W zmianach komórek watrobowych dopatruja sie niektórzy klinicysci przyczyny tworzenia sie kamieni barwnikowo-wapniowych-barwnikowych

Lut. 18, 2019 by

W zmianach komórek wątrobowych dopatrują się niektórzy klinicyści przyczyny tworzenia się kamieni barwnikowo-wapniowych-barwnikowych w drogach żółciowych wewnątrzwątrobowych, skąd mogą się one dostawać do pęcherzyka żółciowego. Kamyki te są małe, miękkie,

Zejscie kamicowego zapalenia pecherzyka zólciowego

Lut. 18, 2019 by

Zejście kamicowego zapalenia pęcherzyka żółciowego może, być różne w najpomyślniejszym przypadku może nastąpić zupełne wyzdrowienie z powrotem do stanu prawidłowego (restitutio ad integrum). Częściej na tle zapalenia okołopęcherzykowego dochodzi do

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku

Lut. 14, 2019 by

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku, konieczne bowiem staje się spełnienie jeszcze jednego warunku – adekwatne odzwierciedlenie w świadomości przedmiotu tej potrzeby. Okoliczność ta powoduje nadto obok skomplikowania jednocześnie

Wprawdzie istnieje zawsze mozliwosc zaspokojenia potrzeby seksualnej bez udzialu partnera

Lut. 14, 2019 by

Wprawdzie istnieje zawsze możliwość zaspokojenia potrzeby seksualnej bez udziału partnera, jednakże takie samotnicze techniki nie dają człowiekowi, jak wiadomo, tak pełnego zaspokojenia jak techniki dwuosobowe i mogą dominować tylko w

Drugi argument przemawiajacy rzekomo za prawdziwoscia tezy o sublimacji zaczerpniety jest raczej z socjologii

Lut. 13, 2019 by

Drugi argument przemawiający rzekomo za prawdziwością tezy o sublimacji zaczerpnięty jest raczej z socjologii – jest to mianowicie twierdzenie, jakoby polityczna prężność i ekspansywność społeczeństw rosła w miarę ograniczeń w

Rozumowanie tego typu jak przytoczony argument Unwina charakteryzuje poza bledami logicznymi (zaklada sie z góry to

Lut. 13, 2019 by

Rozumowanie tego typu jak przytoczony argument Unwina charakteryzuje poza błędami logicznymi (zakłada się z góry to, co miało zostać udowodnione), dyletancki psychologizm, upraszczający rzeczywistość i nie biorący pod uwagę skomplikowanych,

Zacznijmy te próbe interpretacji od zastanowienia sie nad mnogoscia norm i obyczajów spolecznych

Lut. 13, 2019 by

Zacznijmy tę próbę interpretacji od zastanowienia się nad mnogością norm i obyczajów społecznych, które regulują zaspokajanie potrzeby seksualnej. Wydaje się, że nie dowodzą one wcale jakiegoś wyjątkowego znaczenia tej potrzeby

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 5

Lut. 11, 2019 by

Wyniki wahają się od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na mniej objawów i lepszy stan zdrowia.15 Dokonano oceny sukcesów technicznych i proceduralnych oraz zarejestrowano niepożądane zdarzenia peryprocesowe

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 5

Lut. 8, 2019 by

Wszystkie dostępne wartości FVC od wartości wyjściowej do 52. tygodnia były stosowane w modelu pierwotnym, w tym pomiary FVC podczas wizyty kontrolnej u pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali leczenie badaniem i

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 3

Lut. 8, 2019 by

Po 6 miesiącach leczenia, pacjenci, u których stan się pogorszył, mogli otrzymywać azatioprynę, cyklofosfamid, cyklosporynę, N-acetylocysteinę lub więcej niż 15 mg prednizonu dziennie lub równoważne, według uznania badacza. W przypadku