Próba Gellcgo

Wrz. 18, 2019 by

W badaniu słuchu zwykłymi stroikami stwierdzimy upośledzenie przewodnictwa powietrznego dla wszystkich tonów, z przewagą upośledzenia dla tonów niskich. W badaniu audiometrycznym tzw. przewodnictwo powietrzne jest upośledzone bardziej równomiernie dla wszystkich

RANY POSTRZALOWE PLUCA

Wrz. 17, 2019 by

RANY POSTRZAŁOWE PŁUCA 1. RANA POSTRZAŁOWA KLATKI PIERSIOWEJ Z MAŁYM OTWOREM W przypadku, w którym można wyłączyć jednocześnie uszkodzenie narządów jamy brzusznej mamy następujące możliwości: 1) Nie ma duszności i

nie stwierdzamy w tym czasie objawów krwawienia wtórnego

Wrz. 16, 2019 by

krwawienie utrzymuje sie

Wrz. 15, 2019 by

W razie zakażenia lub wystąpienia dużego wysięku odczynowego wprowadzamy przez międzyżebrze do jamy opłucnowej trójgraniec i łączymy go z aparatem ssącym Perthesa – Harterta (p. niżej), a prócz tego co

Otwór klatki piersiowej

Wrz. 15, 2019 by

Punktem wyjscia do badania róznych zmian w przemianie materii jest wielkosc tzw. podstawowej przemiany materii

Wrz. 12, 2019 by

Punktem wyjścia do badania różnych zmian w przemianie materii jest wielkość tzw. podstawowej przemiany materii. Pod podstawową przemianą materii rozumiemy ilość wytworzonych kilokalorii lub stopień zapotrzebowania tlenu w litrach na

Byly to obserwacje kliniczne przeprowadzane na ludziach, którzy przeszli glodówke, w warunkach, jesli je tak mozna nazwac, naturalnych

Wrz. 9, 2019 by

Stąd też autorzy skłonni są sądzić, że istotną rolę w wystąpieniu objawów psychotycznych odegrało poza głodówką organiczne uszkodzenie mózgu, które jak sądzą – musiało u tych osobników już nastąpić. Drugim

Przyczyny tego mozna dopatrywac sie we wspomnianym juz, charakterystycznym dla czlowieka zjawisku odrebnosci swiadomosci

Wrz. 8, 2019 by

Potwierdza to dobitnie statystyka. Dziewięćdziesiąt procent – rozbitków umiera w ciągu trzech dni po katastrofie, a trzeba więcej czasu, aby umrzeć z głodu lub pragnienia (A Bombard, 1958, s. 9).

Lenalidomid i deksametazon u pacjentów ze szpiczakiem nie kwalifikujących się do leczenia AD 10

Wrz. 5, 2019 by

18 cykli lenalidomidu-deksametazonu i 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu w porównaniu z MPT), ważne jest rozważenie zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa. Ciągły lenalidomid-deksametazon jest skuteczniejszym reżimem niż 18 cykli lenalidomidu-deksametazonu: ciągły reżim

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 4

Wrz. 1, 2019 by

Całkowity wynik i punktacja dla każdej domeny mieści się w zakresie od 0 do 100, z wyższymi wynikami wskazującymi na gorszą jakość życia związaną ze zdrowiem .4,15 Nie stwierdzono minimalnie