Posted by on 11 września 2019

W zmianach komórek wątrobowych dopatrują się niektórzy klinicyści przyczyny tworzenia się kamieni barwnikowo-wapniowych-barwnikowych w drogach żółciowych wewnątrzwątrobowych, skąd mogą się one dostawać do pęcherzyka żółciowego. Kamyki te są małe, miękkie, kuliste, ciemnobrunatne lub czarne. Wysychając rozpadają się na drobny piasek. Mają one powstawać w sposób następujący komórki wątrobowe, uległe w zapaleniu miąższowym martwicy, przeistaczają się w bezpostaciową masę składającą się z bilirubiny i zwyrodniałej protoplazmy. Masa ta może nasiąkać wapnem, tworzącym z bilirubiną związek w postaci bilirubinianu wapnia, tak iż wytwarza się kamyk zawierający tzw. bilibuminę, tzn. mieszaninę bilirubiny, bilirubinianu wapnia i osnowy białkowej. Kamyki te dostają się do najmniejszych dróg żółciowych, skąd z żółcią bywają wydalane do dwunastnicy bezpośrednio lub po przejściu przez pęcherzyk żółciowy. Kamyki żółciowe b arwnikowe i barwnikowo-wapniowe można dość często stwierdzić w żółci wyciekającej z pooperacyjnych przetok żółciowych. Streszczając dotychczasowe zdobycze kliniki, dotyczące wywodu chorobowego kamicy żółciowej, dochodzi się do wniosku, że wywód ten jest złożony. W tworzeniu się kamieni w układzie żółciowym biorą udział takie czynniki, jak zastój żółci, zależny od utrudnienia jej odpływu wskutek przeszkód pochodzenia organicznego lub czynnościowego, zakażenie pęcherzyka żółciowego, jego zapalenie surowicze na tle toksycznym oraz zaburzenie przemiany cholesterolowej, w szczególności upośledzenie żółcianotwórczej czynności wątroby. Kojarząc się z sobą w najrozmaitszy sposób czynniki te stwarzają warunki zmieniające skład żółci (dyscholia) i wzajemny stosunek jej składników prawidłowych, wskutek czego dochodzi do wytwarzania się kamieni żółciowych. [więcej w: medikool skoczów, witamina b17 wikipedia, macmiror complex 500 ulotka ]

 1. Nikola
  15 stycznia 2019

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 2. Artur
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: Dentysta Kielce[…]

 3. Desert Haze
  19 stycznia 2019

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 4. Bearded Angler
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do najlepsze aminokwasy[…]

 5. Mr. Spy
  23 stycznia 2019

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

Powiązane tematy z artykułem: macmiror complex 500 ulotka medikool skoczów witamina b17 wikipedia

Posted by on 11 września 2019

W zmianach komórek wątrobowych dopatrują się niektórzy klinicyści przyczyny tworzenia się kamieni barwnikowo-wapniowych-barwnikowych w drogach żółciowych wewnątrzwątrobowych, skąd mogą się one dostawać do pęcherzyka żółciowego. Kamyki te są małe, miękkie, kuliste, ciemnobrunatne lub czarne. Wysychając rozpadają się na drobny piasek. Mają one powstawać w sposób następujący komórki wątrobowe, uległe w zapaleniu miąższowym martwicy, przeistaczają się w bezpostaciową masę składającą się z bilirubiny i zwyrodniałej protoplazmy. Masa ta może nasiąkać wapnem, tworzącym z bilirubiną związek w postaci bilirubinianu wapnia, tak iż wytwarza się kamyk zawierający tzw. bilibuminę, tzn. mieszaninę bilirubiny, bilirubinianu wapnia i osnowy białkowej. Kamyki te dostają się do najmniejszych dróg żółciowych, skąd z żółcią bywają wydalane do dwunastnicy bezpośrednio lub po przejściu przez pęcherzyk żółciowy. Kamyki żółciowe b arwnikowe i barwnikowo-wapniowe można dość często stwierdzić w żółci wyciekającej z pooperacyjnych przetok żółciowych. Streszczając dotychczasowe zdobycze kliniki, dotyczące wywodu chorobowego kamicy żółciowej, dochodzi się do wniosku, że wywód ten jest złożony. W tworzeniu się kamieni w układzie żółciowym biorą udział takie czynniki, jak zastój żółci, zależny od utrudnienia jej odpływu wskutek przeszkód pochodzenia organicznego lub czynnościowego, zakażenie pęcherzyka żółciowego, jego zapalenie surowicze na tle toksycznym oraz zaburzenie przemiany cholesterolowej, w szczególności upośledzenie żółcianotwórczej czynności wątroby. Kojarząc się z sobą w najrozmaitszy sposób czynniki te stwarzają warunki zmieniające skład żółci (dyscholia) i wzajemny stosunek jej składników prawidłowych, wskutek czego dochodzi do wytwarzania się kamieni żółciowych. [więcej w: medikool skoczów, witamina b17 wikipedia, macmiror complex 500 ulotka ]

 1. Nikola
  15 stycznia 2019

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 2. Artur
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: Dentysta Kielce[…]

 3. Desert Haze
  19 stycznia 2019

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 4. Bearded Angler
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do najlepsze aminokwasy[…]

 5. Mr. Spy
  23 stycznia 2019

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

Powiązane tematy z artykułem: macmiror complex 500 ulotka medikool skoczów witamina b17 wikipedia