Trabka sluchowa jest dobrze drozna

Gru. 18, 2018 by

Prawdopodobne jest wreszcie, że wstrząsy wywołane każdym hałasem doprowadzają do chwilowych zmian fizyko-chemicznych w uchu wewnętrznym, co również może przyczyniać się do lepszego słyszenia otosklerotyka. Badaniem przedmiotowym stwierdzamy zwykle, że

Próba Gellcgo

Gru. 18, 2018 by

W badaniu słuchu zwykłymi stroikami stwierdzimy upośledzenie przewodnictwa powietrznego dla wszystkich tonów, z przewagą upośledzenia dla tonów niskich. W badaniu audiometrycznym tzw. przewodnictwo powietrzne jest upośledzone bardziej równomiernie dla wszystkich

Jezeli jama oplucnowa nie ulegla otwarciu przez pocisk, robimy ciecie platowe Kochera

Gru. 17, 2018 by

Jeżeli jama opłucnowa nie uległa otwarciu przez pocisk, robimy cięcie płatowe Kochera. Przecinamy najpierw jedynie części miękkie płata: od góry cięcie biegnie wzdłuż 3, od dołu wzdłuż 6 międzyżebrza, a

Ranny ma utrudnienie oddychania i slabe tetno

Gru. 17, 2018 by