Leczenie ludzi z nadczynnoscia tarczycy

Lut. 18, 2019 by

Przy wielkiej pobudliwości nerwowo-psychicznej chorych na nadczynność tarczycy (thyreotoxicosis) i przy ich wielkim dynamicznym oddziaływaniu staje się zrozumiałe, że nie tylko zwiększa się podstawowa przemiana materii, ale także zwiększa się

Po wyjsciu z pecherzyka zólciowego kamien moze uwieznac we wspólnym przewodzie zólciowym

Lut. 17, 2019 by

Po wyjściu z pęcherzyka żółciowego kamień może uwięznąć we wspólnym przewodzie żółciowym, wywołując całkowitą lub częściową jego niedrożność (occlusio ductus cnoledochi compieta lub partialis). Najczęstszym zejściem ostrego zapalenia pęcherzyka na

Zmiany te uwidocznily sie wyraznie przy analizie wyników badan Wielowymiarowa Skala Diagnostyczna MMPI).

Lut. 16, 2019 by

W wielu wypadkach wystąpiło znaczne obniżenie samokontroli etycznej. Zaobserwowano złe maniery przy jedzeniu, jak np. głośnego siorbania i wylizywania talerzy. Co najciekawsze, badania testowe nie wykazały obniżenia poziomu inteligencji, jakkolwiek

Drugi argument przemawiajacy rzekomo za prawdziwoscia tezy o sublimacji zaczerpniety jest raczej z socjologii

Lut. 13, 2019 by

Drugi argument przemawiający rzekomo za prawdziwością tezy o sublimacji zaczerpnięty jest raczej z socjologii – jest to mianowicie twierdzenie, jakoby polityczna prężność i ekspansywność społeczeństw rosła w miarę ograniczeń w

Przyklady przytaczane przez zwolenników tych pogladów nieraz stanowia interesujace obserwacje

Lut. 13, 2019 by

Przykłady przytaczane przez zwolenników tych poglądów nieraz stanowią interesujące obserwacje, mogą jednak być impretowane w inny sposób, bardziej zgodny z danymi naukami i zdrowym rozsądkiem. 5. ROLA POTRZEBY SEKSUALNEJ W

Skuteczność urządzenia zwężającego zatoki wieńcowe w opornej dławicy piersiowej AD 7

Lut. 10, 2019 by

Nie było istotnych różnic między obiema grupami pod względem poprawy stabilności dławicy piersiowej (18,1 vs. 8,3 punktów, P = 0,16) lub częstotliwości dławicowej (15,3 vs 11,0 punktów, P = 0,44)

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 7

Lut. 9, 2019 by

Wyniki śmiertelności Analiza śmiertelności z wszystkich przyczyn wykazała mniej zgonów w grupie pirfenidonu niż w grupie placebo, chociaż różnica nie była znacząca. Jedenaście pacjentów (4,0%) w grupie pirfenidonu zmarło w

Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach

Lut. 6, 2019 by

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem pandemii grypy A (H1N1) w 2009 r. W Chinach udokumentowano 10 maja. Następnie zbadano osoby z podejrzeniem zakażenia i kontaktami osób podejrzanych o zakażenie. Osoby, u

Warianty genetyczne związane z Lp (a) poziomem lipoproteiny i chorobą wieńcową

Lut. 4, 2019 by

Zwiększony poziom lipoprotein Lp (a) został zidentyfikowany jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, która jest wysoce dziedziczna. Genetyczne determinanty poziomu lipoprotein Lp (a) i ich znaczenie dla ryzyka choroby wieńcowej

Warianty genetyczne związane z Lp (a) poziomem lipoproteiny i chorobą wieńcową ad 8

Lut. 2, 2019 by

W przypadku osób, korelacja pomiędzy poziomem lipoprotein Lp (a) a wynikiem testu immunoturbidymetrycznego Immuno wynosiła 0,94. Mediana poziomu Lp (a) w lipoproteinie wynosiła 15,1 mg na decylitr (zakres międzykwartylu, 7,2