szkodliwosc przeziebien i niezytów

Wrz. 17, 2019 by

Jeśli, natomiast znaczniejsze upośledzenie słuchu zależy nie od upośledzenia ruchomości łańcucha kosteczek, lecz od upośledzenia nerwu, to mocne zatkanie przewodów zewnętrznych spowoduje dodatkowo upośledzenie ruchomości łańcucha kosteczek, a przez to

W wylewie krwawym do jamy oplucnej, odwrotnie, zarówno wdech jak wydech sa u trudnione

Wrz. 16, 2019 by

W wylewie krwawym do jamy opłucnej, odwrotnie, zarówno wdech jak wydech są u trudnione. Jeżeli połowa klatki piersiowej po stronie uszkodzenia jest silnie rozdęta, rozpoznajemy odmę zastawkową. W obu przypadkach

Dobre wyniki w zwalczaniu odmy daje postepowanie Thierscha

Wrz. 16, 2019 by

Dobre wyniki w zwalczaniu odmy daje postępowanie Thierscha: po wkłuciu igły odmowej do opłucnej przez jedną z przestrzeni międzyżebrowych przedniej ściany klatki piersiowej łączymy szczelnie nasadkę igły z palcem rękawiczki

Zasadniczy wplyw na przemiane materii wywiera tarczyca

Wrz. 12, 2019 by

Rola tarczycy Zasadniczy wpływ na przemianę materii wywiera tarczyca. Już dawno stwierdzono doświadczalnie i klinicznie, że w chorobie Graves-Basedowa zwiększa się przemiana materii obrzęku zaś śluzowym przemiana materii znacznie się

Rola wieku

Wrz. 12, 2019 by

Rola wieku Wiek odgrywa dużą rolę w podstawowej przemianie materii. We wczesnym dzieciństwie, to jest w okresie wzmożonego wzrostu, procesy utleniania przebiegają znacznie intensywniej, przy czym intensywność ta jest wyraźna

Tajemnica ludzi aktywnych i twórczych

Wrz. 6, 2019 by

Tajemnicą ludzi aktywnych i twórczych, a przy tym harmonijnych i zrównoważonych, może być po prostu zdyscyplinowanie, opanowania potrzeby seksualnej i wyznaczenie jej właściwego miejsca wśród innych potrzeb, może nawet podporządkowanie

Lenalidomid i deksametazon u pacjentów ze szpiczakiem nie kwalifikujących się do leczenia AD 7

Wrz. 5, 2019 by

Neutropenia gorączkowa występowała rzadko, występowała u 1% pacjentów leczonych ciągłym lenalidomidem-deksametazonem, u 3% pacjentów leczonych 18 cyklami lenalidomidu-deksametazonu iu 3% pacjentów leczonych MPT. Częstość małopłytkowości 3. i 4. stopnia oraz

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 2

Wrz. 3, 2019 by

Jedno z tych badań przeprowadzono w Japonii i objęło 275 pacjentów. Następnie przeprowadzono dwa międzynarodowe badania: Badania kliniczne oceniające pirfenidon w idiopatycznym włóknieniu płuc: badanie skuteczności i bezpieczeństwo wyników (badania

Faza 3 Pirfenidonu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc AD 4

Wrz. 2, 2019 by

Przeprowadzono również analizy wspomagające w celu oceny odporności na działanie FVC. Dwa główne drugorzędne punkty końcowe i trzy dodatkowe drugorzędowe punkty końcowe zostały wcześniej zdefiniowane. Kluczowymi drugorzędowymi punktami końcowymi, które

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Nintedanibu w idiopatycznym zwłóknieniu płuc AD 5

Wrz. 1, 2019 by

Wszystkie dostępne wartości FVC od wartości wyjściowej do 52. tygodnia były stosowane w modelu pierwotnym, w tym pomiary FVC podczas wizyty kontrolnej u pacjentów, którzy przedwcześnie przerwali leczenie badaniem i