To niezwykle trafne ujecie potrzeby zachowania gatunku jako naturalnej, ale niekoniecznej nasuwa pytanie

Lut. 15, 2019 by

Zwrócił na to uwagę już w III w. przed naszą erą twórca pierwszej i do dziś dnia jednej z najlepszych klasyfikacji potrzeb ludzkich – Epikur. Podzielił on pożądania na: 1)

Odpowiednio do tego równiez status spoleczny kucharza byl niezwykle wysoki

Lut. 15, 2019 by

Przykładów można cytować wiele wiadomo, jak sprzyjają obżarstwu tradycje stołu przy uroczystościach weselnych, różnych świętach itd. , wiemy też, że je się nieraz dla towarzystwa, z nudów, z chciwości, z

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku

Lut. 14, 2019 by

Komplikuje to znacznie zaspokajanie potrzeby zachowania gatunku, konieczne bowiem staje się spełnienie jeszcze jednego warunku – adekwatne odzwierciedlenie w świadomości przedmiotu tej potrzeby. Okoliczność ta powoduje nadto obok skomplikowania jednocześnie

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc

Lut. 10, 2019 by

W dwóch z trzech badań fazy 3 pirfenidon, doustna terapia przeciwwłóknieniowa, zmniejszała postęp choroby, mierzony spadkiem siły życiowej (FVC) lub wydolnością życiową u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc; w trzeciej

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 8

Lut. 7, 2019 by

Ostre zaostrzenie w INPULSIS-1 i INPULSIS-2 w INPULSIS-1 w INPULSIS-1 nie wykazało istotnych różnic między grupami nintedanibu i placebo w czasie do pierwszego ostrego zaostrzenia (współczynnik ryzyka w nintedanibie grupa,

Kontrolowana próba odnerwienia nerek dla opornego nadciśnienia AD 3

Lut. 6, 2019 by

Po 6 miesiącach pacjenci w grupie kontrolnej mogli przejść na drugą stronę, aby poddać się odnerwieniu, jeśli nadal spełniali kryteria włączenia do badania. Badanie leczenia Pacjenci w grupie leczonej poddani

Kliniczne cechy początkowych przypadków zakażenia wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) w 2009 r. W Chinach cd

Lut. 6, 2019 by

Dane zostały sprawdzone przez przeszkolony zespół lekarzy i studentów medycyny i wpisane w dwóch egzemplarzach do skomputeryzowanej bazy danych. Poufność pacjenta zachowano, rejestrując jedynie datę urodzenia i płeć w formularzu

Rezultaty długoterminowe związane z wczesną repolaryzacją w elektrokardiografii ad

Lut. 5, 2019 by

Przeprowadziliśmy również analizę wtórną, która porównała znaczenie prognostyczne wzoru wczesnej repolaryzacji z opisanymi wcześniej markerami ryzyka elektrokardiograficznego, takimi jak odstęp QT skorygowany o częstość akcji serca (QTc) i objawy przerostu

Tydzień 1 Debaty Senackiej – Zmiana ustawy reformującej

Lut. 2, 2019 by

Ambitna reforma Demokratów zrezygnowała z pierwszego tygodnia debaty senackiej bez porażki republikańskich poprawek, które wyeliminowałyby cięcia wydatków w Medicare i zabiły nowy program opieki długoterminowej broniony przez zmarłego senatora Edwarda

Injectionable Colagenase Clostridium Histolyticum for Dupuytrens Contracture

Lut. 1, 2019 by

Hurst i in. (Wydanie 3 września) raport na temat istotnego efektu terapeutycznego wstrzykiwanej kolagenazy Clostridium histolyticum u pacjentów z przykurczem Dupuytrena. Zgłaszają również dwa przypadki pęknięcia ścięgien. Jesteśmy zaniepokojeni głębokością