naklucie wykazuje krew

Cze. 25, 2019 by

POSTRZAL PIERSIOWO – BRZUSZNY

Cze. 23, 2019 by

Punktem wyjscia do badania róznych zmian w przemianie materii jest wielkosc tzw. podstawowej przemiany materii

Cze. 21, 2019 by

Punktem wyjścia do badania różnych zmian w przemianie materii jest wielkość tzw. podstawowej przemiany materii. Pod podstawową przemianą materii rozumiemy ilość wytworzonych kilokalorii lub stopień zapotrzebowania tlenu w litrach na

Zmiany te uwidocznily sie wyraznie przy analizie wyników badan Wielowymiarowa Skala Diagnostyczna MMPI).

Cze. 18, 2019 by

W wielu wypadkach wystąpiło znaczne obniżenie samokontroli etycznej. Zaobserwowano złe maniery przy jedzeniu, jak np. głośnego siorbania i wylizywania talerzy. Co najciekawsze, badania testowe nie wykazały obniżenia poziomu inteligencji, jakkolwiek

Pierwszym jest posiadanie i prawidlowe funkcjonowanie mechanizmów fizjologicznych, umozliwiajacych zaspokojenie tej potrzeby (krag czynnosci rozmnazania).

Cze. 16, 2019 by

Istnieją też innego typu zależności obu mechanizmów, jak na przykład wstrzymanie czynności rozrodczych jako reakcja na niebezpieczeństwo (Tietze, 1959, s. 413). Ta ostatnia zależność będzie prawdopodobnie wyrazem fizjologicznej nadrzędności interesów

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 3

Cze. 13, 2019 by

Protokół badania i poprawki, a także formularz świadomej zgody, zostały sprawdzone i zatwierdzone przez odpowiedni organ krajowy w każdym kraju oraz przez niezależną komisję etyki w każdym centrum uczestniczącym. Badanie

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 2

Cze. 13, 2019 by

Po wszczepieniu urządzenia do zatoki wieńcowej, lokalne przerwanie przepływu i reakcja naczyniowa prowadzą do hiperplastycznej odpowiedzi w ścianie naczynia, z niedrożnością fenestracji w metalowej siatce. Centralna kryza urządzenia pozostaje patentem

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 4

Cze. 11, 2019 by

Przeprowadzono również analizy wspomagające w celu oceny odporności na działanie FVC. Dwa główne drugorzędne punkty końcowe i trzy dodatkowe drugorzędowe punkty końcowe zostały wcześniej zdefiniowane. Kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi, które

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 9

Cze. 9, 2019 by

Odsetek pacjentów, którzy zmarli z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 52-tygodniowego okresu leczenia wynosił 5,5% w grupie nintedanibu i 7,8% w grupie placebo (współczynnik ryzyka w grupie nintedanibu, 0,70; 95% CI,

Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach ad 5

Cze. 7, 2019 by

W sumie, 96,0% pacjentów miało ujemny wynik testu na RT-PCR w czasie rzeczywistym w ciągu tygodnia po tym, jak ich temperatura powróciła do normy. Wyniki jednozmiennej analizy ryzyka stałego dodatniego