Trabka sluchowa jest dobrze drozna

Wrz. 18, 2019 by

Prawdopodobne jest wreszcie, że wstrząsy wywołane każdym hałasem doprowadzają do chwilowych zmian fizyko-chemicznych w uchu wewnętrznym, co również może przyczyniać się do lepszego słyszenia otosklerotyka. Badaniem przedmiotowym stwierdzamy zwykle, że

transformacja przewodnictwa powietrznego w kostne

Wrz. 18, 2019 by

Jeśli stwierdzimy brak tych wahań głośności, mówimy, że Gellć jest patologiczny, gdy wahania głośności zaznaczą się, mówimy że Gellć jest fizjologiczny. W okresie, w którym operujemy chorych, stwierdzamy prawie zawsze

zaczeto poszukiwac sposobu odsloniecia blednika bloniastego

Wrz. 18, 2019 by

Wielka liczba środków, jakie stosowano w tym cierpieniu, wykazała ich zupełną prawie bezskuteczność. Ostatnio budzą znów większe zainteresowanie preparaty przytarczycy i witamina D2. Jedynym dziś najskuteczniejszym leczeniem objawowym jest zabieg

Jezeli jama oplucnowa nie ulegla otwarciu przez pocisk, robimy ciecie platowe Kochera

Wrz. 17, 2019 by

Jeżeli jama opłucnowa nie uległa otwarciu przez pocisk, robimy cięcie płatowe Kochera. Przecinamy najpierw jedynie części miękkie płata: od góry cięcie biegnie wzdłuż 3, od dołu wzdłuż 6 międzyżebrza, a

ODMA PIERSIOWA OTWARTA SZEROKO

Wrz. 15, 2019 by

Ostateczne zaopatrzenie otwartej odmy piersiowej powinno nastapic jak najpredzej

Wrz. 15, 2019 by

Ostateczne zaopatrzenie otwartej odmy piersiowej powinno nastąpić jak najprędzej. W znieczuleniu miejscowym lub lepiej w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym wycinamy brzegi rany, usuwamy odłamki kostne i wygładzamy końce żeber; jeżeli nie

odpornosc komórkowa jest najistotniejszym czynnikiem w niewrazliwosci na raka.

Wrz. 13, 2019 by

Mimo wszystko wydaje się, że odporność komórkowa jest najistotniejszym czynnikiem w niewrażliwości na raka. Naturalnie należy tę odporność rozumieć jako obronę przed powstawaniem raka, gdyż nieliczne powstałe komórki rakowe będą

bialko niezastapione

Wrz. 13, 2019 by

Można również mierzyć intensywność utleniania ilością zużytego tlenu w jednostce czasu, gdyż wiemy, że zużycie l litra tlenu daje dla węglowodanów 5,047 kilokalorii, dla tłuszczów 4,686 i białek 4,485 kilokalorii.

Powloki zewnetrzne w napadzie kolki zólciowej czesto sa blade lub zabarwione zóltaczkowo

Wrz. 10, 2019 by

Powłoki zewnętrzne w napadzie kolki żółciowej często są blade lub zabarwione żółtaczkowo. Żółtaczka może być pochodzenia mechanicznego albo zależy od nieżytu dróg żółciowych lub od uszkodzenia komórek wątrobowych. Żółtaczkę mechaniczną

Byly to obserwacje kliniczne przeprowadzane na ludziach, którzy przeszli glodówke, w warunkach, jesli je tak mozna nazwac, naturalnych

Wrz. 9, 2019 by

Stąd też autorzy skłonni są sądzić, że istotną rolę w wystąpieniu objawów psychotycznych odegrało poza głodówką organiczne uszkodzenie mózgu, które jak sądzą – musiało u tych osobników już nastąpić. Drugim