Posted by on 1 września 2019

Podczas tych wizyt pacjenci byli przesłuchiwani, badani i badani zgodnie z protokołem 1. Metody analityczne
Glukozę osocza mierzono enzymatycznie za pomocą Hitachi Analyzer (model 736.50, Boehringer-Mannheim Diagnostics, Indianapolis). Glikozylowaną hemoglobinę zmierzono metodą wysokosprawnej chromatografii jonowymiennej z użyciem Bio-Rad Diamat Analyzer (Bio-Rad, Hercules, CA) (zakres dla normalnych podmiotów, 3,3 do 6,8%, średnia wartość 4,7%). Insulinę wolną od osocza (Coat-A-Count, Diagnostic Products Corporation, Los Angeles) i peptyd C (peptyd C-peptyd RAI Kit, Incstar, Stillwater, Min.) Mierzono testem radioimmunologicznym po potraktowaniu osocza glikolem polietylenowym. Całkowity cholesterol w osoczu i triglicerydy mierzono enzymatycznie za pomocą analizatora Cobas Fera (Boehringer-Mannheim Diagnostics). Cholesterol HDL w osoczu mierzono enzymatycznie za pomocą analizatora Cobas fera po wytrąceniu chlorkiem siarczanu-manganu dekstranu. Cholesterol LDL osocza obliczono z równania Friedwalda. Stężenie kwasu foliowego i witaminy B12 mierzono za pomocą testu radioimmunologicznego (zestaw radioimmunologiczny Bio-Rad Quantaphase B12-Folate). Miano mleczanu osocza mierzono enzymatycznie za pomocą analizatora Cobas Mira (Sigma Diagnostics, St. Louis). Metforminę w surowicy mierzono za pomocą zmodyfikowanej wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Analiza statystyczna
Podstawową analizą była analiza zamiaru leczenia, w której ostatecznym punktem końcowym była wizyta końcowa (29. tydzień lub wcześniej dla pacjentów odchodzących z badania). Do analiz skuteczności i bezpieczeństwa włączono pacjenta, który zażywał badane leki i ukończył co najmniej jedną wizytę podczas fazy aktywnego leczenia. Porównywano wartości bezwzględne oraz zmiany w stosunku do wartości podstawowych dla wszystkich miar skuteczności. Przeprowadzono dwie analizy: jedną, w której analizowano jedynie dane dostępne podczas każdej wizyty oraz jedną, w której ostatnia dostępna wartość została przeniesiona. W tej ostatniej analizie brakujące wartości do oceny podczas lub po zakończeniu leczenia zostały zastąpione najnowszą poprzednio zarejestrowaną wartością. Wyniki obu analiz były podobne. Porównywano dane statystyczne za pomocą oprogramowania SAS.19. Porównania w obrębie grup przeprowadzono za pomocą dwustronnego t-testu parami. W przypadku zmiennych ciągłych dokonano porównań między grupami za pomocą modeli liniowych, które zawierały kontrasty (środki LS w SAS) dla porównań parami między grupami leczenia. Modele te obejmowały efekty leczenia i centrum (analiza wariancji), 20 z wybranymi modelami, w tym wpływ wartości bazowych (analiza kowariancji) .20 Wszystkie wartości podano jako średnie . SE.
Wyniki
Protokół
Dawka metforminy
Pod koniec pięciotygodniowej fazy miareczkowania 78 procent pacjentów przyjmujących metforminę przyjmowało maksymalną dawkę (2550 mg na dobę), a 85 procent ostatecznie przyjmowało tę dawkę. W 29. tygodniu średnie stężenia glukozy w osoczu na czczo (. SE) wynosiły 742 . 182 i 872 . 99 ng na mililitr u pacjentów przyjmujących odpowiednio 1700 i 2550 mg metforminy na dobę.
Masa ciała i ciśnienie krwi
Podczas fazy aktywnego leczenia pacjenci z grupy otrzymującej metforminę stracili 0,6 . 0,3 kg masy ciała, a ci z grupy placebo stracili 1,1 . 0,2 kg (P = 0,21).
[hasła pokrewne: revimed, granulocyty segmentowane, clatra ulotka ]

 1. Squatch
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu trening ems[…]

 2. Breadmaker
  19 stycznia 2019

  Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

 3. 57 Pixels
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Portal medyczny[…]

 4. Vanessa
  23 stycznia 2019

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka granulocyty segmentowane revimed

Posted by on 1 września 2019

Podczas tych wizyt pacjenci byli przesłuchiwani, badani i badani zgodnie z protokołem 1. Metody analityczne
Glukozę osocza mierzono enzymatycznie za pomocą Hitachi Analyzer (model 736.50, Boehringer-Mannheim Diagnostics, Indianapolis). Glikozylowaną hemoglobinę zmierzono metodą wysokosprawnej chromatografii jonowymiennej z użyciem Bio-Rad Diamat Analyzer (Bio-Rad, Hercules, CA) (zakres dla normalnych podmiotów, 3,3 do 6,8%, średnia wartość 4,7%). Insulinę wolną od osocza (Coat-A-Count, Diagnostic Products Corporation, Los Angeles) i peptyd C (peptyd C-peptyd RAI Kit, Incstar, Stillwater, Min.) Mierzono testem radioimmunologicznym po potraktowaniu osocza glikolem polietylenowym. Całkowity cholesterol w osoczu i triglicerydy mierzono enzymatycznie za pomocą analizatora Cobas Fera (Boehringer-Mannheim Diagnostics). Cholesterol HDL w osoczu mierzono enzymatycznie za pomocą analizatora Cobas fera po wytrąceniu chlorkiem siarczanu-manganu dekstranu. Cholesterol LDL osocza obliczono z równania Friedwalda. Stężenie kwasu foliowego i witaminy B12 mierzono za pomocą testu radioimmunologicznego (zestaw radioimmunologiczny Bio-Rad Quantaphase B12-Folate). Miano mleczanu osocza mierzono enzymatycznie za pomocą analizatora Cobas Mira (Sigma Diagnostics, St. Louis). Metforminę w surowicy mierzono za pomocą zmodyfikowanej wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Analiza statystyczna
Podstawową analizą była analiza zamiaru leczenia, w której ostatecznym punktem końcowym była wizyta końcowa (29. tydzień lub wcześniej dla pacjentów odchodzących z badania). Do analiz skuteczności i bezpieczeństwa włączono pacjenta, który zażywał badane leki i ukończył co najmniej jedną wizytę podczas fazy aktywnego leczenia. Porównywano wartości bezwzględne oraz zmiany w stosunku do wartości podstawowych dla wszystkich miar skuteczności. Przeprowadzono dwie analizy: jedną, w której analizowano jedynie dane dostępne podczas każdej wizyty oraz jedną, w której ostatnia dostępna wartość została przeniesiona. W tej ostatniej analizie brakujące wartości do oceny podczas lub po zakończeniu leczenia zostały zastąpione najnowszą poprzednio zarejestrowaną wartością. Wyniki obu analiz były podobne. Porównywano dane statystyczne za pomocą oprogramowania SAS.19. Porównania w obrębie grup przeprowadzono za pomocą dwustronnego t-testu parami. W przypadku zmiennych ciągłych dokonano porównań między grupami za pomocą modeli liniowych, które zawierały kontrasty (środki LS w SAS) dla porównań parami między grupami leczenia. Modele te obejmowały efekty leczenia i centrum (analiza wariancji), 20 z wybranymi modelami, w tym wpływ wartości bazowych (analiza kowariancji) .20 Wszystkie wartości podano jako średnie . SE.
Wyniki
Protokół
Dawka metforminy
Pod koniec pięciotygodniowej fazy miareczkowania 78 procent pacjentów przyjmujących metforminę przyjmowało maksymalną dawkę (2550 mg na dobę), a 85 procent ostatecznie przyjmowało tę dawkę. W 29. tygodniu średnie stężenia glukozy w osoczu na czczo (. SE) wynosiły 742 . 182 i 872 . 99 ng na mililitr u pacjentów przyjmujących odpowiednio 1700 i 2550 mg metforminy na dobę.
Masa ciała i ciśnienie krwi
Podczas fazy aktywnego leczenia pacjenci z grupy otrzymującej metforminę stracili 0,6 . 0,3 kg masy ciała, a ci z grupy placebo stracili 1,1 . 0,2 kg (P = 0,21).
[hasła pokrewne: revimed, granulocyty segmentowane, clatra ulotka ]

 1. Squatch
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu trening ems[…]

 2. Breadmaker
  19 stycznia 2019

  Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

 3. 57 Pixels
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Portal medyczny[…]

 4. Vanessa
  23 stycznia 2019

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka granulocyty segmentowane revimed