Posted by on 1 września 2019

Ostre zaostrzenie w INPULSIS-1 i INPULSIS-2 w INPULSIS-1 w INPULSIS-1 nie wykazało istotnych różnic między grupami nintedanibu i placebo w czasie do pierwszego ostrego zaostrzenia (współczynnik ryzyka w nintedanibie grupa, 1,15, 95% CI, 0,54 do 2,42, P = 0,67) (Figura 2A), a odsetek pacjentów z co najmniej jednym zgłoszonym przez badane ostrym zaostrzeniem był podobny w grupie nintedanibu i placebo (6,1% i 5,4%, odpowiednio). W badaniu INPULSIS-2 wystąpił znaczny wzrost czasu do pierwszego ostrego zaostrzenia w grupie nintedanibu w porównaniu z grupą placebo (współczynnik ryzyka, 0,38, 95% CI, 0,19 do 0,77, P = 0,005) (ryc. 2B) , a odsetek pacjentów z co najmniej jednym zgłoszonym przez badacza ostrym zaostrzeniem był niższy w grupie nintedanibu niż w grupie placebo (3,6% w porównaniu z 9,6%). W analizowanej wcześniej zbiorczej analizie nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami nintedanibu i grupą placebo w czasie do pierwszego ostrego zaostrzenia badacza (współczynnik ryzyka: 0,64; 95% CI, 0,39 do 1,05; P = 0,08); odsetek pacjentów z co najmniej jednym zgłoszonym przez badacza ostrym zaostrzeniem wynosił 4,9% w grupie otrzymującej nintedanib i 7,6% w grupie placebo (ryc. S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Wcześniej określona analiza wrażliwości połączonych danych dotyczących czasu do pierwszego orzeczonego ostrego zaostrzenia (potwierdzonego lub podejrzewanego) wykazała, że nintedanib miał istotną korzyść w porównaniu z placebo (tabela S6 i ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Wynik SGRQ
W badaniu INPULSIS-1 nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami w skorygowanej średniej zmianie całkowitego wyniku SGRQ od wartości wyjściowej do 52 tygodnia (4,34 punktów w grupie nintedanibu i 4,39 punktów w grupie placebo, różnica, -0,05; CI, -2,50 do 2,40; P = 0,97); w badaniu INPULSIS-2 odnotowano znacząco mniejszy wzrost całkowitego wyniku SGRQ w 52. tygodniu (zgodny z gorszym pogorszeniem jakości życia związanym ze stanem zdrowia) w grupie nintedanibu niż w grupie placebo (2,80 punktu w porównaniu z 5,48 punktu; -2,69; 95% CI, -4,95 do -0,43; P = 0,02) (ryc. S7A i S7B w dodatkowym dodatku).
W analizowanej wcześniej zbiorczej analizie całkowitego wyniku SGRQ, nie było znaczącej różnicy w skorygowanej średniej zmianie od wartości wyjściowej do 52 tygodnia między grupami nintedanibu i placebo (różnica, -1,43 punktu, 95% CI, -3,09 do 0,23; 0,09) (rys. S7C w dodatkowym dodatku). Zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w domenie SGRQ były zgodne ze zmianami w całkowitej wartości SGRQ w każdej próbie (tabele S7A i S7B w dodatkowym dodatku) oraz w analizie zbiorczej (tabela S7C w dodatkowym dodatku).
Zgony
W analizowanej wcześniej zbiorczej analizie nie stwierdzono istotnej różnicy między zgrupowaniem w wyniku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn oddechowych lub zgonu, który wystąpił między randomizacją a 28 dni po ostatniej dawce badanego leku (tabela S8 w dodatkowym dodatku )
[więcej w: piryclatra ulotka, clatra ulotka, ggtp podwyższone ]

 1. Wanda
  15 stycznia 2019

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 2. Zero Charisma
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Gabinet Stomatologiczny[…]

 3. Nacho
  19 stycznia 2019

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

 4. Przemysław
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kolka u dziecka[…]

 5. Commando
  23 stycznia 2019

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka fostex ulotka ggtp podwyższone

Posted by on 1 września 2019

Ostre zaostrzenie w INPULSIS-1 i INPULSIS-2 w INPULSIS-1 w INPULSIS-1 nie wykazało istotnych różnic między grupami nintedanibu i placebo w czasie do pierwszego ostrego zaostrzenia (współczynnik ryzyka w nintedanibie grupa, 1,15, 95% CI, 0,54 do 2,42, P = 0,67) (Figura 2A), a odsetek pacjentów z co najmniej jednym zgłoszonym przez badane ostrym zaostrzeniem był podobny w grupie nintedanibu i placebo (6,1% i 5,4%, odpowiednio). W badaniu INPULSIS-2 wystąpił znaczny wzrost czasu do pierwszego ostrego zaostrzenia w grupie nintedanibu w porównaniu z grupą placebo (współczynnik ryzyka, 0,38, 95% CI, 0,19 do 0,77, P = 0,005) (ryc. 2B) , a odsetek pacjentów z co najmniej jednym zgłoszonym przez badacza ostrym zaostrzeniem był niższy w grupie nintedanibu niż w grupie placebo (3,6% w porównaniu z 9,6%). W analizowanej wcześniej zbiorczej analizie nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami nintedanibu i grupą placebo w czasie do pierwszego ostrego zaostrzenia badacza (współczynnik ryzyka: 0,64; 95% CI, 0,39 do 1,05; P = 0,08); odsetek pacjentów z co najmniej jednym zgłoszonym przez badacza ostrym zaostrzeniem wynosił 4,9% w grupie otrzymującej nintedanib i 7,6% w grupie placebo (ryc. S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Wcześniej określona analiza wrażliwości połączonych danych dotyczących czasu do pierwszego orzeczonego ostrego zaostrzenia (potwierdzonego lub podejrzewanego) wykazała, że nintedanib miał istotną korzyść w porównaniu z placebo (tabela S6 i ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Wynik SGRQ
W badaniu INPULSIS-1 nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami w skorygowanej średniej zmianie całkowitego wyniku SGRQ od wartości wyjściowej do 52 tygodnia (4,34 punktów w grupie nintedanibu i 4,39 punktów w grupie placebo, różnica, -0,05; CI, -2,50 do 2,40; P = 0,97); w badaniu INPULSIS-2 odnotowano znacząco mniejszy wzrost całkowitego wyniku SGRQ w 52. tygodniu (zgodny z gorszym pogorszeniem jakości życia związanym ze stanem zdrowia) w grupie nintedanibu niż w grupie placebo (2,80 punktu w porównaniu z 5,48 punktu; -2,69; 95% CI, -4,95 do -0,43; P = 0,02) (ryc. S7A i S7B w dodatkowym dodatku).
W analizowanej wcześniej zbiorczej analizie całkowitego wyniku SGRQ, nie było znaczącej różnicy w skorygowanej średniej zmianie od wartości wyjściowej do 52 tygodnia między grupami nintedanibu i placebo (różnica, -1,43 punktu, 95% CI, -3,09 do 0,23; 0,09) (rys. S7C w dodatkowym dodatku). Zmiany w stosunku do wartości wyjściowych w domenie SGRQ były zgodne ze zmianami w całkowitej wartości SGRQ w każdej próbie (tabele S7A i S7B w dodatkowym dodatku) oraz w analizie zbiorczej (tabela S7C w dodatkowym dodatku).
Zgony
W analizowanej wcześniej zbiorczej analizie nie stwierdzono istotnej różnicy między zgrupowaniem w wyniku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn oddechowych lub zgonu, który wystąpił między randomizacją a 28 dni po ostatniej dawce badanego leku (tabela S8 w dodatkowym dodatku )
[więcej w: piryclatra ulotka, clatra ulotka, ggtp podwyższone ]

 1. Wanda
  15 stycznia 2019

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 2. Zero Charisma
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: Gabinet Stomatologiczny[…]

 3. Nacho
  19 stycznia 2019

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

 4. Przemysław
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kolka u dziecka[…]

 5. Commando
  23 stycznia 2019

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka fostex ulotka ggtp podwyższone