Posted by on 7 września 2019

Wprawdzie niemal każdy odczuł w jakimś okresie życia siłę napięcia potrzeby seksualnej, a przynajmniej zna ludzi, którzy robili głupstwa z miłości, wariowali itp. , zawsze jednak, moim zdaniem, przy dokładniejszej analizie psychologicznej takiego zdarzenia udaje się stwierdzić, że dzieje się to w specyficznych warunkach. Po pierwsze, przy pełnym zaspokojeniu potrzeb samozachowania, poza tym wtedy, gdy zaspokojenie potrzeby seksualnej łączy się z zaspokojeniem innych potrzeb człowieka. Będzie o tym mowa w rozdziale poświęconym potrzebie sensu życia. Na razie wspomnę tylko, że opinie, które wyżej przytoczyłem, dotyczące ludzi opętanych miłością, są co najmniej powierzchowne. Sądzę, że w tych wypadkach istotną rolę odgrywają sprawy natury nie seksualnej, takie jak np. ambicja, honor, dążenie do zagłuszenia niepokoju płynącego skądinąd itp. Każdy niemal przypadek tzw. nerwicy płciowej dostarcza tu bogatego materiału ilustracyjnego. 4. KRYTYKA KONCEPCJI SUBLIMACJI Przedstawiony tu pogląd na rolę, jaką w samoregulacji i życiu człowieka odgrywa potrzeba seksualna, jest zdecydowanie sprzeczny z koncepcją wysuniętą przez Freuda, która jak wiadomo przypisuje potrzebie seksualnej i związanemu z nią libido decydujące znaczenie. Zaspokajanie potrzeby seksualnej jest według Freuda zasadniczym motorem całego ludzkiego zachowania. Jej prawidłowe zaspokojenie jest równoznaczne ze zdrowiem psychicznym, niezaspokojenie zaś wskutek wyparcia ze świadomości pragnień seksualnych doprowadza do mniej lub bardziej ciężkich i dotkliwych zaburzeń nerwowych i psychicznych. Niestety, jak sądzi Freud – kultura naszą obwarowuje seksualizm tak dużą ilością rozmaitych zakazów, iż prawidłowe zaspokojenie potrzeby seksualnej staje się nieomal, że niemożliwością. W tej sytuacji jedynym sposobem zachowania zdrowia i wniknięcia schorzeń jest sublimacja potrzeby, czyli skierowanie seksualnej energii libido w kanały aprobowane przez społeczeństwo, wyładowanie jej w twórczości artystycznej, naukowej, literackiej itp. W wyniku sublimacji powstają nowe potrzeby, wtórne w stosunku do podstawowej potrzeby seksualnej, a zaspokajanie ich pozwala zredukować napięcia seksualne w sposób zgodny z wymaganiami społeczeństwa. Na poparcie tej tezy cytuje się różne argumenty, z których omówię tylko dwa, jak sądzę najpoważniejsze. Pierwszy stanowi uogólnienie pewnych obserwacji stwierdzających, że ludzie twórczy i aktywni, czy też uspołecznieni mają o wiele mniej kłopotów z seksualnym niezaspokojeniem niż inni – mało aktywni, bierni, o postawie egocentrycznej. Widocznie – taki stąd wniosek wysuwają zwolennicy teorii sublimacji twórcza aktywność, społecznie aprobowana, rozładowuje jakoś napięcie seksualne [więcej w: ibuprom max ulotka, guzek schmorla, niski poziom ferrytyny ]

 1. Kacper
  19 stycznia 2019

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 2. Adrianna
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog ochota warszawa[…]

 3. Zuzanna
  23 stycznia 2019

  Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: guzek schmorla ibuprom max ulotka niski poziom ferrytyny

Posted by on 7 września 2019

Wprawdzie niemal każdy odczuł w jakimś okresie życia siłę napięcia potrzeby seksualnej, a przynajmniej zna ludzi, którzy robili głupstwa z miłości, wariowali itp. , zawsze jednak, moim zdaniem, przy dokładniejszej analizie psychologicznej takiego zdarzenia udaje się stwierdzić, że dzieje się to w specyficznych warunkach. Po pierwsze, przy pełnym zaspokojeniu potrzeb samozachowania, poza tym wtedy, gdy zaspokojenie potrzeby seksualnej łączy się z zaspokojeniem innych potrzeb człowieka. Będzie o tym mowa w rozdziale poświęconym potrzebie sensu życia. Na razie wspomnę tylko, że opinie, które wyżej przytoczyłem, dotyczące ludzi opętanych miłością, są co najmniej powierzchowne. Sądzę, że w tych wypadkach istotną rolę odgrywają sprawy natury nie seksualnej, takie jak np. ambicja, honor, dążenie do zagłuszenia niepokoju płynącego skądinąd itp. Każdy niemal przypadek tzw. nerwicy płciowej dostarcza tu bogatego materiału ilustracyjnego. 4. KRYTYKA KONCEPCJI SUBLIMACJI Przedstawiony tu pogląd na rolę, jaką w samoregulacji i życiu człowieka odgrywa potrzeba seksualna, jest zdecydowanie sprzeczny z koncepcją wysuniętą przez Freuda, która jak wiadomo przypisuje potrzebie seksualnej i związanemu z nią libido decydujące znaczenie. Zaspokajanie potrzeby seksualnej jest według Freuda zasadniczym motorem całego ludzkiego zachowania. Jej prawidłowe zaspokojenie jest równoznaczne ze zdrowiem psychicznym, niezaspokojenie zaś wskutek wyparcia ze świadomości pragnień seksualnych doprowadza do mniej lub bardziej ciężkich i dotkliwych zaburzeń nerwowych i psychicznych. Niestety, jak sądzi Freud – kultura naszą obwarowuje seksualizm tak dużą ilością rozmaitych zakazów, iż prawidłowe zaspokojenie potrzeby seksualnej staje się nieomal, że niemożliwością. W tej sytuacji jedynym sposobem zachowania zdrowia i wniknięcia schorzeń jest sublimacja potrzeby, czyli skierowanie seksualnej energii libido w kanały aprobowane przez społeczeństwo, wyładowanie jej w twórczości artystycznej, naukowej, literackiej itp. W wyniku sublimacji powstają nowe potrzeby, wtórne w stosunku do podstawowej potrzeby seksualnej, a zaspokajanie ich pozwala zredukować napięcia seksualne w sposób zgodny z wymaganiami społeczeństwa. Na poparcie tej tezy cytuje się różne argumenty, z których omówię tylko dwa, jak sądzę najpoważniejsze. Pierwszy stanowi uogólnienie pewnych obserwacji stwierdzających, że ludzie twórczy i aktywni, czy też uspołecznieni mają o wiele mniej kłopotów z seksualnym niezaspokojeniem niż inni – mało aktywni, bierni, o postawie egocentrycznej. Widocznie – taki stąd wniosek wysuwają zwolennicy teorii sublimacji twórcza aktywność, społecznie aprobowana, rozładowuje jakoś napięcie seksualne [więcej w: ibuprom max ulotka, guzek schmorla, niski poziom ferrytyny ]

 1. Kacper
  19 stycznia 2019

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 2. Adrianna
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog ochota warszawa[…]

 3. Zuzanna
  23 stycznia 2019

  Moja mama tez im wierzyla

Powiązane tematy z artykułem: guzek schmorla ibuprom max ulotka niski poziom ferrytyny