Dostrzegalne objawy rozpoczynaja sie zwykle po okresie pokwitania

Wrz. 19, 2019 by

W całości jednak przyczyny powstania opisanych zmian kostnych nie możemy wyjaśnić. Zmiany troficzne w I zakresie ucha zewnętrznego, jak ścieńczenie skóry przewodu, zanik gruczołów (brak woskowiny), cienkość błony, słabe odczyny

Leczenie ludzi z nadczynnoscia tarczycy

Wrz. 11, 2019 by

Przy wielkiej pobudliwości nerwowo-psychicznej chorych na nadczynność tarczycy (thyreotoxicosis) i przy ich wielkim dynamicznym oddziaływaniu staje się zrozumiałe, że nie tylko zwiększa się podstawowa przemiana materii, ale także zwiększa się

Powloki zewnetrzne w napadzie kolki zólciowej czesto sa blade lub zabarwione zóltaczkowo

Wrz. 10, 2019 by

Powłoki zewnętrzne w napadzie kolki żółciowej często są blade lub zabarwione żółtaczkowo. Żółtaczka może być pochodzenia mechanicznego albo zależy od nieżytu dróg żółciowych lub od uszkodzenia komórek wątrobowych. Żółtaczkę mechaniczną

Pierwszym jest posiadanie i prawidlowe funkcjonowanie mechanizmów fizjologicznych, umozliwiajacych zaspokojenie tej potrzeby (krag czynnosci rozmnazania).

Wrz. 7, 2019 by

Istnieją też innego typu zależności obu mechanizmów, jak na przykład wstrzymanie czynności rozrodczych jako reakcja na niebezpieczeństwo (Tietze, 1959, s. 413). Ta ostatnia zależność będzie prawdopodobnie wyrazem fizjologicznej nadrzędności interesów

Lenalidomid i deksametazon u pacjentów ze szpiczakiem nie kwalifikujących się do leczenia AD 8

Wrz. 5, 2019 by

Badana populacja była starsza i miała gorsze rokowanie niż w innych podobnych populacjach pacjentów we wcześniejszych badaniach III fazy.1-3,25,26 Odsetek pacjentów w wieku powyżej 75 lat (35%) wynosił 5 i

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 5

Wrz. 4, 2019 by

Wyniki wahają się od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na mniej objawów i lepszy stan zdrowia.15 Dokonano oceny sukcesów technicznych i proceduralnych oraz zarejestrowano niepożądane zdarzenia peryprocesowe

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 4

Wrz. 4, 2019 by

Jego średnica rozszerza się wraz z ciśnieniem napełniania balonu półkolistego, który ma kształt klepsydry, a urządzenie odpowiada zwężającej się anatomii zatoki wieńcowej (ryc. 1). Podwójną terapię przeciwpłytkową podawano przez co

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 3

Wrz. 4, 2019 by

Protokół badania i poprawki, a także formularz świadomej zgody, zostały sprawdzone i zatwierdzone przez odpowiedni organ krajowy w każdym kraju oraz przez niezależną komisję etyki w każdym centrum uczestniczącym. Badanie

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej

Wrz. 4, 2019 by

Wielu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, którzy nie są kandydatami do rewaskularyzacji, cierpi na dusznicę bolesną pomimo standardowej terapii medycznej. Rozciągający się balon, ze stali nierdzewnej, w kształcie klepsydry, urządzenie

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 5

Wrz. 2, 2019 by

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa są zgłaszane jako zdarzenia, które wystąpiły w okresie od wartości początkowej do 28 dni po ostatniej dawce badanego leku. Wyniki Badaj pacjentów Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka