku FVC. Na podstawie danych z badania fazy 2 przyjęto założenie, że odchylenie standardowe dla zmiany wartości FVC od wartości wyjściowej wynosi 300 ml w obu grupach. Zakładając, że nie byłoby możliwe oszacowanie danych dla 2% pacjentów, wielkość próby obliczono jako 194 pacjentów w grupie placebo i 291 pacjentów w grupie nintedanibu w teście z dwiema grupami na jednostronnym poziomie istotności 2,5%. Ponieważ podstawowa analiza opierała się na modelu regresji o losowym współczynniku, który uwzględniał korektę dla wielu zmiennych i uwzględniała informacje w czasie, spodziewaliśmy się, że moc będzie większa niż 90% obliczone dla testu t.
Wyniki
Pacjenci
Od maja 2011 r. Do września 2012 r. Losowo wybrano 1066 pacjentów: 515 pacjentów w badaniu INPULSIS-1 i 551 pacjentów w badaniu INPULSIS-2 (ryc. S1 w dodatkowym dodatku)
[podobne: medkol zielona góra, revimed, witamina b17 wikipedia ]

 1. Tacklebox
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog wrocław[…]

 2. Amelia
  15 stycznia 2019

  Badaja badaja i nic

 3. Monika
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: dermatolog[…]

 4. Milena
  19 stycznia 2019

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

 5. Pinball Wizard
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu forever aloes[…]

 6. Dancing Madman
  23 stycznia 2019

  Dieta jest ważna,

Powiązane tematy z artykułem: medkol zielona góra revimed witamina b17 wikipedia