Posted by on 1 września 2019

Odsetek pacjentów, którzy zmarli z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 52-tygodniowego okresu leczenia wynosił 5,5% w grupie nintedanibu i 7,8% w grupie placebo (współczynnik ryzyka w grupie nintedanibu, 0,70; 95% CI, 0,43 do 1,12; P = 0,14) (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym). Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym w grupach nintedanibu w obu badaniach była biegunka (Tabela 3). Wśród pacjentów z grupy nintedanibu, u których wystąpiła biegunka, większość zgłoszonych zdarzeń miała łagodne lub umiarkowane nasilenie (93,7% w badaniu INPULSIS-1 i 95,2% w badaniu INPULSIS-2). Biegunka doprowadziła do przedwczesnego przerwania stosowania badanego leku u 14 pacjentów otrzymujących nintedanib (4,5%) iu żadnego z pacjentów otrzymujących placebo w badaniu INPULSIS-1 iu 14 pacjentów otrzymujących nintedanib (4,3%) i otrzymujących placebo (0,5%) w badaniu INPULSIS. 2.
W obu badaniach odsetek pacjentów z ciężkimi zdarzeniami niepożądanymi był podobny w grupie nintedanibu i placebo (tabela 3). W badaniu INPULSIS-1 ciężkie zdarzenia niepożądane zgłaszano u 31,1% pacjentów w grupie otrzymującej nintedanib iu 27,0% pacjentów w grupie placebo; w INPULSIS-2 odsetki wynosiły odpowiednio 29,8% i 32,9%.
W obu badaniach wyższy odsetek pacjentów w grupach nintedanibu niż w grupach placebo miał podwyższony poziom enzymów wątrobowych (Tabela S9 w Dodatku Uzupełniającym). W badaniu INPULSIS-1 łącznie 15 pacjentów z grupy nintedanibu (4,9%) i pacjent z grupy otrzymującej placebo (0,5%) miało poziom aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej lub oba, które były trzy lub więcej razy wyższe niż górna granica normalny zakres. W badaniu INPULSIS-2 u 17 pacjentów z grupy nintedanibu (5,2%) i 2 pacjentów z grupy placebo (0,9%) stwierdzono takie zwiększenie aktywności.
Spośród nieczęstych zdarzeń (występujących w mniej niż 2% grupy badanej), które miały potencjalne znaczenie kliniczne, zawał mięśnia sercowego odnotowano u 5 pacjentów w grupie nintedanibu (1,6%) i pacjenta w grupie placebo (0,5%) w badaniu INPULSIS-1 iu 5 pacjentów z grupy nintedanibu (1,5%) i pacjenta z grupy placebo (0,5%) w badaniu INPULSIS-2. Łącznie dwa zdarzenia w grupach nintedanibu i jedno zdarzenie w grupach placebo były śmiertelne. Wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z zaburzeniami serca, w tym z chorobą niedokrwienną serca, zestawiono w Tabeli S10 w Dodatku Uzupełniającym.
Dyskusja
W obu badaniach INPULSIS nintedanib znacząco zmniejszył wskaźnik spadku FVC w ciągu 52-tygodniowego okresu leczenia. Solidność tego odkrycia została poparta wynikami wszystkich wcześniej określonych analiz wrażliwości, w tym ocen dotyczących alternatywnych sposobów radzenia sobie z brakującymi danymi
[hasła pokrewne: niski poziom ferrytyny, granulocyty segmentowane, ggtp podwyższone ]

 1. Flakes
  11 stycznia 2019

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 2. Houston
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do logopeda[…]

 3. Lidia
  15 stycznia 2019

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 4. Screwtape
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zęby[…]

 5. Jagna
  19 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 6. Midas
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dyskopatia[…]

 7. Prometheus
  23 stycznia 2019

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

Powiązane tematy z artykułem: ggtp podwyższone granulocyty segmentowane niski poziom ferrytyny

Posted by on 1 września 2019

Odsetek pacjentów, którzy zmarli z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 52-tygodniowego okresu leczenia wynosił 5,5% w grupie nintedanibu i 7,8% w grupie placebo (współczynnik ryzyka w grupie nintedanibu, 0,70; 95% CI, 0,43 do 1,12; P = 0,14) (ryc. S8 w dodatku uzupełniającym). Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym w grupach nintedanibu w obu badaniach była biegunka (Tabela 3). Wśród pacjentów z grupy nintedanibu, u których wystąpiła biegunka, większość zgłoszonych zdarzeń miała łagodne lub umiarkowane nasilenie (93,7% w badaniu INPULSIS-1 i 95,2% w badaniu INPULSIS-2). Biegunka doprowadziła do przedwczesnego przerwania stosowania badanego leku u 14 pacjentów otrzymujących nintedanib (4,5%) iu żadnego z pacjentów otrzymujących placebo w badaniu INPULSIS-1 iu 14 pacjentów otrzymujących nintedanib (4,3%) i otrzymujących placebo (0,5%) w badaniu INPULSIS. 2.
W obu badaniach odsetek pacjentów z ciężkimi zdarzeniami niepożądanymi był podobny w grupie nintedanibu i placebo (tabela 3). W badaniu INPULSIS-1 ciężkie zdarzenia niepożądane zgłaszano u 31,1% pacjentów w grupie otrzymującej nintedanib iu 27,0% pacjentów w grupie placebo; w INPULSIS-2 odsetki wynosiły odpowiednio 29,8% i 32,9%.
W obu badaniach wyższy odsetek pacjentów w grupach nintedanibu niż w grupach placebo miał podwyższony poziom enzymów wątrobowych (Tabela S9 w Dodatku Uzupełniającym). W badaniu INPULSIS-1 łącznie 15 pacjentów z grupy nintedanibu (4,9%) i pacjent z grupy otrzymującej placebo (0,5%) miało poziom aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej lub oba, które były trzy lub więcej razy wyższe niż górna granica normalny zakres. W badaniu INPULSIS-2 u 17 pacjentów z grupy nintedanibu (5,2%) i 2 pacjentów z grupy placebo (0,9%) stwierdzono takie zwiększenie aktywności.
Spośród nieczęstych zdarzeń (występujących w mniej niż 2% grupy badanej), które miały potencjalne znaczenie kliniczne, zawał mięśnia sercowego odnotowano u 5 pacjentów w grupie nintedanibu (1,6%) i pacjenta w grupie placebo (0,5%) w badaniu INPULSIS-1 iu 5 pacjentów z grupy nintedanibu (1,5%) i pacjenta z grupy placebo (0,5%) w badaniu INPULSIS-2. Łącznie dwa zdarzenia w grupach nintedanibu i jedno zdarzenie w grupach placebo były śmiertelne. Wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z zaburzeniami serca, w tym z chorobą niedokrwienną serca, zestawiono w Tabeli S10 w Dodatku Uzupełniającym.
Dyskusja
W obu badaniach INPULSIS nintedanib znacząco zmniejszył wskaźnik spadku FVC w ciągu 52-tygodniowego okresu leczenia. Solidność tego odkrycia została poparta wynikami wszystkich wcześniej określonych analiz wrażliwości, w tym ocen dotyczących alternatywnych sposobów radzenia sobie z brakującymi danymi
[hasła pokrewne: niski poziom ferrytyny, granulocyty segmentowane, ggtp podwyższone ]

 1. Flakes
  11 stycznia 2019

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 2. Houston
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do logopeda[…]

 3. Lidia
  15 stycznia 2019

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 4. Screwtape
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zęby[…]

 5. Jagna
  19 stycznia 2019

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 6. Midas
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dyskopatia[…]

 7. Prometheus
  23 stycznia 2019

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

Powiązane tematy z artykułem: ggtp podwyższone granulocyty segmentowane niski poziom ferrytyny