Posted by on 8 września 2019

W tej sytuacji nawet samo pojęcie konieczności w pierwszym znaczeniu, tj. konieczności ze względu na utrzymanie się osobnika przy życiu, straciłoby swój sens, zabrakłoby bowiem osobników. Można więc domyślać się, że potrzeba gatunkowa powstała w toku ewolucji tak samo jak wszystkie inne potrzeby, mianowicie osobniki lepiej do jej zaspokajania stworzone miały większą szansę reprodukcji i przekazały tę cechę swemu potomstwu, natomiast jednostki o mniejszej sprawności płciowej rozmnażały się znacznie słabiej, wskutek czego osobników dziedziczących tę cechę było mniej i szybciej oni wyginęli. W stanie obecnym potrzeba płciowa, choć niekonieczna dla utrzymania organizmu przy życiu, jest cechą jak mówi Epikur – naturalną, związaną ze strukturą organizmu, tak jak u ptaka zdolność do latania, a u pająka zdolność do snucia siatki. A także cechą konieczną z punktu widzenia ciągłości gatunku. Stąd może zdanie, że cechy osobnika sprzyjające jego wygranej w walce o byt są decydujące dla dalszej ewolucji gatunku, należałoby uznać za niepełne. Decydującymi cechami są niewątpliwie również te, które dają największą szansę spłodzenia potomstwa. Podobnie jest też z potrzebą zachowania gatunku u człowieka. Naturalną właściwością ustroju ludzkiego jest to, że obok mechanizmu kręgu przystosowawczego (R. Elert, 1939 s. 408), który składa się z odrębnych członów: podwzgórze, przedni płat przysadki, kora nadnerczy, i zostaje wprawiony w ruch przez każdą powodującą zaburzenie równowagi zmianę w świece zewnętrznym lub środowisku wewnętrznym, funkcjonuje też mechanizm kręgu czynności rozmnażania, składający się z podwzgórza, przedniego płata przysadki i gruczołów płciowych. Działanie tego mechanizmu wiąże się z czynnością całego ustroju, szczególnie u osobników płci żeńskiej, u nich bowiem czynności wegetatywne w znacznie większej mierze służą czynnościom rozrodczym aniżeli u mężczyzny (R. Ele. rt, 1959, IS. 408). Pomijając już to, że właściwy rozwój tego mechanizmu ma duży wpływ na takie cechy jak temperament i budowa anatomiczna, podkreślić należy, że od czynności tego mechanizmu, zarówno u człowieka, jak i u zwierząt, wyraźnie zależy również zachowanie osobnika. (Na przykład, w obserwacjach nad korelacją między cyklem owulacyjnym, a aktywnością motoryczną u samicy szczura stwierdzono, że u szczytu cyklu zwierzę przebiega w warunkach eksperymentalnych dziesięć mil dziennie, podczas gdy w innych dniach przebywania droga sięga zaledwie ułamka mili. Jeśli w tym czasie dojdzie do kopulacji i zapłodnienia, tego rodzaju wzmożenie aktywności nie występuje aż do końca ciąży i następnej owulacji (CI [hasła pokrewne: patronka szczecinek, clatra ulotka, monika goździalska instagram ]

 1. Maksymilian
  19 stycznia 2019

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 2. Oliwier
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: cukrzyca[…]

 3. Szymon
  23 stycznia 2019

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka monika goździalska instagram patronka szczecinek

Posted by on 8 września 2019

W tej sytuacji nawet samo pojęcie konieczności w pierwszym znaczeniu, tj. konieczności ze względu na utrzymanie się osobnika przy życiu, straciłoby swój sens, zabrakłoby bowiem osobników. Można więc domyślać się, że potrzeba gatunkowa powstała w toku ewolucji tak samo jak wszystkie inne potrzeby, mianowicie osobniki lepiej do jej zaspokajania stworzone miały większą szansę reprodukcji i przekazały tę cechę swemu potomstwu, natomiast jednostki o mniejszej sprawności płciowej rozmnażały się znacznie słabiej, wskutek czego osobników dziedziczących tę cechę było mniej i szybciej oni wyginęli. W stanie obecnym potrzeba płciowa, choć niekonieczna dla utrzymania organizmu przy życiu, jest cechą jak mówi Epikur – naturalną, związaną ze strukturą organizmu, tak jak u ptaka zdolność do latania, a u pająka zdolność do snucia siatki. A także cechą konieczną z punktu widzenia ciągłości gatunku. Stąd może zdanie, że cechy osobnika sprzyjające jego wygranej w walce o byt są decydujące dla dalszej ewolucji gatunku, należałoby uznać za niepełne. Decydującymi cechami są niewątpliwie również te, które dają największą szansę spłodzenia potomstwa. Podobnie jest też z potrzebą zachowania gatunku u człowieka. Naturalną właściwością ustroju ludzkiego jest to, że obok mechanizmu kręgu przystosowawczego (R. Elert, 1939 s. 408), który składa się z odrębnych członów: podwzgórze, przedni płat przysadki, kora nadnerczy, i zostaje wprawiony w ruch przez każdą powodującą zaburzenie równowagi zmianę w świece zewnętrznym lub środowisku wewnętrznym, funkcjonuje też mechanizm kręgu czynności rozmnażania, składający się z podwzgórza, przedniego płata przysadki i gruczołów płciowych. Działanie tego mechanizmu wiąże się z czynnością całego ustroju, szczególnie u osobników płci żeńskiej, u nich bowiem czynności wegetatywne w znacznie większej mierze służą czynnościom rozrodczym aniżeli u mężczyzny (R. Ele. rt, 1959, IS. 408). Pomijając już to, że właściwy rozwój tego mechanizmu ma duży wpływ na takie cechy jak temperament i budowa anatomiczna, podkreślić należy, że od czynności tego mechanizmu, zarówno u człowieka, jak i u zwierząt, wyraźnie zależy również zachowanie osobnika. (Na przykład, w obserwacjach nad korelacją między cyklem owulacyjnym, a aktywnością motoryczną u samicy szczura stwierdzono, że u szczytu cyklu zwierzę przebiega w warunkach eksperymentalnych dziesięć mil dziennie, podczas gdy w innych dniach przebywania droga sięga zaledwie ułamka mili. Jeśli w tym czasie dojdzie do kopulacji i zapłodnienia, tego rodzaju wzmożenie aktywności nie występuje aż do końca ciąży i następnej owulacji (CI [hasła pokrewne: patronka szczecinek, clatra ulotka, monika goździalska instagram ]

 1. Maksymilian
  19 stycznia 2019

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 2. Oliwier
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: cukrzyca[…]

 3. Szymon
  23 stycznia 2019

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

Powiązane tematy z artykułem: clatra ulotka monika goździalska instagram patronka szczecinek