Dlugotrwala egzystencja w stanie leku przed glodem jest – jak zdaje sie wynikac z tych obserwacji czynnikiem bardziej deformujacym osobowosc niz sam glód

Wrz. 9, 2019 by

Co jednak najciekawsze, analiza ich biografii wykazuje, że właściwie w życiu swoim nie doświadczyli oni nigdy ciężkiego, wyrażającego się w objawach opisanych przez Bogdanowicza głodu. W najcięższych chwilach zawsze, dysponowali

Stad moze zdanie, ze cechy osobnika sprzyjajace jego wygranej w walce o byt sa decydujace dla dalszej ewolucji gatunku, nalezaloby uznac za niepelne

Wrz. 8, 2019 by

W tej sytuacji nawet samo pojęcie konieczności w pierwszym znaczeniu, tj. konieczności ze względu na utrzymanie się osobnika przy życiu, straciłoby swój sens, zabrakłoby bowiem osobników. Można więc domyślać się,

Zreszta przesada byloby uwazac – te mozliwosc rozdzialu czynnosci seksualnych lad biologicznego celu rozmnazania za wlasciwy

Wrz. 7, 2019 by

Zresztą przesadą byłoby uważać – tę możliwość rozdziału czynności seksualnych lad biologicznego celu rozmnażania za właściwy, tylko człowiekowi. Wiadomo, że małpy onanizują się, a nawet uprawiają stosunki homoseksualne. B. Zawadzki

Wprawdzie istnieje zawsze mozliwosc zaspokojenia potrzeby seksualnej bez udzialu partnera

Wrz. 7, 2019 by

Wprawdzie istnieje zawsze możliwość zaspokojenia potrzeby seksualnej bez udziału partnera, jednakże takie samotnicze techniki nie dają człowiekowi, jak wiadomo, tak pełnego zaspokojenia jak techniki dwuosobowe i mogą dominować tylko w

Zacznijmy te próbe interpretacji od zastanowienia sie nad mnogoscia norm i obyczajów spolecznych

Wrz. 6, 2019 by

Zacznijmy tę próbę interpretacji od zastanowienia się nad mnogością norm i obyczajów społecznych, które regulują zaspokajanie potrzeby seksualnej. Wydaje się, że nie dowodzą one wcale jakiegoś wyjątkowego znaczenia tej potrzeby

Lenalidomid i deksametazon u pacjentów ze szpiczakiem nie kwalifikujących się do leczenia AD 10

Wrz. 5, 2019 by

18 cykli lenalidomidu-deksametazonu i 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu w porównaniu z MPT), ważne jest rozważenie zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa. Ciągły lenalidomid-deksametazon jest skuteczniejszym reżimem niż 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu: ciągły reżim

Lenalidomid i deksametazon u pacjentów ze szpiczakiem nie kwalifikujących się do leczenia AD 7

Wrz. 5, 2019 by

Neutropenia gorączkowa występowała rzadko, występowała u 1% pacjentów leczonych ciągłym lenalidomidem-deksametazonem, u 3% pacjentów leczonych 18 cyklami lenalidomidu-deksametazonu iu 3% pacjentów leczonych MPT. Częstość małopłytkowości 3. i 4. stopnia oraz

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 7

Wrz. 2, 2019 by

Wyniki śmiertelności Analiza śmiertelności z wszystkich przyczyn wykazała mniej zgonów w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo, chociaż różnica nie była znacząca. Jedenaście pacjentów (4,0%) w grupie pirfenidonu zmarło w

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 5

Wrz. 2, 2019 by

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa są zgłaszane jako zdarzenia, które wystąpiły w okresie od wartości początkowej do 28 dni po ostatniej dawce badanego leku. Wyniki Badaj pacjentów Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 8

Wrz. 1, 2019 by

Ostre zaostrzenie w INPULSIS-1 i INPULSIS-2 w INPULSIS-1 w INPULSIS-1 nie wykazało istotnych różnic między grupami nintedanibu i placebo w czasie do pierwszego ostrego zaostrzenia (współczynnik ryzyka w nintedanibie grupa,