Posted by on 21 września 2018

ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII I ODŻYWIANIA J. PODSTAWOWA PRZEMIANIA MATERII Pojęcia ogólne Istotną i najważniejszą cechą życia jest nieustanny przebieg procesów asymilacyjnych i dysymilacyjnych, które warunkują przemianę materii i energii. Wszystkie zjawiska fizjologiczne, czy to pochodzenia nerwowego czy hormonalnego, czy nawet zjawiska fizjologiczne, oparte na automatyzmie narządów, są tylko ciągłym i zmiennym przesuwaniem się procesów asymilacyjno-dysymilacyjnych w związku z chemizmem komórek, tkanek i narządów; co w ,wyniku prowadzi do wyzwalania pewnej energii. Laooisier uważał, że łączenie się z tlenem jest jedynym czynnikiem wszystkich, przemian materiowoj energii w ustroju. Pod wpływem różnych faktów doświadczalnych stwierdzono jednak później, że łączenie się z tlenem nie zawsze zachodzi w różnych procesach przemiany materii. U zwierząt bowiem zarówno zmiennocieplnych, jak i stałocieplnych mogą występować procesy beztlenowe, czyli anoksybiotyczne. Przykładem tego może być energia skurczu mięśniowego, która w większości przypadków powstaje pośrednio w wyniku beztlenowej glikolizy. Już dawniej wykazano, że powstawanie energii w ustroju idzie w parze z powstawaniem ciepła. Ustrój w związku z utlenianiem jest o tzw. kalorymetria bezpośrednia. [patrz też: borderline blog, plomby metalowe, lekarstwo w zębie boli ]

Powiązane tematy z artykułem: borderline blog lekarstwo w zębie boli plomby metalowe

Posted by on 21 września 2018

ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII I ODŻYWIANIA J. PODSTAWOWA PRZEMIANIA MATERII Pojęcia ogólne Istotną i najważniejszą cechą życia jest nieustanny przebieg procesów asymilacyjnych i dysymilacyjnych, które warunkują przemianę materii i energii. Wszystkie zjawiska fizjologiczne, czy to pochodzenia nerwowego czy hormonalnego, czy nawet zjawiska fizjologiczne, oparte na automatyzmie narządów, są tylko ciągłym i zmiennym przesuwaniem się procesów asymilacyjno-dysymilacyjnych w związku z chemizmem komórek, tkanek i narządów; co w ,wyniku prowadzi do wyzwalania pewnej energii. Laooisier uważał, że łączenie się z tlenem jest jedynym czynnikiem wszystkich, przemian materiowoj energii w ustroju. Pod wpływem różnych faktów doświadczalnych stwierdzono jednak później, że łączenie się z tlenem nie zawsze zachodzi w różnych procesach przemiany materii. U zwierząt bowiem zarówno zmiennocieplnych, jak i stałocieplnych mogą występować procesy beztlenowe, czyli anoksybiotyczne. Przykładem tego może być energia skurczu mięśniowego, która w większości przypadków powstaje pośrednio w wyniku beztlenowej glikolizy. Już dawniej wykazano, że powstawanie energii w ustroju idzie w parze z powstawaniem ciepła. Ustrój w związku z utlenianiem jest o tzw. kalorymetria bezpośrednia. [patrz też: borderline blog, plomby metalowe, lekarstwo w zębie boli ]

Powiązane tematy z artykułem: borderline blog lekarstwo w zębie boli plomby metalowe