Posted by on 19 grudnia 2018

W zmianach komórek wątrobowych dopatrują się niektórzy klinicyści przyczyny tworzenia się kamieni barwnikowo-wapniowych-barwnikowych w drogach żółciowych wewnątrzwątrobowych, skąd mogą się one dostawać do pęcherzyka żółciowego. Kamyki te są małe, miękkie, kuliste, ciemnobrunatne lub czarne. Wysychając rozpadają się na drobny piasek. Mają one powstawać w sposób następujący komórki wątrobowe, uległe w zapaleniu miąższowym martwicy, przeistaczają się w bezpostaciową masę składającą się z bilirubiny i zwyrodniałej protoplazmy. Masa ta może nasiąkać wapnem, tworzącym z bilirubiną związek w postaci bilirubinianu wapnia, tak iż wytwarza się kamyk zawierający tzw. bilibuminę, tzn. mieszaninę bilirubiny, bilirubinianu wapnia i osnowy białkowej. Kamyki te dostają się do najmniejszych dróg żółciowych, skąd z żółcią bywają wydalane do dwunastnicy bezpośrednio lub po przejściu przez pęcherzyk żółciowy. Kamyki żółciowe b arwnikowe i barwnikowo-wapniowe można dość często stwierdzić w żółci wyciekającej z pooperacyjnych przetok żółciowych. Streszczając dotychczasowe zdobycze kliniki, dotyczące wywodu chorobowego kamicy żółciowej, dochodzi się do wniosku, że wywód ten jest złożony. W tworzeniu się kamieni w układzie żółciowym biorą udział takie czynniki, jak zastój żółci, zależny od utrudnienia jej odpływu wskutek przeszkód pochodzenia organicznego lub czynnościowego, zakażenie pęcherzyka żółciowego, jego zapalenie surowicze na tle toksycznym oraz zaburzenie przemiany cholesterolowej, w szczególności upośledzenie żółcianotwórczej czynności wątroby. Kojarząc się z sobą w najrozmaitszy sposób czynniki te stwarzają warunki zmieniające skład żółci (dyscholia) i wzajemny stosunek jej składników prawidłowych, wskutek czego dochodzi do wytwarzania się kamieni żółciowych. [więcej w: kątnica jelita, chirurg szczękowy częstochowa, usg jamy brzusznej olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: chirurg szczękowy częstochowa kątnica jelita usg jamy brzusznej olsztyn

Posted by on 19 grudnia 2018

W zmianach komórek wątrobowych dopatrują się niektórzy klinicyści przyczyny tworzenia się kamieni barwnikowo-wapniowych-barwnikowych w drogach żółciowych wewnątrzwątrobowych, skąd mogą się one dostawać do pęcherzyka żółciowego. Kamyki te są małe, miękkie, kuliste, ciemnobrunatne lub czarne. Wysychając rozpadają się na drobny piasek. Mają one powstawać w sposób następujący komórki wątrobowe, uległe w zapaleniu miąższowym martwicy, przeistaczają się w bezpostaciową masę składającą się z bilirubiny i zwyrodniałej protoplazmy. Masa ta może nasiąkać wapnem, tworzącym z bilirubiną związek w postaci bilirubinianu wapnia, tak iż wytwarza się kamyk zawierający tzw. bilibuminę, tzn. mieszaninę bilirubiny, bilirubinianu wapnia i osnowy białkowej. Kamyki te dostają się do najmniejszych dróg żółciowych, skąd z żółcią bywają wydalane do dwunastnicy bezpośrednio lub po przejściu przez pęcherzyk żółciowy. Kamyki żółciowe b arwnikowe i barwnikowo-wapniowe można dość często stwierdzić w żółci wyciekającej z pooperacyjnych przetok żółciowych. Streszczając dotychczasowe zdobycze kliniki, dotyczące wywodu chorobowego kamicy żółciowej, dochodzi się do wniosku, że wywód ten jest złożony. W tworzeniu się kamieni w układzie żółciowym biorą udział takie czynniki, jak zastój żółci, zależny od utrudnienia jej odpływu wskutek przeszkód pochodzenia organicznego lub czynnościowego, zakażenie pęcherzyka żółciowego, jego zapalenie surowicze na tle toksycznym oraz zaburzenie przemiany cholesterolowej, w szczególności upośledzenie żółcianotwórczej czynności wątroby. Kojarząc się z sobą w najrozmaitszy sposób czynniki te stwarzają warunki zmieniające skład żółci (dyscholia) i wzajemny stosunek jej składników prawidłowych, wskutek czego dochodzi do wytwarzania się kamieni żółciowych. [więcej w: kątnica jelita, chirurg szczękowy częstochowa, usg jamy brzusznej olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: chirurg szczękowy częstochowa kątnica jelita usg jamy brzusznej olsztyn